Táto webstránka používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania.

Používaním tejto webstránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“.

Moving average position sizing

Napísal: eTrading.sk.

Tento systém Money Managementu a Position Sizingu je založený na kĺzavých priemeroch. Jeho princíp je veľmi jednoduchý. Čiastočne sa podobá na Kellyho formulu tým, že ak sa nášmu obchodnému systému nedarí, riskujeme na obchody menej. Keď sa obchodnému systému darí, vraciame sa ku vyšším percentám, ktoré sme ochotní riskovať z nášho obchodného účtu.

 

V prvom kroku si zvolíme vhodný kĺzavý priemer – napr. EMA 8. Táto EMA je aplikovaná, nie na cenový graf, ale na samotnú Equity curve – teda Krivku vyjadrujúcu stav nášho účtu, s jeho nárastmi i poklesmi. Kým sa nášmu obchodnému systému darí, náš účet rastie. Ak  účet rastie, nachádza sa Equity curve nad svojou EMA a my môžeme riskovať zvolené percentá účtu – napr. 10 % účtu. Keď sa nášmu obchodnému systému prestáva dariť a Equity curve klesá (ubúdajú finančné prostriedky na účte), EC prerazí svoju EMA smerom nadol. V tom okamihu pristúpime k redukcii % riskovaného kapitálu. Môžeme napríklad znížiť riskovaný kapitál na polovicu, t.j. 5 %.


Príklad:

EC (stav účtu) = 10000 USD

EMA8 z EC = 9990 USD (príklad)

% Riskovaného kapitálu = 10 %

za 10 % riskovaného kapitálu (t.j. 1000 USD) môžeme vstúpiť napr. do 2 pozícii (2 x 400 USD margin). Obe pozície so stop loss 150 USD. Ak oba obchody skončia stratovo, náš:

Equity Curve (stav účtu) = 9700 USD (10000 – (2*150))

EMA8 z EC = 9800 USD (príklad)

% riskovaného kapitálu = 5 %, t.j. 485 USD (za čo si môžeme dovoliť už len jeden kontrakt s Marginom 400 USD)

Ako možno vidieť z uvedeného príkladu, z 10 % riskovaného kapitálu a 2 kontraktov sme prešli na 5 % riskovaného kapitálu a len 1 kontrakt hneď, ako stav nášho účtu poklesol pod svoju EMA. Tento systém Position Sizingu je veľmi jednoduchý a nevyžaduje zložité výpočty. Obchodník si však musí stanoviť vhodnú EMA (prípadne SMA, WMA) pre svoju Equity curve a tiež percentá účtu, ktoré bude riskovať NAD Equity Curve a ktoré bude riskovať ak Equity Curve bude POD svojou EMA. Ako pomôcka na výpočet vhodných percent môže využiť napr. Kellyho formulu, ktorá vypočíta vhodné percentá v časoch, keď sa systému darí ako aj v časoch, keď sú výsledky slabšie.

Poznámka na záver: Tento Positon Sizing nám pomáha určiť veľkosť čiastky z účtu, s ktorou obchodujeme - koľko kontraktov si môžeme nakúpiť pri stanovenom Margine. Možno vás už samých napadla tiež možnosť, že nemusíme počítať veľkosť čiastky, s ktorou budeme obchodovať, ale veľkosť maximálnej straty, ktorú dokážeme akceptovať pri paralelných obchodoch. Inak povedané, nebudeme sa zameriavať na Margin, ale na veľkosť Stop Lossu. V tom prípade nepočítame koľko marginov, ale akú max. stratu si môžeme dovoliť. Je však vhodné znížiť % riskovaného kapitálu. Ak by sme ponechali hypotetických 10 % z uvedeného príkladu, náš účet by sme mohli zruinovať už po niekoľkých stratách za sebou.