Vyberte váš jazyk

V  poslednej dobe na eTrading.sk smerovali prosby s objasnením zadávania príkazov do obchodnej platformy. Pochopenie podstaty jednotlivých príkazov, kedy ktorý z nich použiť a ako ho správne umiestniť, je samozrejme absolútnym základom pre praktické obchodovanie. V tomto článku si jednoduchým spôsobom priblížime základné typy príkazov, čas ich platnosti, ako aj to, ako správne zadávať profit target i stop loss.

 

Existujú 3 základné druhy príkazov:

  1. Market - znamená "kúp/predaj okamžite, za aktuálnu cenu".
  2. Stop - spolu s týmto príkazom sa zadáva cena, ktorá je pre nás "horšia", ako je momentálna
  3. Limit - s limit príkazom sa zadáva tiež cena, ktorá je však v tomto prípade pre nás "výhodnejšia", ako je momentálna.

 

Market príkaz je, s najväčšou pravdepodobnosťou, každému hneď jasný. Využíva sa vtedy, ak nám nejde o nákup alebo predaj za konkrétnu cenu, ale za cenu "niekde okolo". Market príkaz sa zvykne využívať, ak potrebujeme konať veľmi rýchlo. Napr. vtedy, ak vidíme, že sa začína budovať silný trend a my potrebujeme hneď vstúpiť do obchodu. Tým, že market príkaz nemá stanovenú cenu, na ktorú sa má čakať, resp. pri ktorej má broker konať, je exekuovaný okamžite.

 

Stop príkaz si zapamätáte podľa toho, že cena, ktorú stanovujeme, je pre nás nevýhodnejšia. To, že sme ochotní kúpiť alebo predať za nevýhodnejšiu cenu, neznamená, že náš príkaz je zrealizovaný hneď. Stop príkaz síce stanovuje pre nás nevýhodnejšiu cenu, ale aktivuje sa až v prípade jej dosiahnutia, nie skôr! Tu si môžete položiť otázku, prečo by sme mali stanovovať cenu, ktorá je pre nás nevýhodnejšia? Je to z prozaického dôvodu. Stop príkaz tak funguje ako istý "spúšťač", keď ešte nie je pre nás úplne jasné, že do obchodu skutočne chceme vstúpiť, alebo ako "poistka", keď cena ide proti nám. Využíva sa napr. pod a nad silnými Support a Resistance hladinami. Kým sa cena pohybuje napr. pod silnou Resistance hladinou, je veľká pravdepodobnosť, že sa opäť odrazí a pôjde smerom nadol. Avšak, môžeme tiež veriť tomu, že na trh príde silná fundamentálna informácia, ktorá by dokázala Resistance preraziť. V takom prípade nad hranicu Odporu umiestnime náš Stop príkaz (Buy Stop). Ak by cena skutočne prerazila svoju Resistance, kúpili by sme za cenu nevýhodnejšiu, ako je aktuálna. Veríme však, že po prerazení hranice nastúpi silný rastúci trend a my tak budeme profitovať. Pohyb ceny nad hranicou Resistance by bol okrem iného tiež umocnený množstvom iných Stop príkazov. Tie by pochádzali od obchodníkov, ktorí sa spoliehali na pád ceny, nie na jej rast a uzatvárali by teraz svoje straty. Ako ste si mohli všimnúť, Stop príkaz sa využíva nielen na obchodovanie, ale i na stanovenie nám dobre známeho stop lossu (zamedzenie stratám, ak cena ide proti nám).

 

Limit príkaz sa zadáva v prípade, že chceme vstúpiť do obchodu za cenu pre nás výhodnejšiu, ako je aktuálna. Ak chceme predávať, Limit cenu stanovujeme NAD aktuálnu cenu. To znamená, že chceme predať drahšie, ako sa predáva aktuálne. Ak chceme kupovať, stanovujeme limit cenu POD aktuálnu cenu - chceme teda kúpiť výhodnejšie, ako je momentálne možné. Ak sa Stop príkazy zvyknú používať na stanovenie Stop Lossu, Limit príkazy sa zasa využívajú na stanovenie profit target.

 

Pozor: Market príkaz je realizovaný okamžite. Stop a Limit príkazy, tým, že stanovujeme cenu, pri ktorej sme ochotní konať určitým spôsobom však nemusia byť aktivované nikdy a my sa tak do obchodu nemusíme dostať.

 

Zostáva nám priblížiť niekoľko ďalších detailov, pri zadávaní príkazov. Tie si najlepšie vysvetlíme na jednoduchom príklade. Na nasledovnom obrázku sú zhustené všetky potrebné informácie do prehľadnej tabuľky:

 

zadavanie_obchodnych_prikazov_buy

 

Skratky, ktoré sú v obchodnej platforme použité:

TIF = Time in force (čas trvania).

