Vyberte váš jazyk

Autorom článku pre eTrading.sk je: Peter Šaro

V rámci tohto článku si prejdeme aktivity spojené s dňom aktívneho obchodníka. Rád by som pripomenul, že sa jedná o deň obchodníka zameraného na krátkodobé denné obchodovanie s akciami na amerických akciových trhoch.
Je všeobecným nedorozumením alebo zidealizovanou predstavou, že obchodník príde do práce krátko pred otvorením trhu, zarobí veľkú sumu peňazí za pár minút a potom ide domov. Ak by to bolo také jednoduché, počet ľudí zaoberajúcich sa obchodovaním akcií na burze by bol nespočetne vyšší ako v skutočnosti je. Začnem teda so všeobecným načrtnutím časových období a trhovej aktivity v priebehu jedného normálneho dňa.


Americké akciové trhy (NYSE, NASDAQ) sa otvárajú o 9:30 Eastern Time (Východného času, + 6 hodín pre Stredoeurópsky čas) a zatvárajú o 4:00 poobede. Počas týchto burzových hodín sa vyskytujú momenty so zvýšenou trhovou aktivitou a obdobia, kedy je akcia na trhu minimálna. Najvyšší stupeň trhovej aktivity je počas prvej hodiny po otvorení. Najlepšia rada, ktorú vám môžem dať a platí najmä pre začiatočníkov, je neobchodovať prvých desať – pätnásť minút po otvorení burzy. Jednoducho si sadnite na ruky a iba pozorujte vami vybranú akciu a jej pohyb v porovnaní s celkovým smerovaním trhu. Akcie často krát potrebujú nejaký čas, kým vám ukážu, ktorým smerom sa poberú, takisto kde sa nachádzajú kupujúci a predávajúci. Vo všeobecnosti skúsení obchodníci zarobia v priebehu prvej hodiny 50-60 % svojho denného profitu (avšak, na druhej strane, ak sa zmýlia, drvivá väčšina ich dennej straty sa vyprodukuje práve v tomto čase).

Po uplynutí prvej hodiny, okolo 11:00 doobeda, nastáva obdobie spomaľujúcej sa trhovej aktivity, volume sa zmenšuje a na trhu sa nachádza stále menej príležitostí na obchodovanie. Toto spomaľovanie sa deje pri každej akcii  odlišným spôsobom a je pre vás ako obchodníka veľmi dôležité si uvedomiť, kedy treba prišliapnuť na brzdu. Ak budete pokračovať v obchodovaní rovnakým tempom ako ráno, výsledkom môže byť veľmi zlý zvyk – overtrading. Teda vstupovanie do pozícií, ktoré už nemajú zmysel, pretože sa snažíte vidieť peniaze tam, kde už v skutočnosti žiadne nie sú. Schopnosť rozpoznať spomalenie trhovej aktivity prichádza až po mnohých mesiacoch obchodovania a súvisí so schopnosťou vysokej koncentrácie, disciplíny a trpezlivosti.

Spomaľovanie trhovej aktivity sa prehlbuje smerom k obedu. Je to vcelku logické, aj tí najlepší a najväčší obchodníci sa potrebujú naobedovať. Riziko overtradingu je v tomto období najvyššie. Ak si nedáte pozor, veľmi ľahko sa stanete obeťou takzvaného Black Box obchodovania. Ide o počítačové systémy, ktorých vplyv na obchodovanie na burzách sa neustále zvyšuje. Ich snahou je vytvoriť dojem, že sa v akcii nachádza priestor na uskutočňovanie profitabilných obchodov, napríklad cez zobrazovanie falošných príkazov na kúpu a predaj. Tieto príkazy sa v momente, ako sa k nim priblíži cena akcie, zrušia, čo vyvolá paniku u tých, ktorí sa nechali zlákať. Vystúpia zo svojich pozícií so stratou a cena akcie sa pohne smerom, ktorí vyhovuje práve týmto Black Box. Takéto malé špinavé triky patria ku každodennému obchodovaniu, schopnosť si ich uvedomovať prichádza s rastúcimi skúsenosťami.

Volume a volatilita sa vracajú späť na trhy okolo druhej popoludní. V priebehu poslednej hodiny obchodovania sa ich úroveň môže dostať na raňajšie hodnoty.

