Vyberte váš jazyk

Ak chcete začať investovať do akcií, musíte poznať základy investovania ako takého. Obchodovanie prebieha na konkrétnom mieste, ktoré nazývame akciová burza, alebo všeobecnejšie burza cenných papierov. Na Slovensku plní túto funkciu BCPB, čo je skratka pre burzu cenných papierov Bratislava. Keďže však náš trh iba stagnuje a je obmedzený, najlepšou voľbou je orientovať sa na renomované zahraničné burzy typu NASDAQ Stock Market alebo New York Stock Exchange (NYSE Euronext). K dispozícii tak máte podstatne viac miest, kde môžete obchodovať a nie ste viazaní len hranicami daného štátu. Všeobecný zoznam medzinárodných búrz si môžete pozrieť na vyznačenom linku. Na nich môžete obchodovať nielen akcie, ale tiež indexy, opcie, komodity, Forex, ETF atď. 

Na burze nebudete vystupovať osobne, ale bude vás zastupovať obchodník s cennými papiermi. Ten sa tiež nazýva broker. S ním musíte uzatvoriť komisionársku zmluvu, v ktorej ho oprávňujete na vykonávanie vašich obchodných pokynov a pošlete mu finančné prostriedky, s ktorými hodláte realizovať samotné burzové obchody. 

Broker vám môže vytvoriť Cash účet alebo Margin účet. Pri Cash účte ide o to, že znášate všetky náklady na obchod v plnej miere vy sami. Pri Margin účte vám časť peňazí, potrebných na uskutočnenie obchodu, poskytne broker. Táto možnosť je zaujímavá najmä pokiaľ chcete obchodovať obrovské množstvá a maximalizovať tak svoje zisky.

Obchodovanie s akciami tradične prebieha cez Cash účty, t.j. musíte mať celý finančný obnos na pokrytie hodnoty akcií, do ktorých máte záujem investovať. Ak je napríklad cena akcie 50 USD a chceli by ste nakúpiť 200 takýchto akcií, potrebovali by ste na svojom účte 10 tisíc USD.

Margin účty môžete zasa využiť na obchodovanie akcií cez CFD (Contract for difference – Kontrakty na cenové rozdiely). Tie sa obchodujú prostredníctvom tzv. pákového obchodovania a páka sa môže pohybovať okolo 1:20. To znamená, že ak chcete nakúpiť akcie vybranej spoločnosti za 10 tisíc USD, stačí Vám mať na účte 500 USD. Tieto peniaze budú pri vstupe do obchodu zablokované ako tzv. Margin (záloha, kolaterál), preto hovoríme o Margin účte. Náklady na vstupnú investíciu tak neplatíte celé, ale iba ich časť. Všetky následné zisky či straty však znášate v plnej miere. Dôsledky si viete domyslieť veľmi rýchlo. Ak pri klasickom obchode nakúpime 1 akciu za 50 USD a jej cena klesne na 49 USD, tak sa náš účet zníži o 1 dolár. Pri pákovom obchodovaní (s využitím spomínaných CFD) je však tento pokles 20 krát väčší. To znamená, že pokles o 1 dolár by pre nás v skutočnosti znamenal stratu 20 dolárov. Samozrejme, to isté platí i pre zisk. Pre eliminovanie možných rizík, ktoré narastajú s veľkosťou páky, ako aj pre maximalizáciu zisku máme k dispozícii rôzne techniky riadenia našich investícií. Všeobecne o nich hovoríme ako o money managemente.

Rozhodnite sa preto najskôr, čo chcete obchodovaním s akciami, či investovaním do nich dosiahnuť. Pre špekulantov sú samozrejme CFD veľmi zaujímavé, no pre dlhodobých investorov, ktorým ide o zhodnotenie ich voľných finančných prostriedkov by mohli byť príliš rizikové. Tí by mali dať prednosť klasickým akciám obchodovaným cez Cash účet.

Obchodovanie akcií na burze prebieha zvyčajne prostredníctvom elektronickej obchodnej platformy a internetu. Iste, môžete sa stretnúť s tradičnejšou formou, kedy svojmu brokerovi zavoláte a pokyny mu zadáte napríklad telefonicky. To má svoje výhody i nevýhody. Výhodou je, že vás môže informovať o súčasnom vývoji na trhu akcií, o tom, kde je alebo nie je vhodné momentálne investovať. Na druhej strane je realizácia vašich pokynov značne pomalšia. Ide o to, čo uprednostňujete: informácie alebo rýchlosť.

