Vyberte váš jazyk

Čo je vlastne komoditné obchodovanie? Otázka, ktorú si kladie isto mnoho z "nováčikov", ktorí navštívia tieto stránky. Niektorí majú aspoň približnú predstavu, že medzi obchodované komodity patrí napríklad zlato, kukurica, alebo tiež ropa. O tom, ako sa dá vypočítať možný zisk z obchodovania sa pojednáva v inom článku. Menej ľudí však už vie, že v poslednej dobe sa na komoditných burzách dá tiež obchodovať napr. elektrická energia alebo počasie. Tu sa však už dostávame k pojmu, ktorý presnejšie vystihuje podstatu obchodovaných aktív - Futures Trading.

 

Pozor: Futurity sú širším pojmom, na Slovensku sa však zvyknú často považovať výlučne za Obchodovanie s komoditami. Dochádza k tomu preto, lebo komoditné kontrakty sa obchodujú prostredníctvom Futures - budúcich záväzkov dodať/prevziať predmet kontraktu. Komodity ako také zdôrazňujú fyzickú stránku veci - existujúcu komoditu (káva, bavlna, ropa a pod.). Futures však zdôrazňujú najmä časovú charakteristiku - dodanie aktív (či už hmotných alebo nehmotných), prípadne finančné vyrovnanie v budúcnosti - viď. úrokový swap.

Možno povedať, že na Futures trhy patria nielen fyzické komodity, ale všeobecne napríklad:

 

Poľnohospodárske produkty kukurica, pšenica, ryža, sója, káva atď.
Živočíšne produkty ryby, hovädzie mäso, živý dobytok, atď.
Energie ropa, plyn, atď.
Kovy, drevo, plasty zlato, striebro, guma, stavebné drevo, atď.
Finančné nástroje úrokové miery, FOREX menové páry, atď.
Indexy S&P, Dow Jones, atď.
Špecifické produkty emisie skleníkových plynov, počasie, atď.


Obchodovanie s komoditami realizujú dve základné skupiny:

  • Traderi (Obchodníci, Špekulanti, Investori)
  • Hedgeri (Tí, ktorí potrebujú zahedžovať svoje pozície proti náhlym poklesom/vzrastom cien)


Traderi zarábajú na jednoduchom princípe (nákup i predaj):

  • Ak nakúpia napr. kontrakt ropy a jej cena ide hore, tak zarábajú na vzraste cien.
  • Ak by šiel kontrakt ropy s cenou nadol, tak prerábajú až do momentu, kým sa uvedeného kontaktu ropy nezbavia predajom.
  • Ak Predajú kontrakt ropy (komoditu totiž môžu i predať – „požičať“ si ju od Clearing House), zarábajú na tom, ak jej cena ide dole (tzv. short selling).
  • Ak by v prípade predaja kontraktu ropy šla cena nahor, traderi prerábajú až do momentu, kým neuzatvoria svoju pozíciu opätovným nákupom kontraktu ropy.

Všetky obchody sú realizované cez Clearing House. Ak kúpite, kupujete od neho, ak predávate, predávate opäť jemu. Tým je umožnený ako nárast Open Interestu, tak i postupné uzatváranie pozícii s komoditami, až kým na trhu neostane množstvo, ktoré je skutočne potrebné pre fyzickú dodávku. Hlavný význam Clearing House je v efektívnejšom vytváraní ceny, pri väčšom množstve kontraktov, ako by tomu bolo len v prípade obmedzeného počtu nákupov a predajov.


Hedgeri fungujú na inom princípe.

Ich prvoradou úlohou je zahedžovanie (zabezpečenie)  svojích pozícii. Dajme tomu, že producent kukurice chce zahedžovať jej cenu na úrovni 5 dolárov za bushel (bušel) kukurice (bušel = cca 35 litrov; na váhu je to pri každej komodite odlišný údaj).

