Vyberte váš jazyk

Open Interest sa zvykne označovať skratkou OI. Vyjadruje nám počet otvorených pozícií. T. j. ak je napr. v trhu septembrovej Wheat (Pšenice) Open Interest 100 tisíc, znamená to, že od začiatku obchodovania tohto trhu, až po súčasnosť, drží kontrakty 100 tisíc obchodníkov (to je iba príklad, keďže na obchodníkov je to viazané iba teoreticky). Presnejšie povedané, ide o 100 tisíc nakúpených a 100 tisíc predaných kontraktov.


Uvedomte si:

  1. Ak by sa dnes uzatvorilo ďalších 1000 kontraktov – nových tisíc kúp a tisíc predajov, Open Interest by nám stúpol na 101 tisíc.
  2. Ak by sa nasledujúci deň 1000 existujúcich kupujúcich svoje kontrakty predalo 1000 novo príchodzím kupujúcim, Open Interest ostáva nezmenený
  3. Ak by nasledujúci deň 1000 existujúcich predajcov nakúpili kontrakty od 1000 nových predajcov (a tak vystúpili z pozícii), sú starí predajcovia nahradení novými a Open Interest sa opäť nemení,
  4. Ak nasledujúci deň uzatvorí 1000 existujúcich kupujúcich svoje pozície (predajú) a 1000 existujúcich predajcov uzatvorí svoje pozície (nakúpia), Open Interest sa zníži o týchto 1000 uzatvorených kontraktov.


Open Interest

 

Na priloženom obrázku možno vidieť, ako narastá denné Volume Júlovej Wheat (pšenica), avšak s blížiacim sa koncom obchodovania klesá počet otvorených kontraktov.

V komoditách existuje tzv. First Notice Day – kedy sú obchodníci upozornení na to, že kontrolujú nejaký kontrakt a ak nemajú záujem komoditu skutočne prevziať alebo dodať, musia sa kontraktu zbaviť. Takéto zbavovanie kontraktov prebieha najneskôr do Last Trading Day, kedy sa prestáva s daným kontraktom obchodovať. Pred príchodom First Notice Day, najneskôr dosiahnutím Last Trading Day sa hodnota Open Interest začína rapídne znižovať – to znamená, že obchodníci, ktorí nemajú záujem o reálnu komoditu, začínajú uzatvárať svoje kontrakty a presúvajú sa na nové trhy - začínajú obchodovať vzdialenejšie kontraktné mesiace.

Na rozdiel od komodít, sa nákup a predaj akcií uskutočňuje permanentne od počiatku ich verejnej obchodovateľnosti, a preto nie je dôvod znižovať hodnotu OI s príchodom Notice Day.


Joomla templates by a4joomla