Tato webstránka používá soubory "cookie" ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování.

Používáním této stránky souhlasíte s naším používáním souborů "cookie".

BB - Bollinger Bands

Napsal eTrading.sk.

Bollinger Bands byly vytvořeny obchodníkem Johnem Bollingerem. Bollingerova pásma jsou používány k určení překoupenosti, přeprodanosti daného podkladového aktiva. Jsou založeny na zvoleném jednoduchém klouzavém průměru a dvou směrodatních odchylkách, přičemž jedna se nachází pod zvoleným průměrem, druhá nad ním.

 Bollinger bands, nebo také Bollingerova pásma jsou dvě křivky, které se přibližují nebo vzdalují od středové hodnoty, kterou je zvolený klouzavý průměr. Nejčastější nastavení středové hodnoty je 20-denní jednoduchý klouzavý průměr. Při tvorbě a používání BB se vychází ze statisticky vykázaných měření, že 95% hodnot se nachází v rámci dvou-násobku směrodatní odchylky (ať už směrem nahoru nebo dolů) a jen 5% hodnot se nachází mimo těchto pásem. Jejich nastavení si však může zvolit obchodník sám a nemusí tak proto jít vždy o dvou-násobek směrodatní odchylky. Při troj-násobku se nachází v rámci zvolených hranic například až více než 99% všech dosažených hodnot a jen kolem 1% přesahuje zvolené hranice. V případě překročení daných hranic mají obchodníci vyšší pravděpodobnost, že dojde ke korekci ceny opačným směrem a ta se vrátí do předurčených pásem.

 

Horní hranice BB je určena: Hodnota klouzavého průměru za N dní + X-násobek standardní odchylky za N dní

Dolní hranice BB je určena: Hodnota klouzavého průměru za N dní - X-násobek standardní odchylky za N dní

 bollinger bands indikátor

Na připojeném obrázku zobrazuje křivka 20-denní klouzavý průměr, kolem kterého BB oscilují v rozsahu 2-násobku směrodatné odchylky. Jelikož směrodatná odchylka je vyjádřením volatility trhu, Bollingerova pásma - jako horní hranice, tak i spodní hranice se přizpůsobují momentální volatilitě trhu a "omezují" normální pohyby ceny v daných podmínkách. Pokud cena stoupne nad horní hranici BB, je velký předpoklad, že následně dojde k jejímu poklesu, zpět do vymezených hranic. Pokud cena klesne pod dolní hranici BB, platí opačná analogie.

Samotné překročení hranic však ještě nemusí nutně znamenat signál na nákup nebo prodej, jen zvyšuje pravděpodobnost, případně upozorňuje na možný zvrat. Také platí, že když se už cena ocitla mimo BB, pravděpodobně bude pokračovat ve zvoleném trendu (i po již zmíněném poklesu zpět do hranic BB, který je tak vlastně jen dočasnou korekcí). Samotné momenty zvratu jsou pak obvykle určeny novými HIGH / LOW mimo BB, následované novými HIGH / LOW v rámci BB. Cena má po takovém zvratu tendenci přiblížit se ke středové hodnotě.

Cena také často může prorazit tuto středovou hodnotu a pokračovat až k druhé hranici BB. Během méně volatilního obchodování se BB nacházejí blízko sebe, během velmi volatilního trhu se BB od sebe navzájem vzdalují. Pokud se BB nacházejí velmi blízko sebe (t.j. volatilita trhu je nízká), je třeba se připravit na následné prudké výkyvy trhu, ať už směrem nahoru, nebo dolů.

Poznámka: Se snižujícím se timeframe se pro obchodní rozhodnutí zvykne zvyšovat hodnota standardních odchylek. Např. pro obchodování na burze na 15-minutovém timeframe si můžeme zvolit 3-násobek standardní odchylky od svého průměru. Násobky můžeme i kombinovat a do grafu zakomponovat jako 2-násobek, tak i 3-násobek směrodatné odchylky. V takovém případě: Pozor na pohyb ceny uvnitř těchto dvou vymezených hranic. Aktivum může být silně trendujícím a Bollinger bands může vykazovat mnoho falešných bodů zvratu. Je vhodnější vyčkat, až cena toto pásmo prolomí a dostane se zpět POD/NAD bližší hranici (vzhledem na svůj průměr).