Vyberte váš jazyk

Position Sizing (pozri jednotlivé typy PS, money management) je absolútny základ, ak chcete v tradingu začať zarábať väčšie peniaze. Jeho princíp je jednoduchý. Ide o zväčšovanie počtu kontraktov (kúpených alebo predaných) ihneď ako si to so svojim obchodným účtom môžeme dovoliť.

 

Čo takéto prikupovanie kontaktov môže urobiť s naším účtom si priblížime na nasledujúcom obrázku:


Position Sizing


Indigovomodrá čiara znázorňuje stav nášho účtu (Equity krivku) v dlhodobom merítku pri obchodovaní len jedného kontraktu. Fialová krivka znázorňuje stav nášho účtu s uplatňovaním Position Sizingu (v tomto prípade ide o klasický AntiMartingale systém).

Podstata Position Sizingu:

Väčšina systémov Position Sizingu uberá na počte kontraktov, do ktorých vstúpime, ak sa nám nedarí a dosahujeme v poslednej dobe straty (tzv. AntiMartingale systémy). Analogicky pridáva na počte kontraktov, ak náš obchodný systém zaznamenáva ziskové obdobie. Tento postup je logický, avšak má jednu nevýhodu. Predstavte si klasické vlny, alebo cykly. Na podobných cykloch fungujú výkonnosti jednotlivých trhov a obchodných systémov – či už je to komodita, akcie, forex, index a pod. To znamená, že ak začneme prikupovať kontakty v čase, keď sa nášmu obchodnému systému darí, v podstate nakupujeme tesne pred vrcholom, alebo na vrchole a už to môže „ísť len z kopca“.

Príklad AntiMartingale systému a jeho ziskov:

Obchod

Počet kontraktov

Zisk/Strata

10000

1

1

-100

9900

2

1

-100

9800

3

1

150

9950

4

2

150

10250

5

2

-100

10050

6

1

-100

9950

7

1

150

10100

8

2

150

10400

9

2

-100

10200

10

1

-100

10100

11

1

150

10250

12

2

150

10550

     

5,5 %


Všimnite si, že keď bola zaznamenaná strata, nasledujúci obchod bol uskutočnený len s jedným kontraktom. A naopak - keď sme zaznamenali v poslednom obchode zisk, nasledujúci obchod bol uskutočnený už s dvoma kontaktmi. Vychádzame z predpokladu, že náš zisk je 1,5 násobne vyšší ako strata a počet ziskov a strát je 50 na 50 - vždy po dvoch stratách zaznamenáme dva zisky.

Zhodnotenie účtu s uplatnením takéhoto AntiMartingale systému je 5,5 % po 12tich obchodoch.

Na rozdiel od týchto klasických prístupov k position sizingu je tu tiež Martingale system, ktorý sa správa presne naopak. V časoch, keď sa nášmu obchodnému systému darí, obchoduje s malým počtom kontraktov. Verí totiž, že úspech je len dočasný a príde čas, kedy začneme zaznamenávať straty. Jeho podstata spočíva práve v násobení pozícií vtedy, keď začne náš obchodný systém zaznamenávať straty. Martingale system sa totiž spolieha na to, že straty musia raz skončiť a ak sa nebojíme investovať dostatočné množstvo finančných prostriedkov v čase, keď sa nám nedarilo, o to vyššia bude naša odmena, keď „začne vlna stúpať“.

Príklad Martingale systému a jeho ziskov:

Obchod

Počet kontraktov

Zisk/Strata

10000

1

1

-100

9900

2

2

-100

9700

3

4

150

10300

4

1

150

10450

5

1

-100

10350

6

2

-100

10150

7

4

150

10750

8

1

150

10900

9

1

-100

10800

10

2

-100

10600

11

4

150

11200

12

1

150

11350

     

13,50 %


Všimnite si, že keď bola zaznamenaná strata, nasledujúci obchod bol uskutočnený s dvojnásobným počtom kontraktov - svoj risk na obchod sme teda zvyšovali. A naopak - keď sme zaznamenali v poslednom obchode zisk, nasledujúci obchod bol uskutočnený len s jedným kontraktom. Vychádzame z predpokladu, že náš zisk je 1,5 násobne vyšší ako strata a počet ziskov a strát je 50 na 50 - vždy po dvoch stratách zaznamenáme dva zisky.

Zhodnotenie účtu s uplatnením takéhoto Martingale systému je 13,5 % po 12tich obchodoch.

Aby sme si zrekapitulovali to, čo bolo už povedané, existujú dva základné prístupy k position sizingu:

  • Martingale system
  • Antimartingale system


Poznámka: Z AntiMartingale systému je najobľúbenejší pravdepodobne Kelly formula a Fixed risk/ Fixed Fractional. Martingale systémy sú zasa lákavé a taktiež často testované na demoúčtoch, avšak ich používanie v praxi je len obmedzené. Dokážu na jednej strane zaznamenať oveľa vyššie a rýchlejšie zisky ako AntiMartingale, avšak dokážu rýchlo položiť na lopatky i finančne veľmi silné inštitúcie. Skôr či neskôr príde totiž séria strát, ktorú váš obchodný účet nezvládne pokryť.


Joomla templates by a4joomla