Hedger vie, že má dodať kukuricu na trh napr. o 6 mesiacov v množstve 50 tisíc bushelov. Jej aktuálna cena je spomínaných 5 USD/bushel, potrebuje však mať istotu, že v čase dodania nebude jej cena nižšia. Hedžer preto predá potrebný počet kontraktov (v tomto prípade 10 kontraktov, keďže jeden kontrakt je na 5 tisíc bushelov), ktorý pokryje jeho predpokladanú produkciu 50 tisíc bushelov kukurice.  

Predajom kontraktov na burze sa hedžer (dočasne) zaväzuje, že dodá v štandardizovanom čase, množstve a kvalite potrebné množstvo komodity, na konkrétne miesto dodania, za istú budúcu cenu.

Následne môže dôjsť k 2 alternatívam:

 

1. Ak cena kukurice o 6 mesiacov klesne napr. na 4 doláre za bushel kukurice, hedžer pred termínom skutočného plnenia podmienok kontraktu uzavrie svoju pozíciu jej nákupom (kúpi 10 kontraktov za cenu 4 doláre na bushel). Výsledok: 


Hedžer predal:

10 kontraktov * 5000 bushelov na kontrakt * 5 USD za bushel = 250 tisíc USD

V momente uzatvorenia svojej pozície ich nakúpil za cenu:

10 kontraktov * 5000 bushelov  * 4 USD za bushel = 200 tisíc USD

Jeho zisk je 50 tisíc dolárov a z uvedených kontraktov už nemá žiadne ďalšie záväzky. Svoju úrodu kukurice môže zožať a ísť predať na svoj lokálny trh, kde bude tiež pravdepodobne cena oscilovať okolo aktuálnej trhovej ceny 4 USD. Hedger zarobí to, čo od začiatku plánoval: 200 tisíc dolárov na svojej úrode + 50 tisíc dolárov na zahedžovaní ceny na burze pred 6 mesiacmi. T.j. – splnil si svoj cieľ a zinkasoval 250 tisíc USD za svoju úrodu + hedging.

 

2. Cena vzrastie z 5 na 6 USD za bushel kukurice. Platí opačná analógia ako v predchádzajúcom prípade. Keď bude hedžer v čase dodania kukurice kupovať späť kontrakty, zaplatí za ne o 50 tisíc USD viac (na obchode prerobil), avšak po zožatí úrody dodá kukuricu na svoj lokálny trh za cenu približne 6 USD za bushel kukurice, t.j. zinkasuje 300 tisíc USD na lokálnom trhu – 50 tisíc USD z komoditných obchodov. Jeho burzová Strata + Zisk z drahšie predanej úrody tvorí jeho zahedžovaný zisk 250 tisíc USD.


V uvedených príkladoch je objasnená podstata hedžovania (zabezpečovania) si svojich ziskov. Samozrejme, že svoje pozície na trhu nemusíte uzatvárať ani v čase Last Trading Day (posledný obchodný deň) pre danú komoditu. Beriete však v takom prípade na seba povinnosť fyzického dodania alebo prevzatia uvedenej komodity. Veľká väčšina kontraktov však končí uzatvorením pozícii a nie fyzickým dodaním.

Možno i vy patríte k ľuďom, ktorí sú si "istí", že napr. porastie cena ropy, kávy, zlata, alebo naopak, že bude klesať hodnota dolára, akciových indexov a pod. Dobrou správou je, že obchodovať s komoditami môžete i vy. V prvom rade si však potrebujete nájsť svojho brokera, cez ktorého budete obchody realizovať a otvoriť si u neho svoj obchodný účet. V momente vstupu do obchodu (ak nakúpite alebo predáte nejaký kontrakt) sa vám na účte zablokuje záloha (margin) a ihneď sa naň začnú pripisovať vaše aktuálne zisky/straty. Tu nájdete podrobné informácie o tom, ako prebieha obchodovanie na burze.

Poznámka na záver: Pôvodne boli najobchodovanejšími Futures kontraktmi najmä poľnohospodárske produkty (kukurica, pšenica), v posledných rokoch sa však najobchodovanejšími aktívami stali finančné nástroje – meny a úrokové miery.


Joomla templates by a4joomla