Vyberte váš jazyk

Candlestick chart alebo sviečkový graf vznikol v 17. storočí v Japonsku. Sviečky sa pôvodne využívali najmä na technickú analýzu trhu s ryžou. Napriek svoje dlhej histórii, však patria k najobľúbenejším nástrojom technickej analýzy až doposiaľ. Na svojej popularite získali práve kvôli tomu, že zahŕňajú samotnú podstatu technickej analýzy v tej najčistejšej podobe. Zameriavajú na to, čo sa skutočne odohralo a nerozoberajú prečo. Nezaoberajú sa fundamentálnymi informáciami, sústredia sa len na cenu samotnú a to, ako sa vyvíjala v posledných dňoch – tzv. price action.

Na bližšiu analýzu trhu pomocou candles – sviečok, sú potrebné 4 základné informácie – OHCL (Open, High, Low, Close) cena, alebo Otváracia cena, Zatváracia cena a aká Minimálna a Maximálna cena bola medzi otvorením a zatvorením trhu dosiahnutá.

Candlestick chart – sviečkový graf dokáže tieto informácie veľmi efektívnym a navyše vizuálne príťažlivým spôsobom preniesť do grafu. Podľa toho, či zatváracia cena skončila vyššie alebo nižšie ako otváracia cena sa sviečky vyfarbia buď na bielo alebo čierno. Biela sviečka znamená rastúcu cenu (cena zatvorila vyššie ako otvorila). Čierna sviečka znamená klesajúcu cenu (cena zatvorila nižšie ako otvorila). Podľa tohto základného rozlíšenia sa tiež v anglických zdrojoch označuje biela sviečka za tzv. Hollow candle (prázdna sviečka) a čierna sviečka za tzv. Filled candle (vyplnená sviečka). V novších vizualizáciách je rastúca cena stvárnená zelenou sviečkou, klesajúca cena červenou sviečkou. Osobne uprednostňujeme práve zelené a červené sviečky, ktoré sú predsa len lepšie čitateľné.

 

zelena_cervena_sviecka_svieckovy_graf

© eTrading.sk

 

Samotná hrubá časť sviečky je nazvaná body (telo). Je to časť medzi otváracou a zatváracou cenou. Čím väčšie je telo, tým väčší je rozdiel medzi týmito dvoma cenami Open - Close. To znamená, že k o to väčšiemu nárastu, či poklesu cien v daný obchodný deň došlo.

Mimo tela, smerom nahor i nadol, sa nachádzajú tzv. shadows alebo tails (tiene alebo chvosty). Sú to tenké biele línie, ktoré ukazujú to, na aké maximum a minimum cena počas obchodného dňa vystúpila i klesla. Niektorí obchodníci však i toto rozlišujú. Ak je čiara sviečky smerom nahor, dávajú prednosť označeniu Shadow, ak je smerom nadol, nazývajú ju Tail. Osobne uprednostňujeme len označenie Shadow alebo Tieň, bez ohľadu na jeho smer.

Analýza sviečok je založená na skutočnosti, či je aktuálna sviečka zelená či červená, no i na veľkosti ich tiel a tieňov. Aby boli minimalizované rôzne náhodné výkyvy a jednorázové vplyvy, analýza berie do úvahy tiež sviečky z predchádzajúceho 1 - 2 dní.

Z toho, čo už bolo uvedené možno začať odvodzovať základné princípy pre obchodovanie na základe sviečkového grafu. Veľmi vysoká biela (zelená) sviečka znamená veľký počet kupujúcich a teda veľký nákupný tlak (buying pressure) i pre nasledujúce dni. Veľká čierna (červená) sviečka znamená analogicky prítomnosť mnohých obchodníkov, ktorí sú ochotní predávať i za omnoho nižšiu cenu, t.j. silný predajný tlak (selling pressure). V prípade, ak veľká biela sviečka nasleduje po dlhotrvajúcom poklese trhu, môže znamenať zvrat v klesajúcom trende. V prípade, ak veľká čierna sviečka nasleduje po dlhotrvajúcom náraste trhu, môže predznamenávať zvrat v rastúcom trende.

Ak by bol nákupný či predajný tlak taký veľký, že by sviečke nedovolil vytvoriť žiadne shadows – tiene, hovoríme o tzv. Marubozu sviečke.

 

Marubozu

Marubozu znamená, že jedna strana obchodníkov, či už nakupujúci alebo predávajúci, nedovolila druhej strane žiaden významnejší pohyb ich smerom. Od momentu otvorenia do uzatvorenia obchodovania cena len rástla, alebo klesala.

 

green_red_marubozu

© eTrading.sk

 

V prípade, ak ide o White Marubozu, je Open na úrovni Low, teda otváracia cena bola zároveň tou minimálnou. Logicky tiež platí, že Close je na úrovni High, teda zatváracia cena je zároveň maximálna cena, ktorá bola počas dňa dosiahnutá. Ak je Marubozu čierna (červená), znamená to presný opak. Otváracia cena bola tou maximálnou a zatváracia cena tou minimálnou počas daného obchodného dňa.

