Táto webstránka používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania.

Používaním tejto webstránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“.

W%R - Williams Percentage Range

Napísal: eTrading.sk.

Williams Percentage Range je indikátor technickej analýzy. Indikátor bol vytvorený Larrym Williamsom - technickým obchodníkom, ktorý dokázal zhodnotiť svoj investovaný kapitál z počiatočných 10 tisíc USD na 1,1 milióna USD v priebehu jedného roka.

 

Williams Percentage Range Patrí medzi tzv. Momentum indikátory. Je veľmi podobný indikátorom RSI a Stochastic, a preto by nemal byť v rámci technickej analýzy kombinovaný len s nimi. Indikátor slúži hlavne na odhalenie prekúpených a prepredaných oblastí podkladového aktíva. Používa sa na presnejšie určenie vstupných a výstupných signálov pre obchodovanie na burze.    

 

Vzorec na výpočet W%R je nasledovný: 

(Najvyššie HIGH v N periódach – dnešné CLOSE / najvyššie HIGH v N periódach – najnižšie LOW v N periódach) * (-100)

 

Klasické nastavenie indikátora je 14 alebo 28 periód (zvyčajne ide o dni). Ak však obchodujeme napr. na hodinových grafoch, potom je to napr. 14 hodín.  Hodnoty indikátora sa pohybujú medzi hodnotami 0 až mínus 100.


Williams Percentage Range WPR

Copyright © Obrázok zhotovený  v programe Incredible Charts

 

Hodnota pod - 80 (t.j. menej ako mínus 80) znamená, že podkladové aktívum je prepredané (jeho hodnota bude pravdepodobne rásť) a hodnota nad  - 20 (t.j. viac ako mínus 20) znamená, že podkladové aktívum je prekúpené (jeho hodnota bude pravdepodobne klesať). 


Takéto nastavenie indikátora je prinajmenšom netradičné – väčšina technických indikátorov je nastavená opačne (nad 80 je hranica prekúpenosti, cena podkladového aktíva bude vtedy pravdepodobne klesať a opačne). Môžeme sa preto stretnúť i s tým, že sa hodnoty W%R prispôsobujú tradičnejšiemu vnímaniu hodnôt technických indikátorov. Je vhodné overiť si, s akým nastavením W%R sa pri využívaní rôznych analytických programov stretávame.  


Zaujímavou vlastnosťou W%R je to, že indikátor dokáže často predikovať zvrat cenového trendu podkladového aktíva v predstihu – niekoľko dní vopred. Na druhej strane sa môže často stať, že indikátor poukazuje na prekúpenosť/prepredanosť daného aktíva, avšak cena sa nezmení, ba práve naopak, jej vzrast/pokles môže trvať ešte veľmi dlhú dobu. Preto niektorí technickí analytici používajú tento indikátor s nastavením  nad/pod hranicu - 50 bodov (teda nie - 80 a - 20 ako je zvyčajné nastavenie). Keďže samotná krivka W%R je značne volatilná, pre získanie jasnejších signálov na nákup/predaj sa tiež zvykne W%R vyhladzovať prostredníctvom kĺzavého priemeru.