Tato webstránka používá soubory "cookie" ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování.

Používáním této stránky souhlasíte s naším používáním souborů "cookie".

Moving average envelopes (obálky)

Napsal eTrading.sk.

Envelopes (Obálky) jsou jednoduchým indikátorem sestávajícím ze dvou klouzavých průměrů, resp. ze dvou variací jednoho klouzavého průměru.

 

Jeho konstrukce je následující:

Horní obálka = Emax + y%

Dolní obálka = Emax - y%

Emax = zvolený klouzavý průměr
y% = zvoleny procenta šířky obálky

 

Horní i dolní obálka tak kopírují vybraný klouzavý průměr ve vzdálenosti, kterou si zvolí sám obchodník. Pokud se například rozhodneme pracovat s EMA21, která má pro teoretické výpočty hodnotu 10 jednotek, tak horní obálka (při 5% hranici) má hodnotu 10,5 a spodní obálka hodnotu 9,5 jednotek.

 

Envelopes

Copyright © Obr. zhotoven v programu Incredible charts

 

Použití: Základní předpoklad použití tohoto indikátoru technické analýzy je v tom, že cena se zvykne pohybovat kolem svého klouzavého průměru a v blízkých hranicích - obálkách. Po jejich překročení se vrací zpět do normálu. Vycházejíc z uvedeného, prodej aktiva se odehrává v okamžiku, kdy cena podkladového aktiva prorazí Horní obálku MA, nákup aktiva se odehrává v okamžiku, kdy cena prorazí Dolní obálku MA (očekáváme že se cena vrátí ke své průměrné hodnotě). To platí zejména v případě absence výraznějšího trendu.

Pokud je však trh v trendu, cena se nezvykne pohybovat v celém rozsahu obálky. V takovém případě se většinou pohybuje - od moving average po Horní obálku (pokud jde o rostoucí trend) a od moving average po spodní obálku (pokud jde o klesající trend). Pro obchodování na burze platí, že nakupujeme, jestliže při rostoucím trendu klesne cena od Horní obálky zpět k zvolenému klouzavému průměru (tedy ne až k Dolní obálce) a prodáváme, jestliže při klesajícím trendu cena vystoupí od spodní obálky zpět ke svému průměru.

Moving Average Envelopes jsou velmi podobné Bollinger Bands. Zatímco se však při BB zohledňuje i volatilita trhu, při Moving Average Envelopes se volatilita v úvahu nebere a obálky jsou vždy vzdáleny od zvoleného klouzavého průměru ve stejné vzdálenosti. Je proto vhodné v časech zvýšené volatility trhů, zvětšit šířku obálek o další procenta.

Jednoznačné doporučení na vhodnou periodu EMA a šířku obálek nelze dát. Každý trh má svá specifika, jinou volatilitu, a proto, pokud se rozhodnete obchodovat na základě Envelopes, musíte si na historických datech přepočítat, jaká kombinace klouzavého průměru a šířky obálek nejlépe vystihuje specifika trhu a byla by dostatečně ziskovou. Jediným doporučením je snad to, aby se alespoň 90% všech hodnot pohybovalo v rámci obálek a jen zbývajících 10% přesahovalo jednu nebo druhou hranici.