Vyberte váš jazyk

Obchodné príkazy sú príkazy, ktoré obchodník dáva svojmu brokerovi, ktorý za neho realizuje obchody na burze. Existujú rôzne typy príkazov. Niektoré sa týkajú napr. ceny, za ktorú je obchodník ochotný nakúpiť, niektoré sa týkajú času, kedy nakúpiť a niektoré množstiev nakupovaných kontraktov v časovom horizonte. Najčastejšie obchodné príkazy sú: Market (okamžitá realizácia príkazu), Stop (využíva sa najmä pre stanovenie stop Lossu) a Limit (ak chceme nakúpiť za stanovenú cenu alebo výhodnejšie).

 
 
Typy obchodných príkazov:
 

All or None

Typ obchodného príkazu, ktorý nie je exekuovaný do momentu, kým nie je k dispozícii celé žiadané množstvo podkladového aktíva.

Basket

Je súbor rôznych príkazov, ktorý je odoslaný a exekuovaný naraz.

Day

Príkaz je v platnosti len aktuálny deň, na konci dňa stráca svoju platnosť.

Good After Time (GAT)

Tento príkaz sa stáva vykonateľným až po stanovenom čase.

Good Till Cancelled (GTC)

Príkaz je vykonateľný do momentu, kým nie je zadávateľom zrušený, t.j. neobmedzená časová platnosť.

Good Till Date/Time (GTD)

Príkaz je vykonateľný len do stanoveného dňa/času. Po jeho uplynutí sa ruší.

Hidden

Príkaz je skrytý až do momentu svojej vykonateľnosti. Zamedzuje tak prípadným špekulantom odhaliť to, že je niekto ochotný konať istým spôsobom.

Immediate or Cancel (IOC)

Príkaz je vykonaný okamžite. To, čo sa nepodarí realizovať v momente exekúcie, je zrušené.  

Limit

Limit príkaz patrí k najzákladnejším príkazom. Jeho podstata je Buy/Sell za stanovenú cenu alebo Lepšie. Cena nemôže byť horšia ako bola stanovená s Limitným príkazom. Jeho nevýhodou je, že nie vždy sa nám podarí exekuovať príkaz za nami želanú cenu alebo lepšiu. Limit príkaz sa stanovuje POD aktuálnu cenu, ak chceme nakupovať (t.j. stanovujeme max. cenu, za ktorú chceme nakúpiť) a NAD aktuálnu cenu, ak chceme predávať (t.j. stanovíme výhodnejšiu cenu, než za akú sa momentálne predáva). Pozor: Cena sa však nemusí posunúť na nami stanovenú výhodnejšiu hranicu a tým pádom nás príkaz nemusí byť vôbec zrealizovaný.

Limit If Touched (LIT)

Náš príkaz ostáva neaktívny až do okamihu, kedy sa cena dotkne preddefinovanej ceny. V tom okamihu sa príkaz mení na Limit príkaz, t.j. kúpiť alebo predať za nami stanovenú cenu alebo výhodnejšie.

Limit On Close

Príkaz sa stáva aktívnym na Close trhu, pokiaľ je cena rovnaká alebo výhodnejšia ako nami stanovená Limit cena. Ak Close cena nie je výhodnejšia ako Limit, príkaz je zrušený.

Limit On Open

Príkaz sa stáva aktívnym na Open trhu, pokiaľ je cena rovnaká alebo výhodnejšia ako nami stanovená Limit cena. Inak je príkaz zrušený.

Market

Market príkaz je najzákladnejším príkazom na trhu. Jeho podstatou je okamžitá exekúcia za cenu, ktorá je momentálne na trhu. Príkaz je realizovaný bez akéhokoľvek omeškania a to vždy. Jeho nevýhodou je naopak, že v čase veľkej volatility trhu môže byť dosiahnutá cena nákupu/predaja pre nás oveľa nevýhodnejšia ako sme dúfali. Príkaz má svoje uplatnenie najmä v situáciách, ak sa okamžite potrebujeme zbaviť nakúpených aktív, resp. okamžite podkladové aktívum kúpiť.

