Táto webstránka používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania.

Používaním tejto webstránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“.

RVI - Relative Vigor Index

Napísal: eTrading.sk.

Relative Vigor Index meria pomer Close ceny vzhľadom k cenovému rozpätiu. Bol uverejnený v časopise Technical Analysis of Stocks and Commodities v roku 2002. Jeho tvorcom je John Ehlers.


Výpočet RVI je nasledovný:

 

RVI = (Close – Open) / (High – Low)

 

Následne je RVI vyhladený Jednoduchým alebo Exponenciálnym kĺzavým priemerom. Najčastejšia perióda pre takého vyhladzovanie je 10 dní.

 

Signal line = EMA10 z (RVI)

 

Tiež sa však možno stretnúť s komplikovanejším spôsobom výpočtu:


WMA1 = [(C n – O n ) + 2*(C n-1 – O n-1) + 2*(C n-2 – O n-2) + (C n-3 – O n-3)] / 6

WMA2 = [(H n – L n) + 2*(H n-1 – L n-1) + 2*(H n-2 – L n-2) + (H n-3 – L n-3)] / 6

RVI = WMA1 / WMA2

RVI Signal line = (RVI + 2*RVI n-1 + 2*RVI n-2 + RVI n-3) / 6

RVI Oscilator = RVI – RVI Signal line

 

n = aktuálna hodnota faktora
n-1 = hodnota faktora pred 1 dňom
n-2 = hodnota faktora pred 2 dňami
n-3 = hodnota faktora pred 3 dňami
OHLC = Open High Low Close

 

RVI funguje na jednoduchom princípe, že v rastúcom trhu bude Close cena uzatvárať vyššie ako Open cena. Close tak bude bližšie pri High, kým Open bližšie pri Low. Opačná situácia nastáva pri klesajúcom trhu. Ako možno využiť pád cien (klesajúci trh) vo svoj prospech, to je témou samostatného článku - pozri short selling - alebo ako zarábať na poklese cien.

 

Využitie:

  • Nakupovať možno pri prekrížení RVI so svojím vlastným kĺzavým priemerom (signal line). Keďže RVI bolo už kĺzavým priemerom raz vyhladené, ide o prekríženie dvoch EMA alebo SMA.
  • Pri bočnom pohybe trhu je možné nakupovať a predávať pri výstupe RVI z Prekúpených / Prepredaných oblastí.
  • Snáď najspoľahlivejšie signály na nákup/predaj sú kombináciou prekríženia RVI so Signal line a pozitívnych/negatívnych Divergencií. Pokiaľ RVI tvorí negatívnu divergenciu s cenovým grafom, počkáme na prekríženie RVI so svojou Signal line (RVI smerom nadol) a dostávame tak signál na vstup do SELL pozície. Opačná analógia platí pre BUY – Pozitívna divergencia, RVI prekríži Signal line smerom nahor.