Vyberte váš jazyk

Mnoho začínajúcich obchodníkov ma problém s pochopením a rozoznávaním základných obchodných príkazov. Tento článok má za cieľ bližšie popísať 3 základné príkazy, bez ktorých sa žiadny obchodník nezaobíde a jednoznačne stanoviť, v akej situácii ktorý z nich použiť. Tie sa zadávajú brokerovi, aby bolo jednoznačné, aký je zámer obchodníka - či chce nakúpiť alebo predať a za akých podmienok. Rozoberieme si 3 najčastejšie používané príkazy:

- Market
- Limit
- Stop 

 

Market

 

Je najzákladnejším príkazom. Teoreticky si obchodník na burze vystačí i s týmto jediným príkazom. Vyžadovalo by ti to však jeho neustálu prítomnosť na trhu, aby mohol v prípade nepriaznivého vývoja svoje pozície okamžite uzavrieť.

Market znamená kúpu alebo predaj za aktuálnu cenu. Pri Market príkaze sa nestanovuje žiadna cena, pod alebo nad ktorou už nechceme do obchodu vstupovať. Po odoslaní príkazu je obchod zrealizovaný čo najbližšie aktuálnej ceny.

To, že odchýlka od aktuálnej ceny nebude príliš veľká, nám zabezpečí vysoká likvidita trhu. Platí tu priama úmera, že čím je na trhu prítomných viac obchodníkov, tým lepšiu cenu (bližšiu k aktuálnej cene) môžeme dosiahnuť. Čím je na trhu obchodníkov menej a trh je tak málo likvidný, tým horšiu cenu (vzdialenejšiu od nášho očakávania) môžeme dosiahnuť. Z uvedeného dôvodu je pre obchodníka najlepšie zvoliť si trh s vysokým Volume (objemom uzatváraných kontraktov). Má tak istotu dosiahnutia čo najlepšieho plnenia.

Na obrázku nižšie je zvýraznené Volume pri obchodovaní kukurice. Najvyššie volume je pri obchodovaní májového kontraktu roku 2011.

 

Volume (objem obchodov)

Zdroj: www.barchart.com

 

Na trhu môžeme kontrakty predávať i kupovať (pozri short selling - ako zarábať na poklese cien). Obe situácie sú v tomto prípade takmer rovnaké. Neplatia tu teda špecifické pravidlá pre Buy a pre Sell pozície. Ak chceme kontrakt kúpiť okamžite, alebo ho okamžite predať, použijeme Market príkaz a cena by sa nemala veľmi odlišovať od aktuálnej.

Nedá sa pritom jednoznačne tvrdiť, že cena bude vždy rovnaká alebo horšia ako je aktuálna (slippage). Môže sa tiež stať, že v prípade prudkých cenových pohybov na trhu (vysoká volatilita) môžeme dosiahnuť cenu o niekoľko desiatok až stoviek USD výhodnejšiu, ako sme očakávali.

 

Limit

 

Limit príkaz je druhým najjednoduchším príkazom po Market. Limit príkaz použijeme, ak máme stanovenú najnevýhodnejšiu cenu, pri ktorej by sme boli stále ochotní vstúpiť do obchodu.

Je to maximálna cena, za ktorú sme ochotní kúpiť a minimálna cena, za ktorú sme ochotní predať. Tým je zaručené, že obchod bude zrealizovaný za presnú, nami stanovenú cenu, alebo dokonca výhodnejšiu.

V prípade, ak je aktuálna cena na trhu napr. 100 jednotiek, Limit príkaz môžeme stanoviť na 99 jednotiek (v prípade nákupu). Príkaz nám zabezpečí, že v tom najhoršom prípade nakúpime za 99 jednotiek, prípadne ešte výhodnejšie za 98, 97 jednotiek a pod.

Na prvý pohľad je to lákavá možnosť, keďže sa tým zisky obchodníka zvyšujú. No je nutné si tiež uvedomiť, že Limit príkaz nemusí byť vôbec aktivovaný. V našom prípade, ak cena z hranice 100 neklesne, ale naopak, začne rásť na 101 a vyššie, Limit príkaz na hranici 99 nebude aktivovaný a my sa tak do obchodu nedostaneme. Pri používaní limit príkazu je preto nutné vždy stanoviť, či skutočne očakávame pokles na nami stanovenú hranicu, alebo sa len snažíme dosiahnuť lepšiu cenu. V prípade, ak chceme mať istotu, že do obchodu vstúpime, je lepšie použiť Market príkaz.

Špecifiká pre Buy:

Limit Buy príkaz stanovujeme pod aktuálnou cenou. Napr. na už spomínaných 99 jednotiek, ak je aktuálna cena 100. V prípade, ak by sme stanovili Limit príkaz na hranicu 101 jednotiek, príkaz je aktivovaný okamžite. Je totiž ihneď možné dosiahnuť lepšiu cenu pre nákup, ako nami stanovených 101 jednotiek. V takom prípade by sme nakúpili za aktuálnu cenu 100.