Market If Touched (MIT)

Je Market príkaz, ktorý je držaný v systéme do okamihu, kým nie je dosiahnutá preddefinovaná cena. V prípade jej dosiahnutia sa MIT príkaz mení na Market príkaz.

Market On Close (MOC)

Je Market príkaz, ktorý je zrealizovaný pri uzatvorení trhu za cenu tak blízko uzatváracej cene, ako je to len možné.

Market On Open (MOO)

Je príkaz, ktorý je zrealizovaý pri otvorení trhu za Market cenu.

Market To Limit (MTL)

Príkaz, ktorý realizuje náš príkaz okamžite za Market cenu. Ak nie je zrealizované celé množstvo uvedené na príkaze, ale len časť, mení sa zvyšok príkazu na Limit príkaz, t.j. ak bude rovnaká cena opäť dosiahnutá, dôjde k realizácii zvyšku príkazu.

One Cancels All (OCA)

Je skupina príkazov, kde exekúcia jedného ruší všetky ostatné príkazy.

Stop

Patrí k základným príkazom (spolu s Market a Limit). Príkaz nie je exekuovaný do momentu, kým nie je dosiahnutá preddefinovaná cena. V prípade jej dosiahnutia sa príkaz mení na Market príkaz. Stop sa využíva najmä pre zadefinovanie Stop Lossu. T.j ak kúpime komoditu za 100 USD, stanovíme Stop príkaz napr. na 99 USD. Ak cena komodity klesne na túto hodnotu, Stop príkaz sa mení na Market a náš kontrakt je ihneď predaný za aktuálnu cenu, aby sa zamedzilo prípadným väčším stratám. Stop príkaz sa pri BUY pozícii stanovuje vždy POD aktuálnu cenu, pri SELL pozícii sa stanovuje NAD aktuálnu cenu. Príkaz tak bude zrealizovaný v prípade, ak cena pôjde proti nám, resp. cena prekročí napr. silný Support/Resistance a je predpoklad, že bude v tomto smere pokračovať.

Stop Limit

Je príkaz, ktorý sa mení na Limit príkaz v okamihu, kedy je dosiahnutá alebo prekročená zvolená Stop cena.  

Trailling Stop

Je príkaz, ktorý (ak sme v Buy pozícii) posúva náš stanovený Stop Loss nahor, ak cena rastie, ak však cena začne klesať a teda ide proti nám, Stop ostáva nezmenený a neklesá. Trailling Stop má za úlohu ochrániť čo najväčšiu časť našich ziskov, ak cena začala rásť, a na druhej strane zamedziť ochrániť nás pred vysokými stratami. Opačná situácia platí pre Sell pozíciu. Pozor: Ak sme v Buy pozícii, umiestňujeme tzv. Sell Trailling Stop (pretože stanovujeme cenu, za ktorú kontrakt predáme), ak sme v Sell pozícii, umiestňujeme tzv. Buy Trailling Stop (lebo stanovujeme cenu, za ktorú kontrakt nakúpime). Trailling Stop príkaz má tu nevýhodu, že v prípade dosiahnutia Stop ceny sa mení príkaz na Market a nemáme istotu za akú cenu bude príkaz skutočne zrealizovaný.  

Trailling Stop Limit

Je Trailling Stop príkaz s tým rozdielom, že keď je raz dosiahnutá Stop cena, mení sa Stop na Limit príkaz, t.j. môže byť predané alebo kúpené len za cenu nami vopred zadefinovanú alebo výhodnejšiu, nie však horšiu.    

Poznámka: Nie všetky príkazy je možné použiť na všetkých obchodovaných trhoch (niektoré sa dajú uplatniť len na Akciovom trhu, niektoré na Futures trhoch a niektoré napr. len na forexe). Taktiež nie všetci brokeri akceptujú všetky uvedené príkazy. Je preto nevyhnutné stanoviť si vopred, aký trh chceme obchodovať a overiť si, ktoré typy príkazov náš Broker akceptuje.


Joomla templates by a4joomla