Tato webstránka používá soubory "cookie" ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování.

Používáním této stránky souhlasíte s naším používáním souborů "cookie".

AD - Accumulation/Distribution Line

Napsal eTrading.sk.

Accumulation / Distribution line byl vytvořen Marcem Chaikinem. Technický indikátor je konstruován podobným způsobem jako On Balance Volume. Jeho hlavním úkolem je určit, zda obchodníci akumulují (kupují) nebo distribuují (prodávají) podkladové aktivum. Určuje, zda je trh kontrolován kupujícimi nebo prodejci.

 

Vzorec pro jeho výpočet je následující:

 

CLV = [(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low)


A/D = SUMA n (CLV * Volume)
CLV = Close Location Value

 

A/D line kumuluje dosažené hodnoty rozdílů CLV v jednotlivých dnech, vynásobený jejich váhou, kterou je v tomto případě volume. Čím větší cenový nárůst / pokles při vyšším volume, tím větší vliv má pro A/D line a přírůstek / úbytek k jeho celkové hodnotě.


AD Line Accumulation Distribution

Copyright © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts


Využití: Důležité jsou hlavně Pozitivní a Negativní divergence s cenovým grafem. Pokud cenový graf roste a A/D klesá, může to znamenat, že investoři přestávají akumulovat / nakupovat a rostoucí trend se může brzy zvrátit. Opačná analogie platí při klesajícím trhu a rostoucím A/D. Při takové situaci však nevstupujeme do trhu na základě A/D, ale na základě jiného, potvrzujícího indikátoru. Pokud je nového cenové High potvrzeno novým High A/D, znamená to potvrzení silného rostoucího trendu. Totéž platí analogicky pro potvrzení nového Low a silného klesajícího trendu.