Vyberte váš jazyk

CFD - Contracts For Differences (Zmluvy na cenové rozdiely) vznikli začiatkom 90-tych rokov v Londýne. Podstatou CFD je obchodovanie zamerané na cenový rozdiel a nie je spojené s vlastníctvom samotného podkladového aktíva, ani ich právami a povinnosťami.
CFD na akcie neznamená, že vlastníme časť spoločnosti, CFD na komoditu nás nerobí povinnými dodať/prevziať obchodovanú komoditu atď. Nadnesene by sa dalo povedať, že pri CFD ide len o akúsi stávku, či cena zvoleného aktíva bude rásť alebo klesať. Počet uzatvorených Contract For Difference je preto teoreticky neobmedzený.

 

Cena CFD je závislá od podkladového aktíva – CFD na akcie Google sú závislé od samotných akcií Google, CFD na komoditu (napr. Corn) je závislá od samotnej ceny kukurice a pod. Zisk alebo strata pri obchodovaní je závislá od toho, či ste uzatvorili CFD na vzrast alebo na pokles ceny a od rozdielu cien podkladového aktíva v momente otvorenia a ukončenia obchodu. Pri ukončení obchodu si s protistranou vyrovnáte finančné rozdiely.


CFD obchodujete na margin (pákové obchodovanie). Znamená to, že disponujete oveľa väčším objemom, ako by ste si mohli kúpiť len z vlastných finančných prostriedkov. To so sebou prináša potenciálne omnoho väčšie zisky, avšak logicky tiež i straty. Vďaka páke tiež dostávate alebo platíte úrok. Ak CFD predávate, úrok je platený vám, ak ich kupujete, úrok platíte vy.

Pri obchodovaní CFD je vašou protistranou častokrát váš broker. Ako si môžete iste domyslieť, obchodovať proti vášmu brokerovi nie je práve najlepšia východisková pozícia. Ten má oproti vám predsa len isté výhody. Tieto jeho výhody začínajú už pri vstupe do obchodu. CFD sa uzatvárajú z väčším spreadom (rozdielom Bid a Ask cien), ako je tomu napr. pri klasických komoditných obchodoch a zarábať začínate až po prekonaní tohto spreadu. I preto je veľká pravdepodobnosť, že pri obchodovaní CFD budete v krátkodobom období stratoví. Ak chcete obchodovať CFD, musíte mať dlhodobejší výhľad a kontrakty držať niekoľko týždňov, nielen niekoľko dní.

Využitie: CFD sa zvyknú využívať napríklad pri Hedžovaní vašich pozícií. Ak napr. vlastníte akcie spoločnosti, pričom predpokladáte, že ich hodnota začne klesať, nemusíte akcie predávať. Stačí, ak predáte príslušné množstvo CFD na tieto akcie (klasický shorting). Ak cena vašich akcií skutočne začne klesať, na predaných CFD zarábate. Ak ste sa mýlili a cena akcií bude rásť, na CFD síce prerábate, avšak zarábate na svojich akciách.

Výhody: Jednoduchosť. Likvidita.
Nevýhody: Veľké spready, ktoré musíte najskôr prekonať. A netreba tiež zabudnúť, že pritom obchodujete proti svojmu brokerovi.

Joomla templates by a4joomla