Action = Kúpiť alebo Predať (Buy or Sell)

Qty = Množstvo

Type = Typ príkazu (Market, Stop, Limit)

Bid = nižšia cena (cena, za ktorú môžeme momentálne ponúknuť kontrakt na predaj)

Ask = vyššia cena (cena, ktorá je požadovaná za nákup kontraktu)

T = je skratka pre "Transmit", teda odoslanie príkazu. Zatiaľ sú príkazy v platforme len zadané. Kliknutím na "T" sa odošlú a sú zrealizované (v prípade Market príkazu), alebo pripravené sa aktivovať v budúcnosti (Stop a Limit príkazy).

 

Vráťme sa k vloženému obrázku. V uvedenom prípade plánujeme Kúpiť 1 kontrakt. Cena za kúpu sa momentálne pohybuje na úrovni 33,55. My sme ochotní však kúpiť, len za cenu výhodnejšiu, ako je momentálna. Preto stanovíme Limit príkaz na úrovni 33,50. Príkaz je v platnosti iba pre dnešný obchodný deň. Toto všetko môžete vyčítať z 3. riadku (Day - Buy - 1 - Limit - 33,50).

 

Day = príkaz je v platnosti iba dnešný obchodný deň

Buy = chceme nakupovať (alternatívne by sme tu mohli predávať)

1 = kupovať ideme len 1 kontrakt

Limit = uvedený 1 kontrakt nakúpime, len ak bude cena o niečo výhodnejšia ako je súčasná

33,50 = táto "výhodnejšia" cena, za ktorú plánujeme vstúpiť do obchodu je 33,50

 

Vo štvrtom riadku je nadefinovaný náš Stop Loss. Prvý príkaz - GTC znamená "Good till cancelled", t.j. príkaz platí až dovtedy, kým ho nezrušíme. Keďže stanovujeme Stop Loss, ide o príkaz opačný k nášmu prvému príkazu. Vtedy sme kupovali, spoliehali sme sa na to, že cena bude rásť a my tak zarábať. Ak by však cena klesala, musíme sa nášho kontraktu zbaviť - predať ho. Cena, za ktorú by sme v takom prípade predávali by bola nižšia/nevýhodnejšia, ako je aktuálna, preto ide o Sell STOP príkaz. Poslednou úlohou je nadefinovanie samotnej ceny, pri ktorej by sa Sell príkaz aktivoval. Celý náš Stop Loss, ktorý by nás istil pre prípad nepriaznivého vývoja cien, by vyzeral: Sell - 1 - Stop - 33,00 (predaj 1 kontrakt, ak by sa cena dostala na nevýhodnejšiu úroveň 33,00).

 

V poslednom piatom riadku sme zadefinovali úroveň, na ktorej chceme inkasovať zisk (Profit Target = cieľový zisk). Opäť ide o Sell príkaz, keďže máme kontrakt kúpený a chceme sa ho zbaviť - t.j. predať. Limit príkaz sme stanovili na 34,50 (cena pre nás výhodnejšia ako je teraz). Celý príkaz vyzerá nasledovne: Sell - 1 - Limit - 34,50 (predaj 1 kontrakt, ak by sa cena dostala na výhodnejšiu úroveň 34,50). Príkaz je tiež v platnosti na dobu neobmedzenú.

 

Zhrnutie uvedeného prípadu. Cena za kúpu sa pohybuje okolo úrovne 33,55. Rozhodli sme sa, že chceme KÚPIŤ iba v prípade, ak cena o niečo klesne, aspoň na úroveň 33,50. Pozor: Limit znamená "za cenu x alebo výhodnejšiu", t.j. v prípade prudkého pohybu smerom nadol, by sme tak mohli kúpiť nielen za 33,50, ale napr i za 33,45. V tomto prípade je ako vzor použitý kontrakt Sójového oleja, kde je 1 tick rovný 6 USD. Oproti súčasnej cene plánujeme kúpiť o 30 USD výhodnejšie, v prípade výraznejšieho pohybu našim smerom by sme však mohli kúpiť výhodnejšie i o 60 USD. To je jedna možnosť. Tou ďalšou je, že cena 33,50 nebude dosiahnutá a my sa do obchodu nedostaneme. V takom prípade pozor na umiestnenie ostatných príkazov v trhu (náš SL a PT). Mali by sme ich všetky zrušiť.

V prípade, ak by sa nám podarilo nakúpiť kontrakt za nami stanovenú cenu 33,50, mohli by nastať nasledovné možnosti:

 

- Cena ide proti nám a padá dole. V prípade dosiahnutia nášho Stop Loss (v tomto prípade ide o SELL STOP) by sme sa museli zmieriť so stratou 50 tickov, t.j. 300 USD. Stop Loss samozrejme môžeme umiestniť nižšie i vyššie, podľa našej averzie k riziku.

- Cena ide našim smerom. Vystúpime na úrovni 34,50, t.j. so ziskom 100 tickov (600 USD).

 

Náš plánovaný profit je 2x väčší ako plánovaná strata. Spĺňame základné predpoklady pre dobrý money management a veríme, že sme do obchodu vstúpili v ten správny čas a v tom správnom smere.