V prípade, ak sa chcete venovať obchodovaniu v dlhodobom časovom horizonte, teda nakupovať a vlastniť akcie na niekoľko mesiacov až rokov, rýchlosť nie je rozhodujúca. Skôr dáte prednosť kvalitným informáciám. Avšak v prípade, ak pre vás nie je dôležité samotné vlastníctvo časti firmy, ale plánujete skôr špekulovať na zmenu ceny, dôležitá je pre vás rýchlosť. To je zároveň základný rozdiel medzi obchodovaním a investovaním na burze akcií. Obchodovanie je krátkodobá záležitosť, ide o špekulácie na zmenu cien. Realizuje sa v horizonte niekoľko sekúnd až niekoľko týždňov. Investovanie je naproti tomu dlhodobá záležitosť. Investor chce akcie vlastniť a zarábať na nich v horizonte mesiacov až rokov.

Bez ohľadu na to, či zamýšľate krátkodobo špekulovať, alebo dlhodobo investovať, dôležité je pre vás dostať kvalitné informácie o akciách a čo najpresnejší odhad, ako sa budú ich ceny vyvíjať v budúcnosti. Ceny akcií závisia od mnohých skutočností – napríklad od toho, aké veľké dividendy spoločnosť vypláca, aký ma potenciál budúceho rastu, zmeny v jej riadiacich orgánoch, veľké zákazky a štátne dotácie, miera jej zadĺženia ale tiež makroekonomické ukazovatele a podobne. Všetky tieto informácie sú súčasťou tzv. fundamentálnej analýzy. Tá sleduje aká zdravá je spoločnosť, aký ma potenciál rozvoja a pravidelných ziskov v budúcnosti.

Ak sa však necítite na to sledovať priebežne správy, môžete využiť možnosti tzv. Technickej analýzy. Technickú analýzu takéto informácie nezaujímajú. Orientuje sa len na cenu samotnú a to, ako sa správa. Budúci vývoj ceny akcií tak vyvodzuje buď z grafu cenového vývoja, v ktorom sa vytvárajú rôzne obrazce alebo prostredníctvom indikátorov technickej analýzy, ktoré sa zväčša snažia odhaliť prevládajúce trendy (rastúci či klesajúci), alebo to, kedy je akcia príliš lacná, či príliš drahá. Všetky obrazce a indikátory majú za úlohu nám napovedať, kedy je vhodný čas nakúpiť a kedy predať.

Pritom všeobecne platí, že v krátkodobom horizonte, teda pri obchodovaní akcií, sa považuje za vhodnejšiu Technická analýza a pri dlhodobom investovaní sa považuje za vhodnejšiu Fundamentálna analýza. To je zároveň dôvod, prečo ikony obchodovania s akciami, akými sú napríklad Warren Buffett alebo Peter Lynch dávajú prednosť sledovaniu fundamentálnych informácií.

Keď sa rozhodnete, či už prostredníctvom Fundamentálnej alebo Technickej analýzy, do ktorých akcií chcete investovať, môžete buď kontaktovať svojho brokera priamo, alebo, ako už bolo spomínané, obchody realizovať sami prostredníctvom obchodnej platformy. Svoje úmysly do nej zadávate prostredníctvom obchodných pokynov. Tie musia byť samozrejme štandardizované, aby bolo možné jednoznačne určiť, aký pokyn ste zadávali a čo ním chcete dosiahnuť. Po odoslaní pokynu do trhu je ten cez internet zrealizovaný v priebehu pár sekúnd, o čom dostanete spätnú správu. Od toho momentu sú na váš účet pripisované zisky či straty. Obchodné pokynyzadávanie príkazov do obchodnej platformy sú predmetom samostatných článkov. Vo všeobecnosti len spomenieme, že v závislosti, či chcete príkaz zrealizovať okamžite, alebo počkať na výhodnejšiu, či nevýhodnejšiu cenu (áno, aj to má svoje dôvody), tak môžete využiť príkazy Market – Limit – Stop, ktoré sú tými základnými príkazmi pri obchodovaní.

Čo je dobré vedieť je to, že každá akcia má svoj identifikačný znak, prostredníctvom ktorého ju môžeme vyhľadať. Ide o takzvaný ticker symbol. Ak by nám napríklad technická analýza napovedala, že je vhodné investovať do akcií spoločnosti Google, v obchodnej platforme by sme zadali ticker GOOG.

Keďže článok je primárne orientovaný na investovanie do akcií na burze, dôležitý je pre nás najmä dlhodobý horizont, nie ten krátkodobý. Pozrime sa na konkrétne možnosti, ktoré nám poskytuje Fundamentálna a Technická analýza.

