Vyberte váš jazyk

Čo je to Limitný pohyb (Limit move)? Je to maximálna dovolená cenová odchýlka od včerajšej Close ceny.

Limitné pohyby sú nástrojom ochrany trhov a obchodníkov, ktorí sa ocitli na nesprávnej strane obchodu. Ich využívanie má svoje dôvody najmä na trhoch, kde sa obchoduje cez Margin, na páku. Zisky a straty obchodníkov sú tak podstatne vyššie, ako keby obchodovali len s vlastnými finančnými prostriedkami.

 

Burza sa Limitmi snaží zamedziť neželaným cenovým pohybom, prípadným manipuláciám a prílišnej cenovej volatilite, najmä počas vypuknutia náhlej paniky na trhu. Pravidlá pre Limitný pohyb sú stanovené samotnou burzou. Stanovujú sa na základe dnešnej Close ceny, ku ktorej je pripočítaný a odpočítaný maximálny povolený denný pohyb.

 

Príklad:

  • Close cena pre Corn je  napr. 400 centov za bushel.
  • Limitný pohyb na ďalší deň je burzou stanovený na:
400 – 30 centov = 370 centov za bushel a
400 + 30 centov = 430 centov za bushel
  • Cenové limity počas nasledujúceho obchodného dňa sú stanovené na 370 a 430 centov za bushel kukurice. Pokiaľ počas obchodovania cena dosiahne tieto hranice, obchodovanie prechádza na „núdzový režim“.

Povolené limitné pohyby pre obchodované aktívum si môžete pozrieť na stránkach burzy, prípadne sú uvedené priamo v špecifikácii kontraktov (contract specifications). Tieto limity sa môžu meniť so zvyšujúcou sa volatilitou trhov, nemožno sa teda spoliehať na ich dlhodobú nemennosť. Zaujímavosťou je, že NYBOT – New York Board of Trade Limitné pohyby nepoužíva. Limitné pohyby môžu mať aj iné špecifiká. Napríklad nemusia byť vymedzené pre posledný obchodný mesiac, v ktorom sa kontrakt obchoduje, hoci pre predchádzajúce mesiace vymedzené boli.

Pre ukážku stanovenia limitných pohybov klikni tu. Ak chcete vidieť, ako sú limitné pohyby zakomponované do jednotlivých špecifikácií kontraktov, kliknite tu.

 

Čo sa deje po dosiahnutí limitného pohybu? Je viacero možností. Pravidlá „núdzového režimu“ závisia od konkrétnej burzy. Niektoré burzy prestávajú obchodovať úplne alebo na istý vymedzený čas. Je tiež možné obchodovanie obnoviť napr. 20 minút pred uzatvorením burzy, aby obchodníci mali možnosť uzatvoriť svoje pozície, prípadne pokračovať, ak emócie na trhu už ochladli. Iné burzy obchodovanie neprerušujú vôbec. Po dosiahnutí sa Limitná cena stáva cenou, POD alebo NAD ktorú nie je možné uzatvárať kontrakty. Naďalej sa však obchoduje na Limitnej cene. Samozrejme, že počet kontraktov, ktoré sú obchodníci ochotní kúpiť/predať je veľmi nevyrovnaný a počet uzatvorených obchodov  je preto veľmi nízky – inak povedané, na rad sa dostanú len niektorí, ostatní vyčkávajú.

Prikladám ukážku takejto situácie.

 

Kontrakty Decembrovej Kukurice a Sójového oleja dosiahli limitný pohyb (červené políčka v riadku č. 1 a č. 2). Kukurica padla o 30 centov za bushel, Sójový olej padol o 2,5 centu za libru. Sójový olej i Kukurica boli  uzamknuté (Lock limit) na cene, ktorá je uvedená naľavo od Limitného pohybu. V poslednom stĺpci je uvedená včerajšia Close cena. Dnešná limitná cena, na ktorej boli trh "uzamknutý" je včerajšia Close znížená o Limitný pohyb. Pšenica, ktorá je uvedená v políčku č. 3, sa stále obchoduje za trhovú cenu.

limitny_pohyb_limit_move_jo

Vysvetlivky: Prvý stĺpec: Bid Size, Druhý stĺpec: Bid Price, Tretí stĺpec: Ask Price, Štvrtý stĺpec: Ask Size, Piaty stĺpec: Limitná cena, Šiesty stĺpec: Limitný pohyb, Siedmy stĺpec: Počet posledných uzatvorených kontraktov, Ôsmy stĺpec: Včerajšia Close cena.

Všimnite si prosím obrovský rozdiel medzi Bid Size a Ask Size pri Kukurici (druhý riadok). Kým na predaj bolo cca 56 tisíc kontraktov za zvolenú cenu, žiadané boli len 3 kontrakty. Panika a snaha predať za každú cenu (v tomto prípade Limitnú cenu) je veľmi veľká.

 

Na záver: Ak sa po dosiahnutí Limitnej ceny v obchodovaní pokračuje, nevylučuje to opätovné „odomknutie“ trhu. Cena sa môže znova dostať NAD/POD limitnú hranicu a vracať sa späť smerom k svojej pôvodnej hodnote, ktorou je v tomto prípade včerajšia Close (príp. dnešná Open).
Ak však ostanete v trhu uzamknutí, bez toho, aby bol váš príkaz na Predaj/Nákup zrealizovaný, riskujete samozrejme ešte vyššiu stratu, ako bol stanovený Limitný pohyb. Je totiž možné, že váš príkaz bude zrealizovaný až na druhý deň, niekde okolo Open ceny, ktorá môže byť posunutá opäť oveľa nižšie / vyššie. Pre tento deň už totiž platí nový limitný pohyb, vyrátaný z novej Close ceny.
V časoch veľkej volatility môže trh dosahovať Limitné pohyby i niekoľkokrát za sebou. Nespoliehajte sa na to, že budete vždy na správnej strane trhu a chráňte svoj kapitál za každú cenu. K tomu je určený váš Stop Loss.

Joomla templates by a4joomla