Vyberte váš jazyk

Margin je finančná čiastka – záloha, ktorú zablokuje Broker na našom obchodnom účte v momente, keď vstúpime do pozície (t.j. kúpime alebo predáme zvolený kontrakt). V tomto článku sa budeme venovať Marginu a jeho významu pri obchodovaní Futures kontraktov (napr. komodity).

 

Margin je len záloha, ktorá je okamžite po ukončení obchodu pripísaná späť na náš účet. Samotné blokovanie tejto zálohy má svoje opodstatnenie práve kvôli pákovému obchodovaniu, ktoré realizujeme. Blokovaním marginu sa Broker snaží chrániť, proti vaším stratám, ktoré pri obchode utrpíte. Chce tak pokryť potenciálne straty iných zúčastnených strán, keďže neobchodujete len s vlastnými, ale i požičanými finančnými prostriedkami.

Čím máme vyššiu páku, tým menší Margin nám môže byť blokovaný na dosiahnutie rovnakého zisku a opačne. Páku i Margin nám stanovuje Brokerská spoločnosť, avšak Margin je primárne stanovený najmä burzou (napr. Chicago Board of Trade – CBOT). Brokerská spoločnosť si ho potom môže upravovať podľa vlastných potrieb. Pre vás ako investora využívajúceho Leverage (pákové obchodovanie) je potom logicky najvýhodnejší nízky zablokovaný Margin a vysoká páka.

 

S podstatou Marginom si veľmi hlavu lámať nemusíte. Ako už bolo spomínané skôr, Margin je po ukončení obchodu pripísaný späť na váš účet. Čo je však dôležité poznať, je samotná výška Marginu, ktorý vám Broker zablokuje. Tá je odvodzovaná najmä od Volatility a Likvidity trhu, ktorý chcete obchodovať. Ak sa napr. rozhodnete obchodovať komoditný trh, ktorý je vysoko volatilný (káva, ropa a pod.), bude vám zablokovaný oveľa vyšší Margin, ako keď budete obchodovať napr. sójový olej. Tým prichádzame k tomu, ako Margin ovplyvňuje náš obchodný  účet. Na účte musíme mať totiž dostatok finančných prostriedkov na nákup iných kontraktov, na krytie strát a pod. To znamená, že nemôžeme nakúpiť nekonečné množstvo kontraktov (ani vďaka pákovému obchodovaniu), ale sme limitovaní výškou marginov za jednotlivé kontrakty. Výpočtom optimálnej výšky blokovaných marginov sa zaoberá i positon sizing.

 

Všeobecne sa neodporúča mať v Marginoch blokovaných viac ako 40% účtu, podľa môjho názoru je však i toto príliš vysoká suma a odporúčal by som oveľa nižšie percentá. (Odporúčanú výšku si môžete vypočítať napr. prostredníctvom Kellyho formuly – sekcia Position Sizing, t.j. Money Management).

Čo to znamená v praxi? Ak máme účet 10 tisíc USD a v Marginoch nechceme blokovať viac ako napr. 20% účtu (2000 USD), potom pri kontrakte, ktorého Margin je 1000 USD si môžeme nakúpiť maximálne 2 kontrakty, pri kontrakte, ktorého Margin je 500 USD až 4 kontrakty.

Ako už bolo spomenuté skôr, výšku Marginov si určujú jednotlivé burzy a následne je prispôsobovaná jednotlivými Brokerskými spoločnosťami. Margin je tiež ovplyvnený volatilitou trhov. Z toho vyplýva, že sa blokované Marginy môžu často meniť a nemá význam uvádzať ich v tomto článku ako nemennú dogmu. Uvedieme preto len ukážku, ako to môže vyzerať napr. pri obchodovaní na Chicago Board of Trade (CBOT)

 

Aktívum Skr Intraday Initial Intraday Maintenance Overnight Initial Overnight Maintenance
Corn ZC 1350 1000 1350 1000
Soybean Oil ZL 1620 1200 1620 1200
30 day FED Funds ZQ 152 113 304 225
2Y US Treasury Note ZT 540 400 1080 800


Z uvedených informácií môžete vyčítať 4 hlavné rozdiely v Marginoch:

  • Initial alebo Maintenance
  • Intraday alebo Overnight


Pri vstupe do obchodu je vám blokovaný Initial Margin. Maintenance Margin je potrebné mať na svojom účte na udržanie sa v obchode, najmä ak suma na vašom obchodnom účte klesá.

Ďalší rozdiel je medzi Intraday alebo Overnight Marginom. Keď do obchodu vstúpite, je vám zablokovaný tzv. Intraday Margin. Vychádza sa totiž z predpokladu, že daný kontrakt môžete predať ešte v ten istý deň – obchod teda prebehne Intraday. Ak si však kontrakt ponecháte i po uzatvorení trhu, je vám zablokovaný tzv. Overnight Margin, ktorý môže byť o niečo vyšší. Počas nasledujúceho dňa sa vraciate k Intraday Marginu, kým na noc k Overnight Marginu.

 

Zrekapitulujeme informácie uvedené vyššie. Pri vstupe do obchodu (je jedno či kupujete kontrakt alebo predávate - tzv. short selling), je vám zablokovaný Intraday Initial Margin. Po uzatvorení trhu je vám blokovaný Overnight Initial Margin. Po vystúpení z pozície, teda, keď sa zbavíte svojho kontraktu je vám Margin pripísaný späť na váš obchodný účet.

Intraday Margin býval častokrát podstatne nižší ako Overnight. V súčasnosti má však už množstvo podkladových aktív rovnaký Intraday aj Overnight Margin. Súvisí to najmä s preferenciami Burzy samotnej ako i zvýšenej volatility trhov.

Poznámka: Pre presné určenie výšky potrebného Marginu navštívte stránky jednotlivých búrz (Margin je len približný), alebo hľadajte na stránkach svojho Brokera (ten musí uvádzať presný Margin, ktorý vám zablokuje).


Joomla templates by a4joomla