Tato webstránka používá soubory "cookie" ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování.

Používáním této stránky souhlasíte s naším používáním souborů "cookie".

CMO - Chande Momentum Oscillator

Napsal eTrading.sk.

Chanda Momentum Oscillator (CMO) vytvořil Tushar S. Chande a popsal ho ve své knize The New Technical Trader (Tushar S. Chande, Stanley Kroll). Jde o indikátor podobný RSI a jiným momentum oscilátorům. Podobně jako RSI, je i jeho úkolem odhalovat překoupené a přeprodané oblasti podkladového aktiva.


Hodnoty indikátoru se pohybují v rozmezí +100 až -100. Výpočet probíhá na nevyhlazených datech, je tedy možné sledovat i krátkodobé výrazné změny cen.

 

Konstrukce indikátoru:

1. Pokud je dnešní cena (Close n) větší než cena včerejší (Close n-1), pak:

CMO1 = Close n - Close n-1
CMO2 = 0

2. Pokud je dnešní cena nižší než včerejší, pak:

CMO1 = 0
CMO2 = (Close n - Close n-1) * (-1)

3. Sečteme CMO1 a CMO2 za zvolenou časovou periodu
4. CMO = 100 x ((CMO1 - CMO2) / (CMO1 + CMO2))

 

Využití indikátoru:

  • Pokud je hodnota CMO nad 50, považuje se aktivum za překoupené, pokud jsou jeho hodnoty pod - 50, považuje se aktivum za přeprodané. Hodnoty 50 / -50 korespondují s hodnotami 70/30 při využívání RSI.
  • Další možností je sledování překřížení hodnot CMO s jeho klouzavým průměrem, který se tak stává Signal line. Pokud CMO překříží svůj moving average směrem nahoru, jde o BUY signál, pokud ho překříží směrem dolů, indikátor dává SELL signál (viz také short selling - vydělávání na poklesu cen).
  • Překřížení krátkodobého a dlouhodobého CMO.
  • CMO, podobně jako VHF indikátor, napovídá, do jaké míry je aktivum trendujícím. Čím je jeho hodnota (absolutní hodnota) vyšší, tím silnější trend v trhu převládá, čím je jeho hodnota nižší, tím je pravděpodobnější, že se trh nachází v CHOP. Při trend-followingovém systému je možné vstupovat do pozic při vysokých hodnotách CMO, vystupovat z pozic při jeho nízkých hodnotách.
  • Podobně jako u jiných momentum oscilátorů, je také možné využívat divergence CMO s cenovým grafem (tuto možnost však Tushar S. Chande ve své knize přímo nezmiňuje).