 

Tu je ukážka č. 2. V tomto prípade však nepôjde o nákup kontraktu, ale o predaj kontraktu. Plánujeme zarábať na poklese ceny -  Shorting.

 

zadavanie_obchodnych_prikazov_sell

 

Keďže všetky príkazy boli už rozobraté vyššie, pevne veríme, že nebude nutné opisovať každú jednotlivú kolónku do detailov. Pozrite sa najskôr na tabuľku a skúste pochopiť podstatu a náväznosť jednotlivých príkazov.

Vedeli by ste teraz už presne povedať, na aký obchod sa chystáme?

 

Bid cena je 29,39 a Ask cena 29,40. Plánujeme predaj 1 kontraktu za aktuálnu cenu. Aktuálna cena však v momente odoslania príkazu môže výrazne poskočiť jedným, ako i druhým smerom, preto je možné, že nakoniec predáme nielen za cenu okolo 29,39, ale možno 29,49, alebo 29,29. S takýmto pohybom však pri odoslaní market príkazu musíme počítať (tzv. slippage).

Náš Stop Loss je uvedený v druhom riadku. Tu sme kontrakt PREDÁVALI. Aby sme sa zbavili našich záväzkov, musíme ho nakúpiť späť a vyrovnať tak našu pozíciu (v prípade nejasností pozri opäť Shorting). Ak by cena vzrástla na úroveň 30,00 a vyššie, bol by aktivovaný náš Stop príkaz (BUY STOP) a my by sme sa tak kontraktu zbavili so stratou cca 366 USD. Pozor: Stop príkaz sa v prípade dosiahnutia úrovne mení na Market príkaz. To môže znamenať, že v prípade výrazného cenového posunu okolo stanoveného SL, bude naša strata ešte o niečo vyššia. Nie je preto možné sa spoliehať na to, že bude vždy fixne x USD a nie viac.

Profit Target sme umiestnili na úroveň 28,40. T.j ak by cena klesla zhruba o 100 bodov oproti cene, za ktorú sme kontrakt predávali, príkaz by bol aktivovaný, kontrakt nakúpený späť a my by sme inkasovali zisk cca 600 USD. Pozor opäť: Limit znamená "za cenu x alebo lepšiu", čiže by sme mohli dosiahnuť i o niečo vyšší zisk (podobne ako tomu bolo v predchádzajúcom prípade so stratou).

 

Na záver: Pevne veríme, že na základe predchádzajúcich príkladov už je celkom zrejmé, ako správne zadávať príkazy do obchodnej platformy. Rozhodne nezačínajte s obchodovaním, kým vám nie je ich podstata celkom zrejmá.

Každá obchodná platforma má svoje špecifiká. Nespoliehajte sa na to, že bude vyzerať presne, ako je tomu na obrázkoch vyššie. Niektoré z nich sú prehľadné viac, iné menej. Dôkladne si preto tiež preštudujte, akým spôsobom je možné zadávať príkazy z tej vašej (či je to napr. možné priamo z grafu, či je možné príkazy vzájomne previazať a zrušiť a pod.). Zadávanie Stop Loss a Profit Target príkazov a ich vplyv na ziskovosť obchodného systému, pokiaľ sú zadané príliš nízko, alebo príliš vysoko, je vhodné si najskôr vyskúšať na nejakom Demo účte. Tak nemusíme od začiatku riskovať vlastné finančné prostriedky.

 

V tomto prípade bol pre ilustráciu umiestňovania Stop Lossu a Profit Targetu použitý kontrakt Sójového oleja. Podkladové aktívum bolo vybrané náhodou kvôli jednoduchosti pochopenia. Ten istý princíp umiestňovania platí i pre ostatné trhy. Nezáleží na tom, či obchodujete komodity, alebo forex. Najdôležitejšie je pochopiť samotnú podstatu Stop a Limit príkazov. To je všetko. Stop Loss a Profit Target si následne musí vypočítať každý obchodník sám, podľa jeho ochoty riskovať, charakteristík trhu alebo technických formácií. Alebo ich nemusí využívať vôbec. Kým nákup alebo predaj kontraktu (komodity), lotu (Forex) alebo akcií (akciový trh) je nevyhnutnosťou, ak chcem obchodovať, Stop Loss a Profit Target sú len našimi pomôckami v rámci Money managementu, no nie sú povinné.

Do príkladov boli zahrnuté najdôležitejšie základy pre zadávanie obchodných príkazov. Článok bol napísaný tak, aby bol jednoduchý a ľahko pochopiteľný, no aby pri tom nevynechal nič podstatné. Nerozoberáme v ňom ostatné možnosti, akými sú SBBA príkazy (Sell bellow Buy above), Stop Limit príkazy alebo Trailing Stop príkazy. Tieto príkazy už tvoria nadstavbu obchodovania a môžete na ne príležitostne natrafiť v iných článkoch na serveri eTrading.sk.

Ak by ste mali nejaké ďalšie otázky alebo pripomienky, môžete sa zapojiť do nášho diskusného fóra.


Joomla templates by a4joomla