Vyberte váš jazyk

Na zahraničných stránkach sa často môžete stretnúť s pojmom „Mutual Funds“. Nie je to nič iné, ako známe Podielové fondy (Investičné fondy). Napriek tomu, tým, ktorí majú len hmlistý prehľad o podielových fondoch, môže pomôcť tento článok so základnými informáciami o nich.


Podielové fondy (Mutual funds) fungujú na jednoduchom princípe – kolektívne investovanie do diverzifikovaného portfólia. Podielový fond zhromažďuje finančné prostriedky od investorov, za ktoré nakupuje podkladové aktíva (napr. akcie rôznych spoločností). Každý z investorov tak vlastní istý počet podielov vo fonde. Počet podielov, ktoré si môže dovoliť kúpiť závisí od jeho finančných prostriedkov a aktuálnej hodnoty podielov. Hodnota podielov klesá a stúpa v závislosti od toho, ako klesá a stúpa hodnota nakúpených podkladových aktív (napr. akcií, do ktorých fond investoval). Mení sa hodnota podielov fondu, nie počet podielov, ktoré investor vlastní.

 

Okrem kolektívneho investovania je fond typický diverzifikovaným portfóliom. Fondy môžu byť zamerané na konkrétny sektor – zdravotníctvo, telekomunikácie, finančníctvo atď., avšak nevlastnia len akcie jedinej vybranej spoločnosti, ale viacerých spoločností – často to býva i niekoľko desiatok spoločností. Výhodou takejto diverzifikácie je to, že ak klesne hodnota akcií jedného podniku, môže stúpnuť hodnota inej spoločnosti v portfóliu a investor tak nepocíti extrémny výkyv svojej investície. Jeho nevýhodou je, že diverzifikácia je veľmi často zameraná na konkrétny sektor, geografickú oblasť a pod. To znamená, keď začne klesať hodnota akcií napr. všetkých zdravotníckych spoločností, klesajú i hodnoty podielov v takomto "zdravotníckom" fonde.

 

Podielové fondy, a to najmä akciové, sa často špecializujú na:

  • oblasť podnikania (financie, zdravotníctvo, energetika atď.)
  • geografickú oblasť (Európa, Ázia, Latinská Amerika atď.)
  • demografickú štruktúru (mladí ľudia, dôchodcovia atď.)
  • tovary (luxusné tovary, tovary každodennej spotreby, nápoje atď.)
  • iné charakteristiky (podniky, ktorých cena akcií klesla príliš rýchlo; podniky, ktorých cena akcií dlhodobo rastie; najväčšie podniky na trhu; novovytvorené spoločnosti; podniky, ktoré skupujú späť vlastné akcie a pod.)

 

Základné delenie podielových fondov je na:

  • peňažné fondy
  • dlhopisové fondy
  • akciové fondy
  • zmiešané fondy
  • fondy fondov

 

Správu fondu a zloženie portfólia má na starosti správcovská spoločnosť. Investori si nemusia vyberať konkrétne akcie, do ktorých by chceli investovať. Zbavia sa tak bremena výberu a práce s nákupom a predajom akcií, dlhopisov atď. Ďalšou výhodou fondu je istá diverzifikácia portfólia, i keď tá je zvyčajne zameraná tiež len na konkrétny sektor, geografickú oblasť a pod. T.j. ak klesá hodnota celého sektora, diverzifikácia našu investíciu neochráni.

 

Medzi hlavné nevýhody Podielových fondov patrí to, že sa nedá obchodovať intradenne – teda napr. predať podiely o 10,00, nakúpiť ich späť o 11,00 atď. To je ich hlavná odlišnosť od ETF. Ak zadáte pokyn na predaj podielov vo fonde, zvyčajne trvá niekoľko dní, kým na váš účet prídu finančné prostriedky za predané podiely.

 

Podielový fond nie je typickou možnosťou obchodovania na burze, keďže ako investori obchodujete na burze nepriamo - prostredníctvom správcovskej spoločnosti. Vašou úlohou je vybrať si, do akého podielového fondu chcete investovať (fond zameraný na Ruský trh, fond zameraný na ropné spoločnosti a pod.). Za takéto zjednodušenie investovania si správca účtuje poplatky. Môžete sa stretnúť s tým, že platíte: vstupné poplatky, správcovské poplatky za vedenie fondu a výstupné poplatky. To je zároveň skutočnosť, ktorá je často podielovým fondom vytýkaná. Mnohí investori si myslia, že správca fondu nie je nútený dosahovať zisk pre svojich podielnikov. Svoje poplatky si účtuje pri vstupe, za správu i pri výstupe. Účtuje si ich bez ohľadu na to, či hodnota podielov stúpa, alebo klesá. Na trhu preto možno tiež nájsť fondy, ktoré si časť svojho zisku viažu len na prípadný zisk, v prípade prepadu cien podielov sa ich poplatky znižujú. To by ich malo motivovať správať sa tak zodpovedne a ziskovo, akoby spravovali "vlastné peniaze".

 

Podiely v Mutual funds (Podielových fondoch) môžete u nás nakúpiť najmä v bankách. (príp. špecializovaných spoločnostiach). Ak plánujete nakúpiť podiely v podielovom fonde, je vhodné zistiť si príslušné možnosti na trhu, a tiež to, ktorá banka takúto investíciu umožňuje.


Joomla templates by a4joomla