Vyberte váš jazyk

Táto forma obchodovania je dosť špecifická oproti ostatným typom obchodovania hlavne z dôvodu extrémne krátkeho času na vstup do obchodu. Zverejnenie hlavných makroekonomických indikátorov totiž môže spôsobiť výrazný posun v cenách aktív, či už potvrdenie pôvodného trendu alebo jeho korekcia opačným smerom. Tieto fundamentálne informácie sú pre trh veľmi dôležité, pretože hovoria o tom v akom stave sa ekonomika danej krajiny reálne nachádza v porovnaní s doteraz zverejnenými názormi a odhadmi analytikov.

Pre realizáciu obchodov sú tu dôležité informácie vo forme ekonomického kalendára. Na internete je možno nájsť stránky ktoré sa týmto informáciám venujú. Otázne zostáva či ich rýchlosť je pre investorov dostačujúca. Ako príklad je možné uviesť forexfactory.com, investing.com alebo fxstreet.com. Uvedené stránky síce poskytujú dostačujúci prehľad o hlavných makroekonomických indikátoroch, ale s istým časovým oneskorením, čo je pre obchodovanie nedostatočné.

Preto je pre investorov vhodnejšie siahnuť po profesionálnych nástrojoch s minimálnym časovým oneskorením a podľa možnosti tiež s priamou realizáciou obchodných pokynov. Pre obchodovanie počas správ existujú dva základné prístupy: obchodovanie na základe vlastných očakávaní alebo obchodovanie vyhodnotené iným subjektom. 

V tomto článku sa zameriame na obchodné systémy použiteľné pre obchodovanie počas správ, a to AlphaFlash Trader, Flash Economic Calendar a FxNewsKiller. Pričom tieto systémy v základe neposkytujú obchodné signály ako sú známe vo všeobecnosti, ale len prekvapujúce hodnoty makroekonomických indikátorov (napr. očakávaný nárast HDP o 0,5 % a neskôr oznámený reálny rast o 1,0 %), a preto si vyžadujú minimálne znalosti ako finančný trh funguje. Investor sám sa rozhoduje, aká hodnota makroekonomického indikátora bude pre neho dostatočne zaujímavá na to, aby bol odoslaný automatický pokyn na nákup či predaj aktíva.

Vlastné nastavenia umožňujú systémy AlphaFlash Trader od Deutsche Borse dostupný na internetovej adrese alphaflash.com a tiež Flash Economic Calendar od spoločnosti World Business Press dostupný na wbponline.com/Products. Pokiaľ má investor minimálnu znalosť reakcie trhu na neočakávané hodnoty indikátorov, tieto nástroje mu môžu zabezpečiť nadpriemerné zisky. Samotný proces obchodovania je založený na tom, že investor si nastaví svoje vlastné hodnoty zvoleného ekonomického indikátora a tiež si zvolí finančný nástroj ktorý chce obchodovať. Pokiaľ sú jeho predpoklady splnené nastáva realizácia obchodu v rámci milisekúnd. Investor tak dostáva najlepšiu cenu v rámci reakcie trhu na prekvapujúce hodnoty.

Iný princíp využíva obchodný systém FxNewsKiller ktorý je možné nájsť na adrese fxnewskiller.com. Systém je vhodnejší pre investorov s menším prehľadom o dopade ekonomických indikátorov na trh. Investor si vyberie indikátor a následne nastaví či chce nakupovať alebo predávať. Len čo príde informácia o aktuálnej hodnote indikátora je realizovaný obchod. Na rozdiel od predchádzajúcich obchodných systémov je tento systém založený bez priameho pochopenia obchodníka, čo nemusí byť vždy vhodné. 

Pre obchodovanie počas správ je dôležitá latencia (z počítačovej terminológie oneskorenie), pretože len tí čo majú najrýchlejšie informácie môžu získavať nadpriemerné výnosnosti. Rýchlosť dodania týchto informácií je totiž základom úspechu.

Miroslav Kmeťko, Anna Polednáková - Ekonomická univerzita v Bratislave


Joomla templates by a4joomla