Tato webstránka používá soubory "cookie" ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování.

Používáním této stránky souhlasíte s naším používáním souborů "cookie".

VAMA - Volume Adjusted Moving Average

Napsal eTrading.sk.

Volume Adjusted Moving Average - VAMA. Jde o typ klouzavého průměru, který kromě zvoleného časového období zohledňuje také Volume jednotlivých dnů. Dny, během nichž bylo zaznamenáno vyšší Volume obchodování, tak mají vyšší váhu než ostatní dny.

 

V různých zdrojích se také můžete setkat s výrazem VWAP - Volume Weighted Average Price.

 

Vzorec pro jeho výpočet:

 

VAMA = Σ (price * volume) / Σ volume

 

Pro obchodování s akciemi platí:

 

VWAP = Σ (price * počet nakoupených akcií) / Σ počet nakoupených akcií

 

Příklad: Pokud počítáme 4-denní VAMA, přičemž byly zaznamenány následující hodnoty:

1. den: Price - 100 Volume 10000
2. den: Price - 101 Volume 15000
3. den: Price - 103 Volume 7500
4. den: Price - 107 Volume 25000

pak je výpočet VAMA 4 následující:

[(100 * 10000) + (101 * 15000) + (103 * 7500) + (107 * 25000)] / (10000 + 15000 + 7500 + 25000) = 103,69

 

Pro obchodování na burze se uplatňuje teorie, že pokud je možnost nákupu akcie za cenu nižší než je VWAP, pak jde o výhodný nákup, pokud je cena vyšší, pak nákup není natolik výhodný. To samozřejmě není univerzálně platné pravidlo, protože výhodnost / nevýhodnost nákupu je tak určena pouze počtem dnů, zahrnutým do výpočtu, t.j. indikátor nám signalizuje, že nákup je výhodnější nebo méně výhodný než tomu bylo za zvolený počet dní, nesahá však hlouběji do minulosti a nedokáže také odhadnout budoucí vývoj ceny.