Táto webstránka používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania.

Používaním tejto webstránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“.

Zig Zag

Napísal: eTrading.sk.

Zig Zag nie je indikátor ako taký. Slúži nám najmä na odstránenie „šumu“ z cenového grafu a na zobrazenie prevládajúceho trendu.

Podstata konštrukcie Zig Zag spočíva v odfiltrovaní všetkých cenových pohybov, ktoré sú menšie, ako je nadefinovaný filter. T.j. ak nadefinujeme filter napr. na 5 %, Zig Zag priamka zmení svoj smer na reverzný až po prekonaní tejto hranice. Dovtedy neberie tieto nižšie cenové pohyby do úvahy. 

Zig Zag sa zvykne zakresľovať na základe niekoľkých typov cien. Väčšinou býva vytvorený na základe Close cien, na HL cenách, alebo na OHLC. To, ako vyzerá Zig Zag indikátor trendu, zakreslený priamo do cenového grafu, je možné vidieť na obrázku nižšie.

zig zag indicator chart graph calculation excel

Využitie: Hoci Zig Zag vyzerá veľmi pekne pri spätnom pohľade na cenový graf, má svoje nevýhody. Tou hlavnou je, že má takmer nulovú predpovednú hodnotu. Zakresľuje údaje len na základe minulosti, Zig Zag čiara sa prekresľuje a berie do úvahy len zmeny, ktoré sú väčšie ako je nadefinovaný filter. Ak chceme získať možnosť predpovedania potenciálnych cenových pohybov pomocou Zig Zag, musíme ho spojiť s Fibonacci Retracementmi alebo Eliotovými vlnami.

Nespornou výhodou Zig Zag je však to, že je vďaka nemu podstatne ľahšia identifikácia prevládajúceho trendu, čitateľnejší graf, no najmä identifikácia rôznych technických patternov alebo Eliotových vĺn. Podobnú funkciu ako Zig Zag plnia však i Heikin-Ashi Candles.
 
Poznámka: Hlavná využiteľnosť Zig Zag indikátora je v jeho grafickej podobe, nie v číselnej forme (tá má využitie len pri spojení s iným indikátorom, resp. systémom, akým sú napr. Retracements). Pri zmene základného filtra z napr. 5% na 3% sa nám môže jeho grafická podoba dramaticky zmeniť.