Tato webstránka používá soubory "cookie" ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování.

Používáním této stránky souhlasíte s naším používáním souborů "cookie".

MFI - Money Flow Index

Napsal eTrading.sk.

Money Flow Index je momentum oscilátor, který vytvořil Laszlo Birinyi Jr. MFI měří sílu kapitálu, který proudí do a ven z podkladového aktiva (Volume během vzrůstu a Volume během poklesu). MFI indikátor se proto využívá zejména na měření síly převládajícího trendu.

 

Money Flow Index je alternativou RSI, spojenou s Volume uzavřených kontraktů (lze ho také přirovnat k On Balance Volume). MFI hodnoty se pohybují na škále od 0 po 100 a obvykle se počítá za 14 period.

Money Flow Index vyjadřuje poptávku po podkladovém aktivu ve vztahu k jeho ceně a objemu uskutečněných obchodů.

 

Vzorec pro výpočet je následující:

Typická cena = (H + L + C) / 3

Money Flow = Typická cena * Volume

 

Podstata výpočtu Money Flow Indexu spočívá ve srovnání poměru "positive money" a "negative money". O tom, zda money flow je pozitivní nebo negativní rozhoduje samotná typická cena. Pokud je vyšší než včera, jde o "positive money", pokud je nižší, jde o "negative money". Pokud počítáme Money Flow Index za 14 dní, pak součet všech "positive money" za těchto 14 dní tvoří "positive money flow", součet všech "negative money" tvoří "negative money flow". Vydělením "positive money flow" a "negative money flow" získáme tzv. "Money ratio". Počet dní, na kterých založíme výpočet MFI by měl být primárně závislý na délce cyklu, který obchodujeme. Pokud si zvolíme příliš krátký cyklus, hodnoty MFI se stanou příliš nestálými a je proto možné je dodatečně vyhladit klouzavým průměrem.

 

Money Ratio = Positive money flow / Negative money flow

MFI = 100 - [100 / (1 + Money Ratio)]

 

Money Flow Index

Copyright © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts

 

Využití: MFI se využívá podobně jako RSI indikátor včetně překoupených a přeprodaných oblastí, jako i pozitivních a negativních divergencí. Pokud cena klesá, ale hodnoty indikátoru stoupají, znamená to "větší sílu" nákupního kapitálu a možná proto očekávat reverz trendu z klesajícího na rostoucí a vice versa. Za moment překoupenosti lze považovat hodnoty MFI nad 80 bodů, za hodnoty přeprodanosti hodnoty indikátoru pod 20 bodů. Pokud hodnoty MFI oscilují kolem hranice 50 bodů, jde pravděpodobně o Ranging market.

Poznámka: Podstata konstrukce indikátoru spočívá na jednoduchém předpokladu - pokud cena podkladového aktiva roste, nicméně je doprovázena nízkým Volume, jde o slabý trend, jehož zvrat lze očekávat velmi brzy. Vzrůst ceny aktiva o 5 dolarů, při Volume 100 má totiž mnohem menší váhu, než vzrůst o 1 dolar, při volume 10000. Totéž platí pro opačnou situaci - klesající trend s nízkým Volume, kdy lze očekávat reverz na rostoucí trend.