Táto webstránka používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania.

Používaním tejto webstránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“.

VHF - Vertical Horizontal Filter

Napísal: eTrading.sk.

Vertical Horizontal Filter (VHF) vytvoril Adam White. Prezentoval ho verejnosti v Auguste 1991 v časopise Futures. Jeho úlohou je určiť, či ceny podkladového aktíva trendujú alebo nie. V momente, keď začnú hodnoty VHF narastať, znamená to formovanie nového trendu. Analogicky, ak hodnoty VHF klesajú, predznačujú ukončenie trendujúceho trhu.

 

Je tiež vhodné uvedomiť si, že veľmi nízke hodnoty VHF síce znamenajú absenciu momentálneho trendu, a nachádzajú sa v Range, avšak tiež znamenajú to, že čoskoro môže nastúpiť nový silný trend. Obchodník by mal byť vtedy pripravený na možné zmeny.

 

Zhrnúc uvedené:

  1. Rastúce hodnoty VHF signalizujú silnejúci trend
  2. Klesajúce hodnoty VHF signalizujú bočný pohyb trhu
  3. Veľmi vysoké hodnoty predznamenávajú možný koniec trendu
  4. Veľmi nízke hodnoty predznamenávajú možný skorý nástup nového trendu

 

Vertical Horizontal Filter

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Vzorec na jeho výpočet je nasledovný:

 

VHF = (Highest High – Lowest Low) / ∑ ABS [(Close n – Close n-1) / (Close n-1)]

 

Postup:

  1. Určí sa HH za n zvolených periód (napr. 28)
  2. Určí sa LL za n zvolených periód
  3. Hodnota LL sa odčíta od HH (Čitateľ). Rozdiel je vždy kladný – absolútna hodnota
  4. Sčítajú sa absolútne hodnoty rozdielov cien (Cena dnes – Cena -1deň) + (Cena-1deň – Cena-2dni)... až po zvolený počet periód (v našom prípade 28 dní) – (Menovateľ)
  5. VHF = Čitateľ/Menovateľ

Využitie: Indikátory akým je napr. MACD fungujú dobre v trendujúcich trhoch. Naopak, indikátory typu RSI a Stochastic fungujú dobre, keď je trh bez výraznejšieho trendu. Čím je vyššia hodnota VHF, tým lepšie by mali fungovať Trend followingové indikátory a stratégie pre obchodovanie na burze. Pri nízkych hodnotách by mali lepšie fungovať protitrendové oscilátory. VHF nám pomáha rozlíšiť kedy nasadiť aký indikátor.

Poznámka: White pôvodne odporúčal použitie 28-dňovej periódy, avšak v súčasnosti sa využíva najmä nastavenie indikátora na 18-dňovú periódu, vyhladenou 6-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom.