Vyberte váš jazyk

Každý z investorov na finančnom trhu sa snaží o čo najlepšie zhodnotenie svojho kapitálu prostredníctvom obchodovania. Väčšina investorov pristupuje k obchodovaniu aktívnou formou, čo znamená veľký počet obchodov, a tým zvyčajne nárast transakčných nákladov hlavne čo sa týka obchodovania s akciami. Investori totiž neveria na efektívny trh a sú presvedčení, že existujú podhodnotené a nadhodnotené aktíva a snažia sa tak trh „poraziť“.

V tomto článku sa zameriame na pasívnu formu investovania do akcií, ktorá je známa ako Dogs of the Dow. Pasívna je v tom, že obmena investorovho portfólia sa realizuje iba jedenkrát ročne, a to na začiatku každého roka. Základom pre výber akcií je index kapitálového trhu Dow Jones Industrial Average (DJIA), ktorého hodnota sa počíta z amerických takzvaných Blue Chips. Tento pojem sa spája z najvýznamnejšími a najväčšími spoločnosťami obchodovanými na americkom kapitálovom trhu. Výber pre investora je týmto zjednodušený len na 30 spoločností, z ktorých sa tento index počíta.

Základom pre výber spoločností je dividendová výnosnosť, presnejšie čo najvyššia dividendová výnosnosť. Celá pointa tejto investičnej stratégie je v podstate jednoduchá. Pokiaľ niektorá z najlepších spoločností má vysokú dividendovú výnosnosť, potom je podľa všetkého jej cena oproti ostatným podhodnotená, a tak je veľká pravdepodobnosť nadpriemerného rastu ceny jej akcií v nasledujúcom roku.

Tvorba portfólia pre investora je jednoduchá. Na začiatku roka investuje na burze do 10 spoločností z indexu DJIA s najvyššou dividendovou výnosnosťou. Po obdržaní dividendy by sa táto mala znovu reinvestovať do akcií, z ktorých bola táto obdržaná. Zmena portfólia sa tak realizuje iba jedenkrát ročne, a to na začiatku každého roka.

Pre investorov s menším objemom kapitálu existuje obmena tejto stratégie nazvaná Small Dogs of the Dow. Z pôvodne 10 spoločností sa investuje len do 5 a úprava je v hľadaní najnižšej ceny z 10 predtým vybraných spoločností.

Pre rok 2013 spĺňa základnú podmienku Dogs of the Dow nasledujúcich 10 spoločností:

 Symbol  Company  Price  Yeld  Small dog
 T  AT&T  33,71  5,34 %  Yes
 VZ  Verizon  43,27  4,76 %  No
 INTC  Intel   20,62  4,36 %  Yes
 MRK  Merck   40,94  4,20 %  No
 PFE  Pfizer  25,08  3,83 %  Yes
 DD  DuPont  44,98   3,82 %  No
 HPQ  Hewlett-Packard  14,25   3,72 %  Yes
 GE  General Electric  20,99   3,62 %  Yes
 MCD  McDonald's  88,21   3,49 %  No
 JNJ  Johnson & Johnson  70,10   3,48 %  No

Zdroj: www.dogsofthedow.com

 

Pri tejto stratégie v porovnaní s indexom DJIA ešte uvádzame štatistiky výnosnosti za rôzne dlhé obdobia.

Stratégia / Roky  1 Year  3 Year  5 Year  10 Year  20 Year
Dogs of the Dow  16,3 %  17,9 %  3,4 %  6,7 %  10,8 %
Small Dogs of the Dow  19,2 %  18,0 %  1,8 %  7,7 %  12,5 %
Dow Jones Industrial Average  8,4 %  15,0 %  4,4 %  6,1 %  10,8 %
S&P 500  2,1 %  14,5 %  2,4 %  5,0 %  9,6 %

Zdroj: www.dogsofthedow.com

 

Miroslav Kmeťko, Anna Polednáková - Ekonomická Univerzita v Bratislave


Joomla templates by a4joomla