Samozrejme že sa v priebehu obchodovania vyskytujú výnimky z hore uvedených skutočností. Jedna z nich je každú stredu, kedy sa o 10:30 Eastern Time zverejňujú správy od EIA (Energy Information Administration) ohľadom zásob ropy v USA. Táto správa dokáže výrazným spôsobom pohnúť cenami všetkých akcií spoločností spojených s ropným priemyslom. V prípade, že sa očakávali vyššie hodnoty pre zásoby ropy ako sú v skutočnosti, ich cena stúpne prudko nahor v priebehu často krát pár krátkych okamihov. A naopak pre vyššie hodnoty zásob ropy v porovnaní s očakávaniami. Táto správa (označovaná aj ako oil number) už v súčasnosti nespôsobuje až také drastické pohyby v cenách akcií ako tomu bolo pred pár rokmi, kedy existovali takzvaní „energy traders“, ktorí sa aktívne zapojili do obchodovania práve iba v stredu. Aj tak sa však vďaka tomuto oil number ešte stále dokážu ceny v ropnom sektore poriadne rozhýbať.
Druhou výnimkou v mnou hore vytýčenom bežnom dni obchodníka je stretnutie predstaviteľov FED-u, amerického Federálneho rezervného systému (obdoby Centrálnej banky v európskych krajinách). Toto stretnutie predsedu a prezidentov FED-u sa uskutočňuje raz za šesť týždňov a jeho výsledkom je určenie federálnej sadzby na nasledujúcich 6 týždňov, teda sadzby, za ktorú si banka požičiavajú navzájom medzi sebou. Vyhlásenie sadzby sa uskutočňuje o 2:15 poobede a predstavuje najvýznamnejšiu udalosť, ktorá hýbe trhmi. V prípade neočakávaných zmien dochádza k niekoľkobodovým skokom v obzvlášť volatilných akciách v priebehu dokonca niekoľkých sekúnd. V prípade, že ste s obchodovaním akcií len začali, tak toto je jednoznačne obdobie, kedy sa musíte bezpodmienečne vyhnúť vstupovanie do pozícií. V prípade nesprávneho rozhodnutia môžete vo veľmi krátkej dobe výrazne zmenšiť svoj účet.

Aj napriek tomu, že sú americké burzy otvorené od 9:30 do 16:00 ET, to neznamená, že sa obchody nedajú uskutočňovať aj mimo toto obdobie. Je to možné v rámci takzvaných premarket a aftermarket sessions, teda pred otvorením a po zatvorení trhov. Spoločnosti často krát vyhlasujú svoje štvrťročné správy práve v tomto období. Opäť by som vám odporúčal radšej sa vyhnúť obchodovaniu v tomto čase. Volume je veľmi nízke, čo znižuje možnosť vystúpenia z pozície a teda to v sebe nesie veľké riziko strát. Najodstrašujúcejším príkladom je z mojej osobnej skúsenosti akcia Google (GOOG: NASDAQ). Po vyhlásení jej štvrťročných správ nie je výnimkou pohyb smerom nahor alebo nadol aj o sto bodov v priebehu pár sekúnd. V prípade najnižšej možnej obchodovateľnej veľkosti 100 účastín ak ste v nesprávnom smere môže vaša strata dosiahnuť 10 000 dolárov v priebehu okamihu!

 

Takže ako teda vyzerá normálny deň obchodníka?

Navrhoval by som vám byť za počítačom najmenej hodinu pred otvorením trhu. Existuje viacero web stránok, ktoré poskytujú pravidelný update z trhu každú polhodinu. Máte tak možnosť si porovnať hodnotu S&P futures s hodnotou fair value, čo poslúži ako indikátor, na akej úrovni trh otvorí – pozitívne číslo ukazuje na trh otvárajúci nahor a naopak. Takisto si môžete zistiť, ktoré správy majú najvýraznejší vplyv na trh ešte pred jeho otvorením – napríklad štvrťročná správa z veľkej spoločnosti, štatistické údaje o hospodárskom raste, nezamestnanosti a podobne. Dobrým zdrojom takýchto informácií je Bloomberg.
Po tom, ako získate všeobecný prehľad o trhu, je načase pripraviť si svoj vlastný plán pre obchodovanie – nazvime si ho game plan. Príprava game plan závisí od toho, v ktorej časti roka sa nachádzame. Teda či sa jedná o obdobie vyhlasovania štvrťročných správ – earnings season alebo obdobie mimo earnings season (to sa opäť dotýka iba skúsenejších obchodníkov, začiatočníci by sa mali zamerať iba na jednu akciu).

Mimo earnings season – skúsenejší obchodníci majú košík viacerých akcií, ktorých grafy každodenne sledujú. Tieto akcie si vyberajú na základe ich volatility, volume, veľkosti denného rozpätia a podobne (bližšie v texte správny výber akcií). Tieto akcie sa označujú ako Bread and Butter – najlepší preklad je asi akcie živiteľky. Na základe preskúmania grafov si pripravia game plan – veľmi dôležitý nástroj, ktorý ich pripraví pre vývoj na trhu.
Game plan je obyčajná Excel tabuľka, v ktorej sa nachádzajú akcie rozdelené podľa jednotlivých sektorov. Porovnaním premarket ceny akcií a premarket hodnôt trhových indikátorov získa obchodník veľmi rýchlo jasnú predstavu o akciách, v ktorých je vysoká pravdepodobnosť zaujímavých pohybov. Pri každej akcii, na ktorú sa v daný deň obchodník zameria, si napíše tri levely pre support a tri levely pre resistance. Tieto hodnoty sa dajú ľahko získať z grafov akcií. Takisto súčasťou dobrého game planu je aj krátky popis toho, čo sa v tej ktorej akcii odohráva v posledných dňoch, teda stručné odôvodnenie, prečo by sa obchodník na tú konkrétnu akciu mal vôbec pozerať. V momente, ak tento dôvod pominie, tak by sa mala aj táto akcia vytratiť z obchodníkovho radaru. Pretože v momente, keď sa o tej ktorej akcii prestane rozprávať, klesá o ňu záujem zo strany investorov a primerane k tomu klesá aj množstvo príležitostí pre uskutočnenie ziskových obchodov.
Game plan vám teda pomôže pripraviť sa na obchodovanie. Umožní vám stanoviť si úrovne, v ktorých vstúpite do konkrétnych pozícií, ako aj úrovne, kde je potrebné vystupovať. A to je základ pre úspešné obchodovanie. Netreba z toho robiť vedu. Obchodovanie je vskutku celkom jednoduchá záležitosť, stačí si stanoviť konkrétne pravidlá pred vstupom do pozície a byť disciplinovaný pri ich dodržiavaní. Dobrá disciplína vás prinúti vystúpiť z nesprávneho obchodu na úrovni, ktorá vyplýva z vášho game plan namiesto toho, aby ste v tejto pozícii zotrvávali a len prehlbovali svoju stratu v očakávaní, že sa to nakoniec obráti vo váš prospech. To sa niekedy stáva, avšak len veľmi, veľmi zriedka.


