Vyberte váš jazyk

Autorom článku pre eTrading.sk je: Peter Šaro.

Pre aktívneho obchodníka ako aj prakticky pre každého účastníka trhu predstavuje výber správnej akcie pre obchodovanie kritickú časť práce. Ako obchodník chcete obchodovať  akciu, ktorá je aktívna, má históriu veľkých pohybov a je o ňu záujem aj zo strany veľkých market makerov. Na rozdiel od nudných akcií, ktoré sa zriedkakedy pohybujú, čo spôsobuje frustráciu a nútia vás robiť často krát nelogické obchody, pretože sa snažíte nájsť peniaze v akciách, v ktorých v skutočnosti nie je priestor na zarobenie peňazí.


Prvým krokom pri výbere akcie je uvedomiť si, ako ste pokročilý ako obchodník. Ak už máte za sebou pár pozitívnych obchodov, naštudovanú nejakú literatúru ohľadom obchodovania a pravidelne sledujete správy z trhu, tak potom ste stále iba začiatočník. Nikdy sa nesnažte preskočiť svoju vlastnú úroveň – napríklad začať obchodovanie s akciami s väčšou lot size (množstvo účastín zobchodovaných v rámci jedného obchodu vami obchodovanej akcie). Teda ak začnete obchodovať s lot size 100 účastín, nesnažte sa po pár úspešných obchodoch preskočiť rovno na 500 alebo 1000 účastín. V takomto prípade vám akcia zlomí krk veľmi rýchlo a zostanú vám len oči pre plač. Takisto sa nesnažte kopírovať štýl obchodovania úspešných obchodníkov. Každý máme svoj osobitý štýl, vlastnú úroveň tolerancie rizika a strát. Čo je pre vás strata 100 dolárov, to môže byť pre skúseného obchodníka  10 000 dolárov. Každý, aj ten najlepší obchodník, musel začať pomaly, postupne krok za krokom. Z tohto dôvodu som rozdelil pravidlá pre výber akcie pre začiatočníkov a pokročilých.

 

Pravidlá pre výber akcie – začiatočníci:

V začiatkoch obchodovania, by ste sa mali zamerať len na jednu akciu celý deň počas prvých týždňov obchodovania. To vám pomôže porozumieť základným informáciám o pohybe akcie:

  • ako akcia reaguje hneď po otvorení trhu?
  • kedy je najlepší čas začať obchodovať po otvorení trhu?
  • počas ktorých období v priebehu dňa je akcia najviac a najmenej aktívna?
  • nasleduje vami vybraná akcia celkové smerovanie trhu? Ak áno, aká je jej korelácia s vývojom trhu (či je trhovým lídrom, alebo sa len „vezie“ na celkovej sile/slabosti trhu)?
  • na ktorých leveloch (cenových úrovniach) sa nachádza support (kupujúci) a resistance (predávajúci)? Ako akcia reaguje keď sa dostane do blízkosti týchto levelov?


Naučenie sa týchto základných informácií sledovaním len jednej akcie, v priebehu prvých týždňov obchodovania, vám umožní vytvoriť si dobré návyky, ktoré budete neskôr aplikovať pri každej novej akcii, ktorú sa rozhodnete obchodovať. Budete si schopní zaradiť jednotlivé akcie do vlastných skupín podľa štýlu obchodovania tej ktorej akcie, a tak budete schopní rýchlejšie prechádzať medzi jednotlivými akciami, dokonca obchodovať viacero akcií naraz. Ešte raz, toto je veľmi pomalý proces, ktorý nie je možné preskočiť, ak chcete byť v obchodovaní úspešní.

Na začiatku pri výbere konkrétnej akcie by sa začiatočníci mali zamerať na tieto štyri hodnoty:

