Vyberte váš jazyk

Pre obchodovanie na burze platí, že akékoľvek, čo i len minimálne, zmeny cien znamenajú v skutočnosti výbornú príležitosť, ako možno zhodnotiť vložený kapitál až o niekoľko desiatok percent v priebehu jediného obchodného dňa. Platí to nielen pre komodity, ale všeobecne pre všetky trhy futurít, kde je umožnené obchodovanie na páku. Pákové obchodovanie potenciál zisku násobí, rovnako ako násobí tiež možné straty obchodníka. Je založené na skutočnosti, že sa jednak obchoduje s obrovskými množstvami, ako i na tom, že obchodník na kontrolovanie tejto komodity nepotrebuje celú sumu, ale iba malú časť vlastných finančných prostriedkov (tzv. Margin - Marža). 

Komoditná burza využíva fakt, že sa neobchoduje priamo s fyzickými komoditami, ale len s kontraktmi a podmienky ich obchodovania sú štandardizované v tzv. „contract specifications“, alebo preložené do slovenčiny - špecifikáciách kontraktov. Práve z tohto dôvodu nie je pri Futures kontraktoch možné obchodovať s ľubovolným množstvom komodity, či s vlastnými cenovými a dodacími podmienkami. Štandardizácia vymedzuje presné hranice, kedy sa začína a končí obchodovanie príslušného kontraktu, obchodované množstvo komodity, najmenšiu či najväčšiu možnú zmenu ceny v priebehu jedného obchodného dňa a podobne.

Tabuľka nižšie uvádza základné informácie o vybraných kontraktoch. Obsahuje komoditu, označenie príslušnej burzy, štandardizované obchodované množstvo a minimálny cenový posun v USD, o ktorý sa môže zmeniť cena príslušného kontraktu.

 

Tabuľka 1 - Prehľad vybraných komodít a základných informácií o nich

 Komodita  Burza  Množstvo  Minimálna zmena ceny
 Poľnohospodárstvo
 Kukurica  CBOT  5 000 bušelov  0,25 centu/bušel (12,5 $/kontrakt)
 Pšenica  CBOT  5 000 bušelov  0,25 centu/bušel (12,5 $/kontrakt)
 Sója  CBOT  5 000 bušelov  0,25 centu/bušel (12,5 $/kontrakt)
 Sójový olej  CBOT  60 000 libier  0,01 centu/libra (6 $/kontrakt)
 Kakao  ICE  10 ton  1 dolár/tona (10 $/kontrakt)
 Káva  ICE  37 500 libier  0,05 centu/libra (18,75 $/kontrakt)
 Cukor  ICE  112 000 libier  0,01 centu/libra (11,2 $/kontrakt)
 Bavlna  ICE  50 000 libier  0,01 centu/libra (5 $/kontrakt)
 Energie
 Ropa WTI  NYMEX  1 000 barelov  1 cent/barel (10 $/kontrakt)
 Etanol  CBOT  29 000 galónov  0,1 centu/galón (29 $/kontrakt)
 Heating Oil  NYMEX  42 000 galónov  0,01 centu/galón (4,2 $/kontrakt)
 Kovy
 Zlato  COMEX  100 tr. uncí  10 centov/unca (10 $/kontrakt)
 Platina  NYMEX  50 tr. uncí  10 centov/unca (5 $/kontrakt)
 Paládium  NYMEX  100 tr. uncí  5 centov/unca (5 $/kontrakt)
 Meď  COMEX  25 000 libier  0,05 centu/libra (12,5 $/kontrakt)

Zdroj: www.cmegroup.com a www.theice.com

 

Z tabuľky možno vyčítať, že každá komodita má svoju mernú jednotku, v ktorej sa obchoduje. Napríklad obilniny sa kupujú a predávajú v bušeloch, ropa sa obchoduje v bareloch, čo predstavuje takmer 160 litrov, zlato je obchodované v dobre známych trójskych unciach. Pritom napríklad samotný bušel je pre slovenského obchodníka pomerne exotickou jednotkou. Zaujímavosťou je, že jeho váha sa mení. Ak ide napríklad o kukuricu, váha je 25,40 kg, v prípade sóje alebo pšenice je to však až 27,22 kg. Cukor, káva, mäso, ryža, bavlna, sójový olej, pomarančová šťava, ale i meď sa merajú v librách, čo je ekvivalent 453,592 gramu.

Každý kontrakt tiež obsahuje rovnaké, presne vymedzené množstvo. Ako príklad môže poslúžiť napríklad pšenica. Obchoduje sa v množstve 5000 bušelov. Každý bušel váži 27,22 kg a zaberá zhruba objem 35,24 litrov. Preto platí, že ak kúpime či predáme jeden kontrakt pšenice, v skutočnosti predávame až vyše 136 ton. Ak by sme mali záujem tento 1 kontrakt skutočne fyzicky odobrať, priviezli by nám danú komoditu na zhruba 16 nákladných vozidlách Tatra T815.