Ako dlhodobých investorov nás z Fundamentálnej analýzy môže zaujímať napr. P/E ratio. Je to pomer Price (ceny akcie) oproti EPS (zárobkom na jednu akciu). Tento pomer napovedá o tom, či je akcia príliš lacná alebo drahá. Za normálny pomer sa považuje hodnota medzi 12-15. Ak sa zamyslíme, čo tento pomer znamená, tak zistíme, že ide jednoducho o počet rokov, koľko bude trvať, kým sa nám vráti prvotná investícia, teda kým zárobky pokryjú investovanú čiastku. Čím nižšie P/E ratio, tým kratšia doba čakania a naopak. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že je výhodné vyhľadávať len akcie s nízkym P/E pomerom, ale nie je tomu tak. Tento pomer totiž niečo napovedá o stave spoločnosti. Ak je príliš nízky, mohlo by to znamenať, že spoločnosť je už v útlme a jej budúce EPS, teda zárobky na akciu, už nemusia byť také vysoké, ako boli tento rok, kedy sa P/E Ratio počítalo. To platí aj naopak – príliš vysoký pomer nemusí znamenať nevýhodnú investíciu, ale tiež to, že investori očakávajú veľký rast spoločnosti, vidia veľký potenciál a nové trhy, kam by sa spoločnosť ešte mohla rozšíriť. To bol dôvod, prečo cena akcie vzrástla tak vysoko nad jej súčasné zárobky, ktoré investorom prináša. Pre ilustráciu, Price to Earnings spoločnosti IBM je pravidelne okolo 12, spoločnosti Google okolo 17 a spoločnosti Facebook je okolo 50.

Pri Technickej analýze nás môžu zaujať najmä Kĺzavé priemery. Názov znie možno príliš odborne až odstrašujúco, avšak v skutočnosti ide o výnimočne kvalitný a pritom jednoduchý nástroj rozhodovania pri investovaní. Podstata kĺzavých priemerov je v tom, že sa zoberie zvolený počet posledných dní, spolu s ich cenami a tie sa spriemerujú. Ak sa teda hodnota kĺzavého priemeru postupne zvyšuje, znamená to, že cena akcie má rastúci trend. Ak sa jeho hodnota znižuje, znamená to, že cena z dlhodobejšieho hľadiska klesá. Podľa toho buď akcie nakupujeme alebo predávame. Čím dlhodobejší kĺzavý priemer si zvolíme, tým menej rôznorodých signálov dostávame, a tým skôr sa prikláňame skôr k investovaniu, ako k aktívnemu obchodovaniu, či špekuláciám. Existujú tri základné typy kĺzavých priemerov – jednoduchý, exponenciálny a vážený. V poslednej dobe však získavajú na dôležitosti priemery konštruované špeciálne pre burzových investorov a obchodníkov. Tými sú napríklad FRAMA – Fractal adaptive moving average, ktorý sleduje trh a jeho fraktály, alebo napr. KAMA – Kaufman adaptive moving average, ktorý do svojej konštrukcie zahŕňa tiež volatilitu trhu a podľa nej sa postupne mení z dlhodobejšieho na krátkodobejší a opačne. Obchodovanie prostredníctvom kĺzavých priemerov je opäť predmetom samostatného článku, rovnako, ako rôzne typy kĺzavých priemerov, s ktorými sa ako obchodníci či investori môžeme stretnúť. Všeobecne možno povedať, že pre investovanie na burze akcií sú zaujímavé dlhodobé kĺzavé priemery, ktoré do svojho výpočtu zahŕňajú 200 dní a viac. Takýmto vysokým počtom dní je možné sledovať dlhodobé trendy a ako investori by sme sa mali držať najmä pravidla – Trend is your friend, alebo v preklade – Trend je tvoj priateľ.

V prípade, ak by ste dávali prednosť krátkodobému obchodovaniu, teda špekuláciám s akciami, mohlo by vás zaujímať obchodovanie ekonomických správ. To je špecifickou formou obchodovania, kedy chceme byť rýchlejší ako ostatní a profitovať najmä v priebehu prvých pár sekúnd po zverejnení správ, ktoré hýbu cenou akcií.

Ak by ste chceli dať prednosť Technickej analýze, mohli by ste prejsť z trend-followingových stratégií a indikátorov (ktorými sú napr. uvedené dlhodobé kĺzavé priemery) na proti-trendové oscilátory, akými sú W%R, Stochastic či RSI. Na výber máte však podstatne viac indikátorov technickej analýzy.

V tomto článku sme uviedli všetky základné informácie pre investovanie do akcií. Vysvetlili sme si princíp obchodovania prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi a obchodnej platformy, možnosti fundamentálnej a technickej analýzy či obchodovanie na páku. Možno by vás tiež mohlo zaujímať, ako vyzerá deň obchodníka na akciovej burze, ako na správny výber akcií, či informácia, že na akciách možno zarábať nielen vtedy, keď rastú, ale rovnako dobre tiež vtedy, keď ich ceny klesajú. Princíp zarábania na poklese cien akcií sa nazýva short selling, alebo po slovensky Predaj nakrátko. O diverzifikácii rizika, a teda o tom, že nie je dobré vsadiť všetko na jedného koňa, či ľudovejšie, no výstižnejšie – že nie je dobré nosiť všetky vajcia v jednom košíku, napíšeme v niektorom z nasledujúcich článkov. 


Joomla templates by a4joomla