Vyberte váš jazyk

Pri obchodovaní sa môžete stretnúť s dvoma základnými typmi trhu. Ide o Trending alebo Ranging Market (Trendujúci alebo Stagnujúci trh). V tomto článku si priblížime základné rozdiely medzi nimi a vhodné nasadenie indikátorov technickej analýzy.


Ranging market (inak: Choppy market, Sideways market, Flat market) je trh, na ktorom výraznejšie neprevláda žiaden trend. Dochádza len k neustálemu striedaniu nastupujúcich rastúcich a klesajúcich trendov, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje ich negáciou a bočným pohybom trhu. Opodstatnené je použitie protitrendových indikátorov (Ranging indikátorov), akými sú napr. RSI, SSTO, W%R a pod.

Trending Market je trh, ktorý má jednoznačný smer – či už rastúci alebo klesajúci. Prevládajúci trend na trhu nám umožňuje profitovať z jednoznačného pohybu trhu, bez ohľadu na to, či trh rastie alebo klesá (pozri Short selling). Na Trending trhu je vhodné nasadenie Trend-followingových indikátorov a stratégií, akými sú napríklad Kĺzavé priemery, MACD, Trix a pod.

Na nasledujúcom obrázku môžete názorne vidieť rozdiel medzi Trending marketom a Ranging marketom.

 

trending_vs_ranging_market

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Na obrázku je tiež znázornené nasadenie Kĺzavých priemerov, ako Trend-followingového indikátora a SSTO ako Ranging indikátora. Svetlomodré znaky vyznačujú momenty nákupu, žlté znaky označujú momenty predaja.

Prekríženie dvoch kĺzavých priemerov (v tomto prípade EMA7 a EMA14) nám dáva čisté, ziskové signály, kým na trhu prevláda niektorý z trendov. V pravej časti obrázku zasa môžete vidieť, koľko falošných signálov nám kĺzavé priemery vydávajú v momente, keď sa trh zmení z Trendujúceho na Stagnujúci.
Opačná analógia platí pre indikátor pod obrázkom – Slow stochastic. Kým bol trh trendujúci, dostávali sme častokrát falošný signál k nákupu alebo predaju, avšak akonáhle sa trh zmenil na Ranging, SSTO nám pekne zachytáva vrcholy a dná tohto bočného pohybu.

Výhody oboch typov indikátorov sa snaží spojiť napríklad Detrended Price Oscilator. DPO nám vydáva iné signály na Trendujúcom trhu a iné signály na Stagnujúcom trhu.


Joomla templates by a4joomla