Táto webstránka používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania.

Používaním tejto webstránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“.

PSAR - Parabolic Stop And Reverse

Napísal: eTrading.sk.

PSAR bol vyvinutý známym obchodníkom J. Welles Wilderom a popísaný v jeho knihe „New concepts in technical trading systems“. PSAR znamená doslovne Parabolic Stop And Reverse. Ide o technický nástroj pre obchodovanie na burze, ktorý nám hovorí, kedy treba prejsť do opačnej pozície – z BUY do SELL, zo SELL do BUY, no v neposlednom rade, najmä na určenie momentu, kedy z trhu vystúpiť (pozri stop loss - alebo obmedzenie straty pri investovaní). Úlohou PSAR je zadefinovanie bodu, v ktorom sa zmení trend trhu, a v ktorom meníme pozíciu alebo vystupujeme.


Vzorec na výpočet PSAR je nasledovný:

SAR = [(EP) – (SAR n-1)] * AF + (SAR n-1)

EP = Extrémna cena pre obchod. Pre BUY pozíciu je to Highest High, pre SELL pozíciu je to Lowest Low od momentu vstupu do obchodu (pozri short selling - alebo ako zarábať na poklese cien na burze).
AF = Akceleračný faktor, ten sa pohybuje od 0,02 po 0,2.

AF definuje rýchlosť, ktorou sa bude približovať PSAR k cenovému grafu. Začína sa na úrovni 0,02 a zvyšuje sa o 0,02 vždy, keď sa EP pohne naším smerom. Maximálna hodnota tak môže narásť až po 0,2 – podľa Wilderovej metodológie.


PSAR Parabolic Stop And Reverse

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Princíp použitia PSAR je jednoduchý – ak sa podkladové aktívum a jeho cena pohybuje pod úrovňou PSAR, mali by ste predať, ak sa pohybuje nad jeho úrovňou, mali by ste kúpiť. Ide v podstate o podobný spôsob využitia ako pri kĺzavých priemeroch. Hlavný rozdiel je v tom, že PSAR sa na rozdiel od kĺzavého priemeru postupne „priťahuje“ k cenovému grafu a vytvára tak čím ďalej, tým menší priestor, na možný pokles ceny aktíva. Inak povedané, keď vstúpime do nového obchodu, PSAR poskytuje aktívu dostatok priestoru na „dýchanie“, na to, aby bol schopný absorbovať  potenciálne prvotné výkyvy a nerozhodnosť trhu, ale čím dlhšie sme v obchode, tým je tento priestor na výkyvy a korekcie menší a tým menšia je i naša strata pri prípadnej zmene trendu. 

PSAR sa pri BUY pozícii každý deň o niečo zvyšuje, pri SELL pozícii sa každý deň o niečo znižuje. To znamená, že PSAR funguje ako Stop Loss (ak vystupujeme z trhu), alebo ako Stop and Reverse (ak obraciame pozíciu), a tak nám každý deň v obchode dovolí stratiť o niečo menej ako včera.

PSAR je vhodné používať v trhu, ktorý je jasne trendujúci. V prípade, ak trh nemá jasný trend a pohybuje sa do strany, PSAR nám dáva veľa falošných signálov. Preto i J. Welles Wilder sám odporúčal používať PSAR v spojitosti s niektorým trendovým indikátorom, v tomto prípade konkrétne s ADX (Average directional index). Ďalšie podrobnosti môžete nájsť v jeho knihe „New concepts in technical trading systems“.

Wilder pri PSAR uplatňoval tieto základné pravidlá:

  • Do pozície vstupujeme, keď cena prerazí SAR. SAR sa tak stáva extrémnou cenou pre ďalšie výpočty.
  • Akceleračný faktor sa zvyšuje, len ak je dosiahnuté nové High pri BUY pozícii a nové Low pri SELL pozícii. Pokiaľ cena nie je schopná prekonať HH alebo LL, ostáva akceleračný faktor rovnaký.
  • Hodnoty PSAR by sa nikdy nemali nachádzať v dnešnom alebo včerajšom cenovom rozpätí. Mali by byť umiestnené mimo tohto rozpätia. (Ak k tomu dôjde počas Buy pozície, použijeme 2-dňové Lowest Low ako PSAR pre nasledujúci deň. Pri Sell pozícii platí opačná analógia).

Pre výpočet PSAR platia niektoré ďalšie pravidlá, ktoré si môžete preštudovať v odbornej literatúre, napr. v už spomínanej knihe J. W. Wildera. V súčasnosti je PSAR implementovaný do takmer každého analytického nástroja a jediné, čo sa vyžaduje od obchodníka, je nastavenie akceleračného faktora.

Na záver: Mnohí obchodníci tvrdia, že na začiatku vstupu do obchodu PSAR ponecháva príliš veľa priestoru, t.j. príliš vysoký stop loss, aby boli ochotní toľko riskovať, a preto si už od začiatku obchodovania stop loss priťahujú podľa vlastných požiadaviek a až neskôr sú ochotní akceptovať hodnoty PSAR ako svoj SL. Používanie PSAR je preto vhodné spojiť v vlastným nastavením money managementu a individuálnou ochotou riskovať.