Vyberte váš jazyk

Pákové obchodovanie (leverage) ponúka možnosť kontrolovať podstatne väčšie množstvo podkladového aktíva, ako by ste si mohli dovoliť kúpiť len na základe vlastných finančných prostriedkov. Potrebný zvyšok peňazí na kontrolovanie celého množstva aktíva vám požičiava vaša Brokerská spoločnosť. Tým sa zvyšuje vaša páka (leverage), maximalizuje váš zisk i strata.

 

Aby sa Brokeri chránili proti prípadným stratám, ktoré pri pákovom obchodovaní utrpíte, zablokujú vám pri vstupe do obchodu tzv. Margin (tento výraz sa spája tiež s množstvom peňazí, ktoré je vám Broker ochotný požičať – pri akciách). Po vstupe do obchodu sa váš okamžitý zisk i strata pripisujú priamo na váš obchodný účet, nepriratúvajú sa, ani sa neodratávajú zo zablokovaného Marginu. Marginom chcú Brokeri pokryť riziko iných neočakávaných strát a ďalších nepredvídateľných nákladov, ktoré by museli byť uhradené.


Príklad: Máte na účte 10 000 USD. Chcete kúpiť kontrakt zvolenej komodity, ktorý budete držať niekoľko dní. Blokovaný margin počas týchto dní je napr. 1000 USD za kontrakt. T. j. na účte budete mať po vstupe do obchodu 9000 USD + Zisk alebo Strata. Po ukončení obchodu sa vám vráti aj váš kompletný Margin vo výške, v ktorej bol blokovaný (ak obchod prebehol v poriadku a nedošlo medzitým k zruinovaniu vášho účtu).


O tom, ako prebieha pákové obchodovanie v praxi, sa môžete presvedčiť i na vlastnom obchodnom účte, napr. pri zvolenej obchodovanej komodite. Ak je jeden kontrakt Kukurice 5000 bushelov a aktuálna cena 360 centov za bushel, znamená to, že na kontrolovanie 1 kontraktu by ste potrebovali 360 centov * 5000 bushelov = 18 tisíc USD. V skutočnosti však môžete 1 kontrakt kukurice kontrolovať už za cca 1200 USD (výška Marginu). V konečnom dôsledku to znamená, že páka, ktorú máte k dispozícii je  18000/1200 = 15. Kontrolujete tak 15 krát väčšie množstvo, ako by ste si mohli reálne dovoliť za svojich 1200 dolárov. 15 krát väčšie sú tak i vaše zisky i straty. S meniacou sa cenou kukurice sa tak mení i vaša aktuálna páka.

 

Tu je názorná ukážka zhodnotenia nášho kapitálu vďaka pákovému obchodovaniu. Ide o kontrakt kukurice, pričom sme vstúpili do dlhej - BUY pozície. Uvedené sumy sú len približné (aktuálnu výšku marginov si môžete nájsť na stránkach svojho brokera alebo burzy).

 

Cena Hodnota Margin
P/L
Zhodnotenie
360 c 18000 USD 1200 USD --- ---
390 c 19500 USD 1200 USD 1500 USD 125 %
400 c 20000 USD 1200 USD 500 USD 42%

 

Ak cena kukurice v uvedenom príklade stúpne/klesne o 30 centov za bushel, môžete zarobiť 1500 USD, čo je väčšia suma, ako je samotný blokovaný Margin (1200 USD). Váš zisk je 125 %. Takáto zmena ceny môže byť otázkou jediného dňa (pozri limitné pohyby). Za niekoľko hodín až dní tak môžete zarobiť niekoľko desiatok až stoviek percent na svoj investovaný kapitál.

 

Na záver: Páka, ktorú vám ponúka váš broker, môže byť nielen niekoľkonásobok, ale i niekoľko-sto-násobok. Je to bežné napr. pri obchodovaní Forexu. Pri veľmi vysokej páke je však obchodovanie veľmi „živé“, volatilné. Je otázkou, či je pre vaše obchodovanie vôbec prínosné. Už pri minimálnych posunoch totiž dochádza k prudkým zmenám na vašom obchodnom účte a môžete byť často "vymetení" z trhu na vašom Stop Losse (pozri Money Management). Ak si však veríte, že máte profitabilný systém, napr. s vysokým percentom ziskových obchodov, pákovým obchodovaním si môžete svoj zisk enormne zvýšiť.


Joomla templates by a4joomla