V prípade, ak by chcel obchodník kontrolovať menší objem, niekedy sú k dispozícii tzv. minikontrakty. Tie obsahujú len zlomky uvedeného množstva, napríklad 1/10 toho pôvodného. Ako príklad poslúži kontakt zlata. Klasický kontrakt obsahuje 100 trójskych uncí zlata. Minikontrakt obsahuje 10 trójskych uncí a zárobky, či straty sú preto 10 krát menšie. Obchodovať však ľubovolné množstvo komodity, napríklad 4,5 trójskej unce zlata, nie je pri klasických kontraktoch možné.

Kontrakty tiež určujú minimálny cenový posun, o ktorý môže komodita vzrásť alebo klesnúť. V prípade ropy je to 1 cent za barel. To sa na prvý pohľad nemusí zdať ako významná zmena ceny, ale tá platí iba pre základnú mernú jednotku. Tou je v prípade ropy jeden barel. Keďže sa však obchoduje v štandardizovanom množstve 1000 barelov na jeden kontrakt, zisk alebo strata bude v skutočnosti až 1000 krát väčšia. V tomto prípade sa teda každá minimálna zmena ceny o 1 cent, napr. z 90,00 USD na 90,01 USD rovná 10 USD. Zisk alebo stratu je tak možné rátať v stovkách až tisíckach dolárov počas každého obchodného dňa. S informáciami o tom, čo presne kontrakt zahŕňa, sa možno oboznámiť na stránkach jednotlivých búrz, na ktorých sa tá-ktorá komodita obchoduje. Pre lepšie pochopenie problematiky obchodovania na burze a dosahovania zisku či straty, sú nižšie uvedené konkrétne príklady výpočtov.

 

Kontrakt Ropy


Na obrázku je zachytený priebeh obchodovania kontraktu ropy WTI zo dňa 22. marec 2013. Cena kontraktu, s dodávkou v máji 2013, narástla o 1,26 UD dolárov na barel (obr. 1). Tiež už vieme, že barel ropy je zhruba na úrovni 160 litrov tejto komodity.

 

Obrázok 1 – Cena kontraktov ropy WTI

Ropa kontrakt Crude Brent Oil contracts prices

Zdroj: www.barchart.com

 

Keďže zmena ceny o 1 cent za barel znamená v skutočnosti zisk alebo stratu 10 USD na jeden kontrakt (kontrakt obsahuje 1 000 barelov), zmena o 126 centov by pre komoditného obchodníka v skutočnosti znamenala nárast alebo pokles jeho obchodného účtu až o 1260 USD.
Podobne sa vyvíjali kontrakty s dodávkou v iných mesiacoch roka. Zmena ceny pri augustovom kontrakte 2013 bola na úrovni 1,05 USD (t.j. 105 centov), čo značí nárast účtu o 1050 USD v priebehu jednodňového obchodovania.

 

Zlato


Druhým príkladom je kontrakt zlata zo dňa 22. marec 2013. Cena zlata s dodávkou v marci 2013 vzrástla v priebehu obchodovania o 7,6 USD a drží sa tesne nad hranicou 1600 USD za trójsku uncu (obr. 2). Trójska unca je približne 31,1 gramov zlata.

 

Obrázok 2 – Cena kontraktov zlata

Zlato kontrakt (Gold contracts prices)

Zdroj: www.barchart.com

 

Minimálny cenový posun, pri obchodovaní kontraktov zlata, je 0,1 USD za uncu. Keďže každý kontrakt obsahuje 100 trójskych uncí, hodnota posunu o 0,1 USD v skutočnosti značí zmenu o 10 USD na celý kontrakt. Nárast ceny zlata o 7,60 USD, by preto pre obchodníka znamenal zisk alebo stratu 760 USD.

Prečo hovoríme o zisku alebo strate, napriek tomu, že cena klesala? Napr. pri cenách podielov v podielových fondoch je investor zvyknutý, že ak rastú, tak zarába, ak ceny klesajú, tak prerába. Pri komoditách to však neplatí. Zarábať možno ako na vzraste, tak i na páde trhov. Zarábanie na poklese cien sa nazýva short selling, Shorting, či v slovenčine Predaj nakrátko. 

Uvedené zisky a straty sú na jeden obchodný deň dosť výrazné a nie vždy sa dá obchodovať s minikontraktmi. Výhodou pre obchodníka preto je, že prípadné zisky a straty sa dajú samozrejme limitovať. Obchodníci majú k dispozícii rôzne nástroje manažmentu peňazí, t. j. riadenia svojich finančných investícií. Základnými nástrojmi sú najmä stop loss a take profit. Take profit (či Profit target) sa využíva na chránenie už raz dosiahnutého zisku a Stop loss na obmedzenie možných strát.

Ako možno vidieť z uvedených tabuliek a príkladov, obchodovanie na burze v skutočnosti ponúka veľmi zaujímavú možnosť zhodnocovania voľných finančných prostriedkov. V dnešnej dobe je to však nielen zaujímavá možnosť zhodnocovania financií, ale tiež ochrany pred prudkým nárastom alebo prepadom cien, a to najmä investíciami do strategických komodít, s ktorými hospodársky subjekt obchoduje.
Joomla templates by a4joomla