Táto webstránka používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania.

Používaním tejto webstránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“.

Swing Index

Napísal: eTrading.sk.

Swing Index porovnáva aktuálne ceny na burze (OHLC) oproti cenám predchádzajúcej periódy. Keďže samotný Swing index je veľmi volatilný, konštruuje sa len ako súčasť komplexnejšieho Accumulation Swing Indexu.


Kompletný návod na jeho konštrukciu a spôsoby využívania možno nájsť v knihe J. W. Wildera – New Concepts in Technical Trading Systems, ktorá vyšla už v roku 1978.

 

Výpočet Swing Indexu vyzerá nasledovne:


SI = {[(C – C n-1) + 0,5*(C – O) + 0,25*(C n-1 – O n-1)] / R} * (K/L) * (50)

OHLC = Open High Low Close
O n-1 = Včerajšia Open
H n-1 = Včerajšia High
L n-1 = Včerajšia Low
C n-1 = Včerajšia Close


K = MAX z (H – C n-1) a (L  – C n-1)


L = Hodnota limitného pohybu pre dané aktívum (napr. komodity). V prípade, že podkladové aktívum nemá stanovený limitný pohyb, používa sa extrémne vysoká hodnota, napr. 25000 USD.

R = Premenná založená na základe vzťahu dnešnej Close a včerajšej High a Low

 

Pre výpočet R zistíme:


MAX (H – C n-1) (L – C n-1) (H – C)

Ak je najvyššie (H – C n-1), potom:

R = (H – C n-1) + 0,5*(L – C n-1) + 0,25*(C n-1 + O n-1)

Ak je najvyššie (L – C n-1), potom:

R = (L – C n-1) + 0,5*(H – C n-1) + 0,25*(C n-1 + O n-1)

Ak je najvyššie (H – C), potom:

R = (H – L) + 0,25*(C n-1 + O n-1)

 

Poznámka ku konštrukcii: Občas môžeme natrafiť na nasledovný výpočet:


SI = {[(C n-1 – C) + 0,5*(C n-1 – O n-1) + 0,25*(C – O)] / R} * (K/L) * (50)

líši sa tiež K, kde

K = MAX z (H n-1 – C) a (L n-1 – C)

Využitie: Ak klesne hodnota pod 0, predpokladá sa pokles hodnoty aktíva, ak stúpne nad 0, predpokladá sa nárast hodnoty aktíva. Využitie SI je obtiažne interpretovať, keďže, ako už bolo spomenuté, sa využíva najmä ako súčasť Accumulation Swing Indexu.

SI sa v súčasnosti primárne využíva na Forex trhu.