Vyberte váš jazyk

Technická analýza nám pomáha určiť ten najlepší čas na kúpu a predaj aktív (komodity, akcie, dlhopisy, opcie, menové páry atď.). Pre určovanie budúceho vývoja využíva analýzu minulých cien a súvisiacich ukazovateľov (napríklad objem uzatvorených obchodov). Technický analytik sa nezameriava na fundamentálne údaje (napr. predpoveď počasia, stav zásob, P/E ratio, fiškálne rozhodnutia vlády atď.), ale svoju pozornosť sústreďuje takmer výlučne na cenový graf a jeho tvar, ako aj rôzne pomocné indikátory. Tieto pomocné Patterny a Indikátory sú konštruované najmä na základe minulých cien podkladového aktíva a objemu uskutočnených obchodov. Ich zmyslom je pomôcť obchodníkovi rozhodnúť sa nakúpiť alebo predať v správny čas, čím môže maximalizovať svoj zisk.

 

Technická analýza nám napomáha:

  • odhaliť kedy je komodita, akcia, opcia, menový pár atď. lacný a oplatí sa nakupovať, prípadne predražený a oplatí sa preto predávať, alebo
  • odhaliť trendy, pri ktorých sa nesnažíme zachytiť momenty najvýhodnejších nákupov a predajov, ale zachytiť prevládajúci trend a profitovať z neho tak dlho ako to len bude možné.


Technická analýza vychádza z myšlienky, že sledovaním cenového grafu a indikátorov je možné lepšie predpovedať budúci vývoj cien ako by tomu bolo v prípade nákupov a predajov na základe fundamentálnych informácií.

 

Pri technickej analýze skúmajú analytici dve základné časti. Sú to:

  • patterny (obrazce alebo formácie)
  • indikátory

 

Patterns (obrazce, formácie)

 

Patterns sú rôzne obrazce, formácie v grafe cien daného aktíva, ktoré predznačujú pravdepodobný budúci vývoj ceny – jej vzrast alebo pokles. Nie sú 100%-ne spoľahlivé, avšak zvyšujú pravdepodobnosť, že po vytvorení konkrétneho Patternu bude buď cena pokračovať vo svojom trende, alebo naopak, predznačuje, že sa trend zmení na opačný.

Medzi takéto obrazce v grafe patria napr.: hlava a ramená, obrátená hlava a ramená, dvojitý vrchol, dvojité dno, trojuholníkové formácie, okrúhly vrchol, okrúhle dno, supporty (podpora), rezistencie (odpor), trendové čiary, kanály atď.  

 

Indikátory

 

Indikátory sú vzorce, ktorých výpočtom dostávame informácie najmä o tom, že je niektoré aktívum prekúpené (príliš rýchly vzrast ceny a tá preto, s veľkou pravdepodobnosťou, bude korigovaná smerom nadol) alebo prepredané (došlo k príliš prudkému poklesu ceny a tá preto pravdepodobne vzrastie). Taktiež nám poskytujú informácie o tom, že cena už zmenila smer, čo môže byť začiatok nového silného trendu – vzrastu alebo poklesu. Technické indikátory je možné zobraziť graficky a majú väčšinou podobu krivky oscilujúcej okolo neutrálnej línie.

Medzi najpoužívanejšie indikátory v súčasnosti patria: Momentum, MACD (Moving Average Covergence Divergence), RSI (Relative Strength Index), Stochastic oscilator, ADX (Average Directional Index), CCI (Commodity Channel Index), W%R (Williams Percentage Range), Bollinger bands, kombinácie kĺzavých priemerov atď.

 

Technická analýza pracuje s predpokladom, že všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na budúci vývoj ceny podkladového aktíva, sa v danom grafe pravdepodobne už nejakým spôsobom prejavili (najmä pri trendových prístupoch). Mnoho ľudí malo tieto správy totiž o niečo skôr, ako prenikli na trh samotný. Takéto informácie, majú pred väčšinou obchodníkov k dispozícii napr. meteorológovia, manažéri podnikov, politici atď. Ich reakcia (nákup alebo predaj aktíva) sa v danom grafe pravdepodobne už nejakým spôsobom odrazila a včasným zachytením takéhoto signálu, je možné maximalizovať zisk technického obchodníka.

 

Technická vs. Fundamentálna analýza

 

Technická analýza môže byť tiež vhodným doplnkom Fundamentálnej analýzy. Je na rozhodnutí obchodníka, či verí viac Technickým prostriedkom na obchodovanie, alebo Informáciám, ktoré prídu na trh.

Odporcovia technickej analýzy tvrdia, že je to len skvelý spôsob, ako vysvetliť minulý vývoj cien, no dáva nejednoznačné (resp. mnohoznačné) závery pre ich budúci vývoj.

Zástancovia technickej analýzy naopak, snáď ako najlepší príklad, často uvádzajú Larryho Williamsa, ktorý s použitím technických indikátorov dokázal zarobiť 11 376 %. V roku 1987 sa mu podarilo vyhrať súťaž, pri ktorej svoj počiatočný vklad 10 tisíc dolárov premenil na 1,1 milióna, a to v priebehu jedného roka. Mimochodom, jeho dcéra Michelle Williams (vtedy 16-ročná) dokázala o 10 rokov neskôr jeho úspech zopakovať a zhodnotiť svoj účet o 1 000 %.


Joomla templates by a4joomla