  1. Cena – akákoľvek akcia s cenou nad 100 dolárov sa stáva čoraz zložitejšia na obchodovanie. Cenové rozpätie, na aké by sa mali začiatočníci pozerať, je od 10/15 dolárov po 70/80 dolárov za akciu.
  2. Volume – predstavuje množstvo účastín zobchodovaných v rámci danej akcie v priebehu jedného dňa. Minimálna hranica priemerného denného volume akcie by pre začiatočníka mala byť 3-4 milióny účastín. Čím väčšie je volume, tým viacej možností má obchodník vystúpiť z pozície, obchodu, ktorý sa ukáže ako nesprávny. V závislosti na veľkosti volume sa rozlišujú akcie na takzvané Thick (hrubé s veľkým množstvom zobchodovaných účastín) a Light (ľahké akcie).
  3. Volatilita a Korelácia – je meraná ukazovateľom Beta. Beta nám ukáže, v akom vzťahu je pohyb akcie k celkovému pohybu trhu. Ak je Beta rovná jednej, akcia má 100 percentnú koreláciu s trhom, teda ak sa trh pohne o jedno percento, akcia sa pohne o jedno percento v tom istom smere. Ak sa rovná dvom, znamená to, že sa akcia hýbe rovnakým smerom ako trh, a to dokonca 2x rýchlejšie. Všeobecne: Ak má Beta pozitívnu hodnotu, akcia sa hýbe tým istým smerom ako trh, ak negatívnu, akcia sa hýbe opačným smerom. Výška Beta koeficientu zasa určuje, koľkokrát rýchlejšie alebo pomalšie sa vybraná akcia pohybuje v porovnaní s trhom. Volatilita v Thick volume akciách je nižšia ako v Light volume akciách, pretože je potrebný omnoho silnejší pohyb trhu, aby sa Thick volume akcie začali drastickejšie pohybovať. V Light volume akciách stačí často krát malý nákupný alebo predajný záujem a cena akcie môže preraziť svoje levely smerom nahor alebo nadol. Pre začiatočníkov je vhodná úroveň Bety v rozpätí 1 až 2, vyššie hodnoty so sebou prinášajú vyššie riziko strát.
  4. Day range – denné rozpätie – ako som už spomenul, v obchodovaní nechcete zamerať svoju pozornosť na akcie, ktoré sa nehýbu. Pozrite sa na tento príklad: na začiatku obchodovania by ste mali začať s lot size 100 účastín (teda vstupovať do obchodu s veľkosťou 100 účastín). Ak uskutočníte long (nákup) obchod a akcia sa pohne 1 cent vašim smerom, práve ste zarobili jeden dolár. Ak si vyberiete na obchodovanie akciu, ktorá má denné cenové rozpätie 30-40 centov, limitujete tým svoje zisky (budúce zisky samozrejme, keďže na začiatku by ste sa skôr mali zamerať na limitovanie svojich strát). Teda ak najsilnejší pohyb v rámci akcie v danom dni je len 20 centov, tým ktorým smerom, potom váš maximálny profit je len 20 dolárov v tejto akcii. A samozrejme je tu veľká pravdepodobnosť, že tento pohyb zmeškáte alebo nebudete v obchode v čase, keď sa pohyb uskutoční. To len spôsobí váš hnev a frustráciu, čo často krát vedie k takzvanému overtradingu – prílišnému obchodovaniu, ktoré môže spôsobiť a často krát aj spôsobí straty. Preto navrhujem vyberať si na obchodovanie akcie s minimálnym denným cenovým rozpätím 2-3 doláre. Pri takomto zvýšenom pohybe narastajú i vaše potenciálne straty. Tie však môžete limitovať využitím stop lossu.


Po zohľadnení týchto hodnôt nasleduje výber konkrétnej akcie. Pri tomto výbere odporúčam dva hlavné zdroje pomoci:
Prvým z nich je graf akcie. Pozeraním na graf akcie získate okamžite veľmi jasnú predstavu o histórii pohybov v akcii, hneď môžete vidieť kde sú levely, aké veľké  je denné volume, či sú pohyby priamočiare (teda či sú v nich chartpatterns – grafické obrazce, ktoré predstavujú základ technickej analýzy, ľahko čitateľné alebo nie) a podobne. Ale k prezeraniu grafu konkrétnej akcie potrebujete poznať ticker (symbol), teda označenie, pod ktorým akcia obchoduje na konkrétnej burze (jedno, dve alebo tri písmená v symbole znamenajú, že akcia je obchodovaná na NYSE. Štyri písmená zase poukazujú na NASDAQ. Napríklad X – US Steel sa obchoduje na NYSE, AAPL – Apple Inc. na burze NASDAQ).
V prípade, že nepoznáte ticker, druhým zdrojom pomoci je nástroj Deluxe Stock Screener, ktorý si môžete stiahnuť zo stránky MSN. V tomto nástroji si nastavíte hodnoty kritérií už spomenutých v tomto texte a výsledkom bude zoznam akcií tieto kritériá spĺňajúcich, spolu s ich tickerom.