Počas earnings season – earnings season sa opakuje každý štvrťrok, kedy spoločnosti, ktorých akcie sa obchodujú na NYSE a NASDAQ poskytujú štvrťročné správy s hlavným zameraním na EPS – earnings per share (zisk na akciu) a Revenue – príjem. Takáto earnings season trvá približne tri až štyri týždne a je sprevádzaná výrazným nárastom volatility a volume, teda poskytuje omnoho väčšie množstvo príležitostí pre obchodovanie. Vo všeobecnosti sa earnings season začína zverejnením výsledkov hlinikárskej spoločnosti Alcoa (AA: NYSE).

Ako si v tomto období vybrať správnu akciu na obchodovanie?

Tu je zopár tipov, ktoré vám pri tomto rozhodovaní môžu pomôcť:

  • Mali by ste vedieť, v ktorý deň ktorá spoločnosť zverejňuje výsledky. Získať takýto zoznam je celkom jednoduché, stačí si zadať v internetovom vyhľadávači kľúčové slovo "earnings calendar" a nabehne vám zopár stránok, kde túto informáciu získate.
  • Analytici na Wall Street vždy poskytujú vlastné prognózy ohľadom očakávaných EPS a Revenue. V prípade, že realita je výrazne odlišná od týchto odhadov, je tu vysoká pravdepodobnosť búrlivých pohybov v takýchto akciách.
  • Odporúčam vám vybrať si na obchodovanie akcie s decentným volume, akcie, ktorých cena sa blíži alebo vďaka zverejneným výsledkom prejde cez 52 weeks high/low (najvyššia a najnižšia cena za posledný rok, pri týchto úrovniach sa často krát uskutočňujú zaujímavé pohyby), akcie, ktoré porazili predpoklady alebo sa k nim naopak vôbec nepriblížili.
  • Urobte si zoznam dvoch – troch akcií, na ktoré sa budete v daný deň zameriavať a tieto akcie sledujte hneď od otvorenia trhu. Tá akcia, ktorá má najlepšie pohyby a takisto dobré volume minimalizujúce vaše potenciálne straty, je akcia, ktorú by ste mali obchodovať.
  • Snažte sa vyhnúť overtradingu. Hlavne v čase earnings season je táto rada nad zlato, pretože ako volatilita vďaka earnings season do niektorých akcií príde, tak z nich hneď v daný deň aj odíde. Príkladom môže byť napríklad Exxon Mobile (XOM: NYSE) – túto akciu som obchodoval len štyri razy do roka, vždy v rámci earnings season, inak to bola jedna z najnudnejších akcií na obchodovanie.


Po zatvorení burzy sa deň obchodníka nekončí. Je veľmi dôležité rozanalyzovať obchody, ktoré ste v daný deň uskutočnili. Je paradox, že sa vždy snažíte o hlbšiu analýzu toho, čo sa pokašľalo v deň, keď stratíte peniaze, ako v deň, keď naopak pekne zarobíte. Analýza vašich obchodov by mala byť súčasťou dennej rutiny bez ohľadu na konkrétny výsledok. Vytlačte si graf akcií, ktoré ste v daný deň obchodovali, pozrite sa na časy, kedy ste uskutočnili obchody a to vám umožní zistiť, že ste sa mnohokrát zamotali v obchodovaní v čase, kedy sa nič zaujímavé nedialo. Snažte sa pripraviť na nasledujúci deň. Ak sa vaša akcia živiteľka postupne stáva neobchodovateľnou, hľadajte si ďalšiu vhodnú kandidátku. Učte sa čítať grafy. Analyzujte svoje chyby. Porozprávajte sa s inými obchodníkmi, ktorí obchodujú tú istú akciu ako vy. Vždy sa dá nájsť niečo, čo vám pomôže zlepšiť vaše obchodovanie.


Joomla templates by a4joomla