Táto webstránka používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania.

Používaním tejto webstránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“.

STC - Schaff Trend Cycle

Napísal: eTrading.sk.

STC - Schaff Trend Cycle vytvoril  Dough Schaff. STC kombinuje výhody trend-followingových indikátorov, cyklických i protitrendových oscilátorov do jedného súhrného indikátora technickej analýzy. Schaff Trend Cycle neráta hodnoty z Close ceny, ako je zvyčajné pri iných indikátoroch, ale ráta svoje hodnoty z iného podkladového indikátora. Tak je možné získať jasné nákupné a predajné signály, bez zbytočných výkyvov. Indikátor tak vydáva signály ešte pred výraznejšou zmenou trendu, a i preto ide o jeden z najlepších indikátorov pre trading vôbec.

 

Dough Schaff dlho tajil podstatu výpočtu STC a zverejnil ho až vo Februári 2008. Podstata jeho konštrukcie je až prekvapujúco jednoduchá. Spočíva v kombinácii MACD a Stochastic oscilátora. Schaff si uvedomil, že MACD je silný trendový indikátor, ktorý spoľahlivo sleduje prevládajúci trend na trhu a vydáva minimum falošných signálov. Jeho nevýhodou je, že tieto signály prichádzajú neskoro. Stochastic naopak, vydáva signály dostatočne včas, na cenovom vrchole, či dne, no množstvo z nich je falošných a znamenali by zbytočne stratové obchody.

STC preto tieto indikátory spája do jedného súhrného a vydáva tak signály, ktoré sú jednoznačné, bez množstva falošných signálov a prichádzajú pritom včas. Kvôli týmto jedinečným vlastnostiam je veľmi obĺúbený na rýchlych, dynamických trhoch, ako je napr. Forex.

 

Výpočet indikátora:

  1. Vypočítame si EMA krátku a EMA dlhú z podkladovej ceny aktíva (základné nastavenia sú na EMA23 a EMA50).
  2. Vypočítame MACD hodnoty
  3. Vypočítame %K (základ Stochastic oscilátora) z MACD (odporúčané je nastavenie na 10 dní)
  4. Vypočítame %D (odporúčané nastavenie 10)
  5. Vypočítame %K z %D (nazvané ako PF)
  6. Vypočítame %D z PF (Schaff to nazýva PFF).

 

V kroku č. 6 sme už získali hodnoty samotného Schaff Trend Cycle indikátora.

 

Schaff_trend_cycle.jpg

Copyright © Obr. zhotovený v programe MetaTrader

 

Obchodovanie:

  1. Odporúča sa obchodovať prekríženia Limitných hraníc. Ak hodnoty STC prekročia Hranicu 25 (30) smerom nahor, signalizuje to prepredanosť podkladového aktíva a ide teda o silný nákupný signál. Opačná situácia platí, ak hodnoty prekročia hranicu 75 (80) smerom nadol. Aktívum je vtedy prekúpené a odporúča sa predávať (pozri tiež short selling - alebo ako zarábať na poklese cien na burze).
  2. Keďže STC vytvára peknú hladkú krivku, nie je nutné čakať na prekročenie 25/75 hraníc, ale je tiež možné sa zamerať čisto na vzrast alebo pokles hodnôt indikátora. Pokles hodnôt znamená čas predávať, ich nárast čas nakupovať.
  3. Zaujímavé signály je možné generovať tiež vďaka prekríženiu STC so svojím kĺzavým priemerom

 

STC nám poskytuje veľké množstvo možností jeho nastavení. Vynikajúce výsledky je možné dosiahnuť najmä pri rôznych asymetrických nastaveniach, použití EMA Signal line atď. Je na každom obchodníkovi, ako si ho prispôsobí, a ktoré signály bude brať do úvahy. Stačí však čas a nápaditosť a indikátor je možné prispôsobiť tak, že dáva omnoho lepšie výsledky, ako ktorýkoľvek iný z tých konvenčných.