Pri aktívnom obchodovaní je veľmi dobrou pomôckou mať jeden z grafov na obchodníckej platforme zameraný na zobrazenie akcií, ktoré sa hýbu rovnako ako vami obchodovaná akcia (sú teda s tou vašou vo veľmi vysokej: 90-95 percentnej korelácii). Pre zistenie týchto akcií je potrebný correlation tracker (sledovač korelácie), ktorý vám po zadaní tickera vašej akcie a vami vybraného časového obdobia vyhodí akcie s najvyššou koreláciou pohybov s vašou akciou. Jeden takýto correlation tracker môžete nájsť na stránke SPDR Index, kde okrem akcií s najvyššou koreláciou k vašej akcii môžete nájsť aj koreláciu k sektorovým indexom (Sector SPDRs), ako aj sektorovým HOLDRs – cenným papierom vydaným trustmi (napríklad Merril Lynch), ktoré sú zložené z viacerých akcií podnikajúcich v konkrétnom sektore.
Znalosť, či je vaša akcia súčasťou nejakého indexu takisto napomáha pri obchodníckych rozhodnutiach. Ak sa totiž hýbe index (teda košík viacerých akcií v danom sektore) jedným smerom a vaša akcia nie, je tu možnosť, že sa nakoniec pod vplyvom ostatných akcií z daného sektora pohne tým istým smerom, vďaka čomu získavate miernu informačnú výhodu.
Príkladom HOLDRs je napríklad OIH – oil service HOLDRs. Tento HOLDRs sa obchoduje na burze AMEX a pozostáva z viacerých akcií so zameraním na ropný sektor, ako napríklad RIG, SLB, HAL, BHI, DO a podobne. Každá z týchto akcií má v tomto HOLDRs vlastnú váhu – percentuálne zastúpenie. Ak sa teda rozhodnete obchodovať napríklad RIG, tak potom by na jednom z vašich grafov na platforme určite nemal chýbať graf s OIH a jeho najväčšími komponentmi spolu s vašou akciou.


Rada pre začiatočníkov na záver:

Mnohé obchodnícke platformy poskytujú službu takzvaného filtra, kde sa objavujú akcie s najväčším pohybom v danom čase. Mať túto službu na platforme by som začiatočníkom neodporúčal, pretože to iba uberá zo začiatočníkovej pozornosti, ktorá by sa mala zamerať iba na jednu akciu. Takisto je tu riziko, že sa zamotáte v akcii, o ktorej ani neviete, ako sa pohybuje, aké má levely, volume a podobne. Suma sumárum je to príliš veľké riziko na začiatok.


Pravidlá pre výber akcie – pokročilí:

Po pár mesiacoch obchodovania už budete vedieť, aká je úroveň rizika, ktorú ste ochotní podstúpiť v rámci jedného obchodu, či preferujete Thick volume alebo Light volume akcie, či ste viac orientovaní na momentum obchodovanie (veľmi krátkodobé, niekoľko sekundové až minútové obchody) alebo skôr na pozičné obchodovanie (dlhodobejšie, kedy vystúpite z obchodu, až keď cena dosiahne vami vopred určenú úroveň). Takisto vďaka skúsenostiam budete vedieť viac o tom, ako sa jednotlivé akcie pohybujú a čo od nich môžete očakávať. Tieto skúsenosti vám poskytnú viacej priestoru pri obchodovaní.
Napriek tomu sa snažte vyhnúť šialenstvu ohľadom počtu akcií zobchodovaných v priebehu jedného dňa. Počas aktívneho obchodovania som mal dni, kedy som na konci dňa s prekvapením zistil, že som uskutočnil obchody v pätnástich a viac akciách. A to už je skutočne veľa. Najviac ziskové dni, z dlhodobého hľadiska, boli tie, kedy som sa zameral na maximálne dve až tri akcie z jedného sektora, počas celého dňa. Takéto dve-tri akcie, ktoré sa svojimi pohybmi čo najviac približujú vášmu štýlu obchodovania, vám poskytnú veľké množstvo príležitostí na obchody.
Majte na pamäti, že najskúsenejší obchodníci, s ktorými som sa počas mojej kariéry stretol, mali košík 10 – 15 akcií, ktorých grafy analyzovali na každodennej báze a pustili sa do obchodu jedine vtedy, ak v grafoch videli chartpatterns, s ktorými mali pozitívne skúsenosti v minulosti. Vďaka tomu boli schopní sa vyhnúť rozdrobeniu pozornosti pozeraním sa na viaceré akcie.
Súčasťou výberu akcie pre skúsenejších obchodníkov je aj výber akcie počas takzvanej earnings season. To je obdobie, v ktorom spoločnosti, ktorých akcie sa obchodujú na burzách, poskytujú štvrťročné správy ohľadom svojich výsledkov. Tejto téme sa bližšie venujem v článku Deň obchodníka.


Joomla templates by a4joomla