Špecifiká pre Sell:

Limit Sell stanovujeme nad aktuálnu cenu, t. j. chceme predať výhodnejšie (za vyššiu cenu), ako sa predáva momentálne. Ak stanovíme Limitnú cenu pod aktuálnou, príkaz je zrealizovaný okamžite, akoby išlo o Market príkaz.

 

Stop

 

Stop príkaz je tretím najzákladnejším príkazom a zároveň robí mnohým začiatočníkom najväčšie problémy ho pochopiť. Stop je v istom ohľade opačným príkazom ku Limit príkazu. Pri Stop príkaze totiž nestanovujeme cenu, ktorá by bola pre nás výhodnejšia, ale naopak, cenu, ktorá je pre nás v aktuálnej situácii nevýhodnejšia.

Na prvý pohľad sa to zdá nelogické, ale má to svoje opodstatnenie. Stop príkaz sa používa ako štartovacia čiara, ak si nie sme istí, že cena dosiahne a prerazí konkrétnu úroveň, no pritom vieme, že ak k tomu dôjde, pohyb týmto smerom bude veľmi výrazný. Klasickým príkladom je umiestnenie Stop príkazu nad Resistance a pod Support (podpora a odpor). V takýchto situáciách je nad Resistance a pod Support umiestnených mnoho iných Stop príkazov. V prípade prerazenia Resistance smerom nahor tak dochádza k ich okamžitej aktivácii a na trh príde mnoho nových nákupných príkazov. Cena začína rýchlo rásť a my môžeme na takomto cenovom pohybe zarobiť. To isté platí pre prerazenie hranice Supportu a prudký pokles ceny smerom nadol.

Okrem nových nákupných príkazov je tento pohyb podporený i ďalšími príkazmi, kedy obchodníci využívajú Stop príkaz na uzatvorenie svojich stratových obchodov (táto situácia je opísaná nižšie pod priloženým obrázkom).

Nasledujúci obrázok ilustruje, k akému cenovému pohybu môže dôjsť po prerazení Support hranice a ako by sme na takomto pohybe mohli získať umiestnením Stop Sell príkazu pod túto hranicu.

 

stop_prikaz_trendovy_kanal

 

Stop príkaz má však i iné, a to dôležitejšie využitie. Používa sa nielen na vstup do nových obchodov, ale i na ich ukončenie. Ide o tzv. stop loss (ukončenie obchodnej straty). Je to forma obchodnej poistky. Ak obchod pôjde proti nám, po dosiahnutí istej hranice sa príkaz aktivuje a my sa tak zbavíme nami kontrolovaného stratového kontraktu.

Príklad: kontrakt sme na začiatku nakúpili za cenu 100, no cena sa vyvíja opačným smerom, teda klesla napr. na 95. Mohli by sme kontrakt síce predať za 95 jednotiek, avšak chceme ostať v obchode, lebo veríme, že trh sa čoskoro obráti našim smerom. Sme preto ochotní znášať stratu až po 90 jednotiek. Stop Sell príkaz (príkaz predať za cenu nevýhodnejšiu, ako je aktuálna) stanovujeme na hranicu 90 jednotiek.

V prípade, ak by trh dosiahol nami stanovenú cenu 90 jednotiek, príkaz Stop by sa aktivoval, zmenil by sa na Market a kontrakt by bol okamžite predaný. Ďalšou možnosťou je, že by sa trh obrátil naším smerom, cena by vzrástla nad úroveň 100 a my by sme tak začali na kontrakte zarábať. Stop príkaz by tak aktivovaný nebol, no stále by nám slúžil ako poistka v trhu.

Špecifiká pre Buy:

Stop Buy umiestňujeme vyššie ako je aktuálna cena. Chceme tak nakúpiť za cenu, ktorá je nevýhodnejšia oproti aktuálnej. Využíva sa to napríklad vtedy, ak sme kontrakt predali a chceme sa poistiť proti tomu, že cena nebude klesať, ako sme pôvodne predpokladali, ale naopak, začne rásť. V prípade, ak je Stop príkaz pre Buy umiestnený nižšie, ako je aktuálna cena, bude zrealizovaný okamžite za aktuálnu cenu – akoby sme použili Market príkaz.

Špecifiká pre Sell:

Stop Sell umiestňujeme nižšie ako je aktuálna cena. V prípade dosiahnutia nami stanovenej hranice by sme predali kontrakt nevýhodnejšie, ako je aktuálna cena. Istíme sa tak v situácii, kedy sme kontrakt nakúpili avšak cena začala klesať. V prípade, ak Stop Sell umiestnime vyššie, ako je aktuálna cena, príkaz bude zrealizovaný okamžite.

 

I keď je možné obchodovať i s použitím základného Market príkazu, bez pochopenia a dokonalého zvládnutia všetkých troch základných obchodných príkazov, by žiaden obchodník nemal riskovať svoje reálne finančné prostriedky. Veľkou výhodou je, že si reálne obchodovanie a zadávanie všetkých príkazov môžu obchodníci otestovať na nečisto, na Demo účte nejakého brokera.


Joomla templates by a4joomla