 

Long Shadows

V prípade, ak nie je dlhé samotné telo sviečky, ale jej tieň len jedným smerom, znamená to, že síce počas dňa výrazne dominovala jedna strana obchodníkov a predajný, či nákupný tlak bol veľmi výrazný, avšak ešte pred uzavretím trhu sa situácia otočila a prevahu získala opačná strana. Tá totiž dokázala stiahnuť veľkú časť tela sviečky až tak, že po nej zostal iba tieň. Keďže sú tieto sviečky charakteristické svojím dlhým tieňom, voláme ich Long Shadows.

 

long_shadows_green_red

© eTrading.sk

 

Tieň sviečky však môže byť nielen jedným smerom, ale oboma smermi. Vtedy býva telo sviečky sploštené na miminum. Takéto sviečky nazývame Spinning Tops.

 

Spinning Tops

Najskôr sa cena po otvorení začala výrazne pohybovať jedným smerom. Prevahu teda získavali napríklad býci. Následne však začali dominovať medvedi a cenu dokázali svojim smerom potiahnuť rovnako ako predtým býci. Ani medvedi však nemali posledné slovo. Cena sa opäť pohla opačným smerom a nakoniec uzatvorila blízko svojej otváracej cene. Ako je z uvedeného možné dedukovať, znamená to absolútnu nerozhodnosť trhu.

 

spinning_top_green_red_candle

© eTrading.sk

 

Pripomína to preťahovanie lanom. Chvíľu dominuje jedna strana, chvíľu druhá, no nakoniec sa všetci znova vrátia na zhruba blízko svojho pôvodného miesta. I pri obchodovaní platí to isté. Nech počas obchodného dňa získaval prevahu jeden, či druhý tím, v konečnom dôsledku cena uzatvorila blízko svojej otváracej úrovne a víťazstvo jednej či druhej strany nebolo nijako výrazné.

Spinning Tops získavajú na dôležitosti najmä počas dlhodobejších rastúcich či klesajúcich trendov. Ako už bolo totiž popísané vyššie, znamená to, že ani jedna, ani druhá skupina obchodníkov nemá dosť síl potiahnuť cenu výrazne svojím smerom. No a práve pri pretrvávajúcom trende je to signál vyčerpanosti doterajších víťazov. Protistrana zatiaľ síce tiež ešte nezvíťazila, no môže to byť signálom vyrovnania síl, a teda skorého zvratu prevládajúceho trendu na opačný.

 

Doji candles

Spinning Tops vo svojej extrémnej podobe majú špeciálny názov. Voláme ich Doji candles. Pri Doji sú výrazné tiene jedným i druhým smerom. Čo sa však týka samotného tela, je takmer neviditeľné. Open i Close ceny sú na veľmi blízkej úrovni. Čím bližšie sa tieto ceny nachádzajú, tým významnejšia sa Doji stáva. Je to signál absolútnej vyrovnanosti oboch strán, equilibriom, ktoré bolo práve dosiahnuté. Dochádza tu však k zaujímavej skutočnosti. Tým, že je trh taký nerozhodný, na význame získava nie samotná Doji sviečka, ale sviečka, ktorá nasledovala ako pred ňou, tak i tá, ktorá bude nasledovať po nej. Tie nám potvrdia to, či sa v doposiaľ prevládajúcom trende bude pokračovať, alebo sme práve svedkami jeho zvratu na opačný.

 

Doji candle red green

© eTrading.sk

 

Platí to najmä v prípade, ak doterajší smer trhu bol jednoznačný, bez akýchkoľvek pochybností. Inými slovami, ak sa Doji candle vyskytne medzi inými Spinning Tops – sviečkami, ktoré často menia svoje farby, sviečkami, ktoré majú dlhé tiene, no žiadne výrazné telo, stáva sa takmer bezvýznamnou. Len potvrdzuje, že trh sa zmieta v dlhodobej nerozhodnosti, kde si ani jedna, ani druhá stana nedokáže vydobyť svoju prevahu.

Ak sa však Doji vytvorí v jednofarebnom rade sviečok s dlhými telami, teda takými, ktoré potvrdzovali jednoznačný, dominujúci trend, práve vtedy sa Doji stáva významnou. Môže totiž predznamenávať, že sa doterajší víťazi vyčerpali a trend sa čoskoro zmení. Preto je potrebné venovať svoju pozornosť nielen identifikovaniu samotnej Doji sviečky, ale tiež tej, ktorá ju prechádza, ako i tej, ktorá po nej bude nasledovať.

Kombinácie viacerých sviečok, idúcich za sebou a ich využitie pri obchodovaní na burze, rozoberieme v niektorom z nasledujúcich článkov.


Joomla templates by a4joomla