Vyberte váš jazyk

Obchodovanie na burze je v princípe veľmi jednoduché. Začať obchodovať akcie, komodity či forex môže takmer každý, stačí si prečítať tento prehľadný manuál pre začiatočníkov. Ide o komplexný článok, ktorý spája všetky potrebné informácie do prehľadného celku. Poďme sa teda pozrieť na to, ako to celé funguje, ako začať obchodovať na burze online.
 
Iste sa často stretávate s ekonomickými informáciami o tom, ako rastú, prípadne klesajú hodnoty akcií, komodít, mien atď. Vďaka nedávnemu prudkému nárastu a následnému poklesu cien ropy, ako i vďaka kríze a bankrotu mnohých finančných inštitúcií sa začalo nad fungovaním trhového mechanizmu zamýšľať podstatne viac ľudí. Otázkou však je, ako možno tieto zmeny cien využiť vo vlastný prospech. 

Najskôr je dobré rozhodnúť sa, čo chceme obchodovať. Možno sa najlepšie orientujete v oblasti predpovedania pohybov cien akcií, možno sa cítite lepšie pri odhade posilňovania a oslabovania kurzov mien či Bitcoinu, alebo viete dobre predpovedať vývoj cien komodít, akými sú napr. zlato, ropa, kukurica a pod. Príslušné druhy aktív sa obchodujú na jednotlivých burzách – napr. NYSE (New York Stock Exchange), CME (Chicago Mercantile Exchange) a mnohých iných. Podľa toho, čo chcete obchodovať, sa môžete následne rozhodnúť pre svojho brokera, ktorý vám bude tieto obchody realizovať. Dôležité je, aby dokázal zrealizovať obchodovanie vami vybraného aktíva, t. j. ak chcete obchodovať komodity, aby mal prístup na príslušné burzy a neobchodoval napr. len forex (FX market).

Broker je akýmsi spájajúcim článkom medzi vami a burzou, na ktorej sa obchody realizujú. Po tom, ako si vyberiete svojho brokera, či už domáceho, alebo zahraničného a uzatvoríte s ním zmluvu, musíte na svoj účet poslať finančné prostriedky určené na obchodovanie. Najčastejšou menou, v ktorej sa vedú účty a realizujú obchody, je USD. Môžete si však otvoriť účet i v inej mene a obchody budú na US doláre prerátané. Z vášho obchodného účtu budú následne odpočítavané všetky vaše náklady - môžu to byť napr. poplatky za používanie obchodnej platformy, poplatky za dáta, najmä však poplatky za realizáciu obchodných príkazov, ktoré brokerovi zadávate.
 
Broker si za svoje služby účtuje príslušné komisie, čo je pre vás náklad, no na druhej strane vám umožňuje obchodovať na páku. Pákové obchodovanie znamená, že môžete obchodovať podstatne väčšie množstvo aktív, ako by ste si reálne za svoje peniaze mohli dovoliť, čím vám poskytuje dodatočné finančné prostriedky na realizáciu obchodov. Kým pri akciách môže byť páka cca 1:1 (teda sa nevyužíva, ak nerátame CFD), pri komoditách to už môže byť 1:10 a na Forexe 1:100. Výška páky vyjadruje to, koľkokrát väčšie množstvo aktíva môžete kontrolovať, oproti tomu, čo by ste si za svoje peniaze mohli reálne dovoliť. Väčšia páka však znamená nielen možnosť rýchlejších zárobkov, ale tiež rýchlejších strát. Na to, aby sa Burza, ako i Broker vyvarovali prílišným stratám, ktoré by následne neboli zo strany obchodníkov uhradené, blokujú pri vstupe do obchodov na účtoch obchodníkov tzv. Margin (Kolaterál).

Margin je záloha, ktorá sa po ukončení obchodu obchodníkovi vráti. Napriek tomu, že obchodník obchoduje i s „požičanými“ peniazmi, na jeho účet sa mi pripisuje celý zisk z obchodu. Rovnako sa na jeho účet pripisuje i celá jeho strata. V prípade, že by sa náš obchodný účet až nebezpečne stenčil, môžeme dostať tzv. Margin Call, teda výzvu na doplnenie Marginu.

Keďže na burze zaznamenávame zisky i straty, využívame nástroje money managementu, aby sme mohli naše finančné prostriedky efektívne riadiť. Pre limitovanie strát môžeme využiť stop loss. Ten možno prirovnať k záchrannej brzde, pokiaľ sa obchod nevyvíja želaným spôsobom. Profit target (alebo tiež Take profit) môžeme využiť, ak je želateľný zisk dostatočný na to, aby sme z obchodu vystúpili a nemusíme tak riskovať spätný pohyb, t.j. zníženie už raz nadobudnutého zisku, prípadne prepad do straty.

