Tato webstránka používá soubory "cookie" ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování.

Používáním této stránky souhlasíte s naším používáním souborů "cookie".

PSAR - Parabolic Stop And Reverse

Napsal eTrading.sk.

PSAR byl vyvinut známým obchodníkem J. Welles Wilderem a popsán v jeho knize "New concepts in technical trading systems". PSAR znamená doslovně Parabolic Stop And Reverse. Jde o technický nástroj pro obchodování na burze, který nám říká, kdy je třeba přejít do opačné pozice - z BUY do SELL, ze SELL do BUY, ale v neposlední řadě, zejména na určení momentu, kdy z trhu vystoupit (viz stop loss - nebo omezení ztráty při investování). Úkolem PSAR je definování bodu, ve kterém se změní trend trhu, a v němž měníme pozici nebo vystupujeme. 

 

Vzorec pro výpočet PSAR je následující:

 

SAR = [(EP) - (SAR n-1)] * AF + (SAR n-1)

 

EP = Extrémní cena pro obchod. Pro BUY pozici je to Highest High, pro SELL pozici je to Lowest Low od okamžiku vstupu do obchodu (viz short selling - nebo jak vydělávat na poklesu cen na burze).

AF = Akcelerační faktor, ten se pohybuje od 0,02 po 0,2.

AF definuje rychlost, kterou se bude přibližovat PSAR k cenovému grafu. Začíná se na úrovni 0,02 a zvyšuje se o 0,02 vždy, když se EP pohne naším směrem. Maximální hodnota tak může narůst až po 0,2 - podle Wilderovy metodologie.


PSAR Parabolic Stop And Reverse

Copyright © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts

 

Princip použití PSAR je jednoduchý - pokud se podkladové aktivum a jeho cena pohybuje pod úrovní PSAR, měli byste prodat, pokud se pohybuje nad jeho úrovní, měli byste koupit. Jde v podstatě o podobný způsob využití jak při klouzavých průměrech. Hlavní rozdíl je v tom, že PSAR se na rozdíl od klouzavého průměru postupně "přitahuje" k cenovému grafu a vytváří tak čím dál tím menší prostor, na možný pokles ceny aktiva. Jinak řečeno, když vstoupíme do nového obchodu, PSAR poskytuje aktivu dostatek prostoru na "dýchání", na to, aby bylo schopno absorbovat potenciální prvotní výkyvy a nerozhodnost trhu, ale čím déle jsme v obchodě, tím je tento prostor na výkyvy a korekce menší a tím menší je i naše ztráta při případné změně trendu.

PSAR se při BUY pozici každý den o něco zvyšuje, při SELL pozici se každý den o něco snižuje. To znamená, že PSAR funguje jako Stop Loss (pokud vystupujeme z trhu), nebo jako Stop and Reverse (pokud obracíme pozice), a tak nám každý den v obchodě dovolí ztratit o něco méně než včera.

PSAR je vhodné používat v trhu, který je jasně trendující. V případě, že trh nemá jasný trend a pohybuje se do strany, PSAR nám dává spoustu falešných signálů. Proto i J. Welles Wilder sám doporučil používat PSAR ve spojitosti s některým trendovým indikátorem, v tomto případě konkrétně s ADX. Další podrobnosti lze najít v jeho knize "New concepts in technical trading systems".

Wilder při PSAR uplatňoval tato základní pravidla:

  • Do pozice vstupujeme, když cena prorazí SAR. SAR se tak stává extrémní cenou pro další výpočty.
  • Akcelerační faktor se zvyšuje, pokud je dosaženo nového High při BUY pozici a nové Low při SELL pozici. Pokud cena není schopna překonat HH nebo LL, zůstává akcelerační faktor stejný.
  • Hodnoty PSAR by se nikdy neměly nacházet v dnešním nebo včerejším cenovém rozpětí. Měly by být umístěny mimo tohoto rozpětí. (Pokud k tomu dojde během Buy pozice, použijeme 2-denní Lowest Low jako PSAR pro následující den. Při Sell pozici platí opačná analogie).

 

Pro výpočet PSAR platí některá další pravidla, které si můžete prostudovat v odborné literatuře, např. v již zmíněné knize J. W. Wildera. V současnosti je PSAR implementován do téměř každého analytického nástroje a jediné, co se požaduje od obchodníka, je nastavení akceleračního faktoru.

Na závěr: Mnozí obchodníci tvrdí, že na začátku vstupu do obchodu PSAR ponechává příliš mnoho prostoru, t.j. příliš vysoký stop loss, aby byli ochotni tolik riskovat, a proto si už od začátku obchodování stop loss přitahují podle vlastních požadavků a až později jsou ochotni akceptovat hodnoty PSAR jako svůj SL. Používání PSAR je proto vhodné spojit v vlastním nastavením money managementu a individuální ochotou riskovat.