Vyberte váš jazyk

Short selling, Shorting, Predaj nakrátko je bežnou, avšak pre nováčikov o niečo ťažšie pochopiteľnou formou zhodnocovania financií na burze. Podstatou Short sellingu (Shortingu) je zarábanie na POKLESE cien akcií, komodít atď. Mnohí ľudia si myslia, že obchodníci zarábajú len vtedy, keď cena podkladového aktíva rastie (ropa, zlato, atď.). Nie je tomu tak. Pre obchodníkov je v skutočnosti irelevantné, či cena rastie, alebo klesá. Zarábať sa dá na oboch pohyboch trhu.


Zatiaľ čo si ľudia dokážu pomerne ľahko predstaviť to, ako možno zarábať v čase, keď cena akcií stúpa, majú značné problémy pochopiť to, ako možno zarábať, keď cena klesá. Princíp je pritom veľmi jednoduchý:

  1. Požičiame si obchodované aktívum (akciu, komoditu atď.) a následne ho predáme – preto Shorting (Short = Sell)
  2. Ak cena aktíva klesá, zarábame. Ak cena aktíva naopak stúpa, prerábame
  3. Zo Short pozície vystupujeme Nákupom aktíva. Nákupom vraciame aktívum pôvodnému majiteľovi.


Príklad zo života: Väčšina ľudí ma problém pochopiť, ako možno predať niečo, čo nevlastníme. Je to možné vysvetliť na zjednodušenom príklade. Predstavte si, že uzavriete predajnú zmluvu na 3-izbový byt, ktorý zatiaľ nemáte, za cenu 100 tisíc Eur, s dodaním o 1 rok (čo je vlastne podstata Futures obchodov). Vy dúfate, že do momentu odovzdania bytu cena poklesne, zatiaľ čo kupujúci predpokladá, že v momente dodania bude cena vyššia, ako je dnes. Na základe týchto odlišných očakávaní obe strany vstúpia do obchodného vzťahu a každý pritom dúfa, že na obchode zarobí.

Ak o rok bude cena takéhoto 3-izbového bytu 120 tisíc Eur, musíte ho kúpiť za túto cenu, aby ste ho dodali kupujúcemu. Vaša strata tak činí 20 tisíc Eur. Ak by však cena bytov v priebehu tohto roka poklesla na 80 tisíc Eur, byt kúpite lacnejšie, odovzdáte ho kupujúcemu a váš zisk je 20 tisíc. Zarobili ste vďaka tomu, že smer trhu ste dokázali odhadnúť presnejšie ako kupujúci.

Verím, že i na základe tohto jednoduchého príkladu ľahšie pochopíte, ako sa dá zarobiť na niečom, čo nevlastníte.

Pri akciách si akciu, ktorú predávame požičiavame od nášho brokera, ktorý si ju zasa požičiava od iného svojho klienta alebo brokera. 

Na Futures trhu plní túto funkciu Clearing House (s rastúcim množstvom obchodov rastie Open interest, s blížiacim sa termínom dodania OI klesá). Predávajú sa i „virtuálne“ komodity, ktoré reálne neexistujú a vďaka uzatvoreniu kontraktov pred termínom dodania, ani nemusia byť dodané. 

Pri opciách plnia túto funkciu „Put“ opcie.

Forex trh má vlastné špecifiká a nemožno hovoriť o klasickom predaji nakrátko, aj keď výrazy ako short a long sa používajú aj tu - pre predaj alebo nákup hlavnej meny v menovom páre.

Morálna stránka Shortingu je dodnes diskutovanou témou a v minulosti bol dokonca niekoľkokrát zakázaný. Shorting bol cieľom útokov, zo strany ekonómov počas mnohých hospodárskych kríz a dávali mu za vinu ak nie už vznik, tak minimálne prehĺbenie tejto krízy. Shorting však využívajú nielen špekulanti, za účelom zisku, ale i hedgeri.
Dnes sú na Shorting stanovené pevné pravidlá a táto forma obchodovania je veľmi sledovaná. Predaj nakrátko napomáha zreálňovať ceny a prináša dodatočnú likviditu na trh. V niektorých štátoch však i v súčasnosti dochádza k jeho obmedzeniu, ba i dočasnému zakázaniu - počas prudkých výkyvov na akciovom trhu (viď. USA, GB, Nemecko - september 2008).

 
Výhodou shortingu je to, že kým mnohé aktíva rastú istým konštantným tempom, zvyknú klesať niekoľkokrát rýchlejšie. Môžeme tak dosiahnuť vyššie zárobky za podstatne kratšiu dobu. George Soros dokázal zarobiť 1 miliardu USD v priebehu jediného dňa, keď v septembri 1992 stavil 10 mld. USD na pád britskej libry. 
Joomla templates by a4joomla