Táto webstránka používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania.

Používaním tejto webstránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“.

WAD - Williams Accumulation Distribution

Napísal: eTrading.sk.

Williams Accumulation/Distribution je indikátor vytvorený Larrym Williamsom. Ide o technický indikátor, ktorý meria prevládajúci tlak trhu na nákup/predaj – z toto teda Accumulation (trh ovládajú Nákupcovia) Distribution (trh ovládajú Predajcovia).

 

Vzorec na výpočet:

 

Ak je Close n > Close n-1
Potom:

 

AD = AD n-1 + [Close – MIN (LOW, Close n-1)]

 

Ak je Close n < Close n-1
Potom:

 

AD = AD n-1 + [Close – MAX (HIGH, Close n-)]

 

Ak je Close = Close n-1
Potom:

 

AD = AD n-1

 

Využitie: Z tvorby indikátora vyplýva i jeho tradičné využitie. Obchodníci vyhľadávajú najmä pozitívne a negatívne divergencie s cenovým grafom. Ak cena podkladového aktíva rastie, no hodnoty indikátora klesajú (zvyšuje sa predajný tlak), môžeme očakávať obrat trendu z rastúceho na klesajúci. Ak cena podkladového aktíva klesá, no hodnoty indikátora rastú, môžeme očakávať zmenu trendu z klesajúceho na rastúci. Na obrázku nižšie je pod cenovým grafom zobrazený najskôr Williams Accumulation/Distribution, pod ním Williams Accumulate/Distribute.

 

Williams Accumulate Distribute

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Poznámka: V pôvodnej verzii indikátora sa Denné WA/D, pred prirátaním včerajšieho WA/D násobilo Volume podkladového aktíva. Tento indikátor však upravil Steven Achelis takým spôsobom, aby sa Volume viac nebralo do úvahy. V súčasnosti sa takmer výlučne používa iba Achelisova úprava, preto ani my pri výpočte indikátora s Volume nerátame.

V niektorých informačných zdrojoch sa môžete stretnúť s dvoma názvami indikátora – Williams Accumulation/Distribution je označením pôvodného Williamsovho indikátora, ktorý obsahoval i Volume, zatiaľ čo pre Achelisovu adaptáciu sa môže použiť označenie Williams Accumulate/Distribute. To je však skutočne výnimočný prípad a stretnete sa iba s výpočtom indikátora a jeho názvom tak, ako je uvedený na týchto stránkach.