Vyberte váš jazyk

Pozitívne a Negatívne divergencie (Positive / Negative divergence) sú ďalším obchodným nástrojom využívaným pri obchodovaní na burze. Spájajú v sebe vlastnosti a spôsoby využitia Indikátorov a Patternov technickej analýzy.


Pozitívne divergencie vznikajú v momente, keď cenový graf podkladového aktíva vytvorí nižšie Low, avšak graf niektorého zo zvolených indikátorov (CCI, MACD, Ultimate Oscilator a pod.) odmietne vytvoriť nové nižšie Low. Spojnica týchto nových Low je vtedy pozitívna – spojnice sa približujú k sebe a predznamenávajú skorú zmenu trendu na rastový.

Negatívne divergencie sú opakom pozitívnych divergencií. Vznikajú v momente, keď cenový graf vytvorí nové High, avšak graf indikátora nedokáže vytvoriť nové High, ktoré by bolo vyššie. Spojnice týchto High sa potom od seba vzďaľujú a predznamenávajú skorý zvrat trendu na klesajúci. Tieto divergencie označujeme za negatívne.

Oba druhy divergencií sú znázornené na nasledovnom obrázku:

 

pozitivne_negativne_divergencie_jo


Copyright  © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Pozitívna divergencia je vyznačená zelenou farbou, negatívna divergencia červenou farbou.


Ako môžete vidieť z grafu, v prvom prípade sa spojnice nových Low k sebe približujú. Cenový graf síce vytvoril nové Low, avšak išlo len o „zotrvačnosť“ trhu, ktorá nebola potvrdená indikátorom. Išlo o pozitívnu divergenciu, ktorá predznamenala skorý zvrat trendu na rastúci.
V druhom prípade sa spojnice nových High od seba vzďaľujú. Ide o negatívnu divergenciu, ktorá predznamenáva skorý zvrat trendu na klesajúci.

Poznámka: Pozitívne a negatívne divergencie je možné potvrdzovať zvolením viacerých indikátorov. Divergencia cenového grafu s dvoma zvolenými indikátormi je istejším, avšak o to zriedkavejším obchodným signálom.


Joomla templates by a4joomla