Aby sme dokázali odhadnúť budúci vývoj podkladového aktíva, či už sú to akcie, komodity, Forex a pod., využívame rôzne druhy informácií a analýz. Základnými dvoma druhmi sú:

Fundamentálna analýza sa orientuje na finančno-ekonomické prepočty, stav zásob, predpovede počasia, rastúce geopolitické napätie a pod. Zameriava sa teda na obchodovanie ekonomických správ.
Druhým typom je Technická analýza. Technická analýza sa nezaoberá informáciami, ktoré sa na trh dostanú. Zaoberá sa len samotným vývojom cien v minulosti, na základe ktorého posudzuje pravdepodobný vývoj cien v budúcnosti. Zameriava sa jednak na vizuálnu stránku týchto informácii – napr. graf a rôzne obrazce, ktoré v ňom vznikajú, ako aj na matematicko-štatistické metódy – tzv. indikátory technickej analýzy, ktoré sú taktiež odvodené od historických cien a objemov obchodov, ktoré boli zrealizované.

Samotné obchody prebiehajú veľmi jednoducho. Ak sa rozhodneme, že nastal vhodný čas na kúpu alebo predaj (napr. prostredníctvom technickej analýzy), zadáme nášmu brokerovi príslušný obchodný príkaz. Obchodné príkazy je možné zadávať buď osobne, alebo prostredníctvom obchodnej platformy. Realizácie pokynu prebieha veľmi rýchlo – v horizonte niekoľkých sekúnd. Od okamihu realizácie obchodu sú na náš obchodný účet okamžite pripisované zisky a straty, v závislosti od následného vývoja ceny. Na Forexe obchodujeme v tzv. Lotoch, pri komoditách obchodujeme s kontraktmi. Pri obchode dostávame potvrdenie o tom, že sme práve predali napr. 3 kontrakty na Ropu, za cenu 70 USD na kontrakt. V tomto konkrétnom prípade predaja 3 kontraktov ropy by každý pokles ceny o 1 USD v skutočnosti znamenal zisk až 3000 USD na našom obchodnom účte. Náš zisk alebo strata z obchodovania kontraktov je maximalizovaná jednak tým, že posun o 1 USD na cene ropy znamená zmenu až o 1000 USD (keďže 1 kontrakt ropy = 1000 barelov, t.j. 1000 x 1 dolár) a tiež tým, že sme kúpili až 3 kontrakty namiesto 1. Možno vás tiež zarazilo, že zarábame na poklese ceny ropy, nielen na jej raste. Áno, je to možné prostredníctvom tzv. Short Sellingu (Shorting, Predaj nakrátko).
 
Short selling je opakom tradičného zarábania na raste cien. Mnoho ľudí si myslí, že obchodníci zarábajú len v prípade, že cena akcií, komodít a pod. rastie. Nie je to však pravda. Zarábať sa dá i na poklese cien rôznych aktív.
 
Zosumarizujme si doposiaľ uvedené informácie. Vieme už to, že zarábame (tiež prerábame) prostredníctvom otvoreného obchodného účtu u svojho brokera. Príkazy zadávame po dôkladnej analýze situácie na trhu – či už Technickej alebo Fundamentálnej analýzy, pričom pre náš zárobok je irelevantné, či vsádzame na Rast alebo Pokles ceny, zarábať môžeme na oboch pohyboch. V momente vstupu do obchodu je na našom účte zablokovaná záloha - Margin a na účet sú pripisované všetky naše zisky alebo straty. Možnosť maximalizovať naše zisky, avšak najmä minimalizovať naše straty máme prostredníctvom Money Managementu. Sumár všetkých našich pravidiel, ktoré dodržiavame pri obchodovaní, sa nazýva obchodný systém. Obchodný systém je možno automatizovať až do takej podoby, že príkazy bude realizovať počítač, na základe pevne stanovených pravidiel a bez potreby našej osobnej účasti. Možno tak nadnesene povedať, že keď sa nám raz podarí preniknúť do tajov obchodovania, nájsť si prístup, ktorý by bol nielen dostatočne ziskový, ale najmä robustný a pre tento náš prístup vytvoriť systém automatických, programovateľných pravidiel, vytvorili sme „stroj na peniaze“.
 
Záver: úspešné obchodovanie nie je vecou náhody. Skôr je to otázkou informácií, množstva práce na našom obchodnom systéme a ochoty neustále sa vzdelávať. Pri vytváraní svojho obchodného systému nehľaďte len na jeho ziskovosť, ale tiež na robustnosť, dlhodobú účinnosť. Prvoradým cieľom každého obchodníka by malo byť „prežiť“, až potom sa možno vzniesť k vyšším métam. Nezanedbávajte pravidlá Money Managementu a nevystavujte sa prílišným rizikám, len tak môžete byť dlhodobo úspešní.
Joomla templates by a4joomla