Tato webstránka používá soubory "cookie" ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování.

Používáním této stránky souhlasíte s naším používáním souborů "cookie".

Aroon indicator

Napsal eTrading.sk.

Aroon Indicator vytvořil Tushar Chande v roce 1995. Slouží k identifikaci převládajícího trendu v trhu a určení pravděpodobnosti, že se trend může změnit. Podobně jako ADX skládá se ze dvou hlavních křivek - Aroon Up (síla rostoucího trendu) a Aroon Down (síla klesajícího trendu).


Vzorec pro výpočet Aroon Indicator je následující:


Aroon Up = [(Ptotal - PHC) / (Ptotal)] * 100

Aroon Down = [(Ptotal - PLC) / (Ptotal)] * 100


Ptotal = Celkový počet period
PHC = Počet period od dosažení Highest Close
PLC = Počet period od dosažení Lowest Close

 

Hodnoty Aroon se nacházejí mezi 0 a 100 (hodnoty blízko 100 indikují velmi silný trend, hodnoty blízko 0 indikují slabý trend). Pokud je hodnota Aroon Up 100 bodů, znamená to, že aktivum právě dosáhlo nového High během stanovené periody. Pokud jde o Aroon Down, znamená to, že cena právě dosáhla nové Low ve sledované periodě. Ostatní hodnoty se pak procentně snižují podle toho jak dlouhá doba uběhla od dosažení nového High nebo nového Low. Každý další den, kdy nebude dosaženo nové High / Low, se Aroon procentně sníží o (1 / počet period) * 100.

 

Využití: Indikátor se využívá k identifikaci vhodných momentů nákupu / prodeje podkladového aktiva a na včasnou identifikaci nových převládajících trendů. Nakupuje se, když hodnota Aroon Up překříží Aroon Down, přičemž Aroon Up má rostoucí tendenci, Aroon Down klesající tendenci. Znamená to, že rostoucí trend sílí, zatímco klesající trend slábne. Prodává se při opačné situaci - roste Aroon Down, klesá Aroon Up.

Aroon Oscilátor je rozdíl mezi Aroon Up a Aroon Down.

 

Aroon Oscilátor = Aroon Up - Aroon Down

 

Pokud se Aroon Oscilátor nachází nad nulovou hranicí, znamená to, že převládá Rostoucí trend, pokud se nachází pod nulovou hranicí, převládá Klesající trend. Aroon Oscilátor, na rozdíl od Aroon Up a Aroon Down dosahuje hodnoty od -100 po +100. Jak vypadá Aroon indikátor (Up a Down) a Aroon oscilátor v grafu, je možné vidět na obrázku níže. Červená křivka zobrazuje hodnoty indikátoru Aroon Down, zelená křivka indikátoru Aroon Up a modrá křivka hodnoty komplexního Aroon oscilátoru (nastavení 17 dní).

Aroon indikátor a oscilátor v grafe


Na závěr: Všimněte si, že se používají 2 různé výrazy. Pokud mluvíme o Aroon Indicator, máme na mysli Aroon Up a Aroon Down. Jejich hodnoty se pohybují od 0 po +100 a sleduje se jejich vzájemné překřížení.
Pokud je řeč o Aroon oscilátor, máme na mysli (Aroon Up - Aroon Down). Jeho hodnota osciluje kolem 0, přičemž jeho hranice jsou stanoveny v rámci -100 (pokud dominuje Aroon Down) po +100 (pokud dominuje Aroon Up) a jako takový slouží k identifikaci převládajícího trendu a jeho síly.