Tato webstránka používá soubory "cookie" ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování.

Používáním této stránky souhlasíte s naším používáním souborů "cookie".

GDEMA - Generalized Double EMA

Napsal eTrading.sk.

Generalized DEMA není samostatný indikátor jako takový. Jeho podstatou je kombinace 2 klouzavých průměrů a možnost určovat jejich vzájemnou váhu při výpočtu finálních hodnot. Prvním ze zakomponovaných indikátorů je EMA (Exponenciální klouzavý průměr). EMA jako takový se vyznačuje velmi dobrými vlastnostmi - vyšší váha je přikládáná aktuálním datům, rychlé přizpůsobení se situaci na trhu. Druhým indikátorem, zahrnutým do tvorby GDEMA, je Double Exponential Moving Average. Tento typ klouzavého průměru přebírá charakteristiky klasického EMA, dosahuje však také větší míru vyhlazení křivky, jako je tomu v případě EMA. Vyhlazením cenového grafu tak dostáváme méně falešných signálů. (Pozor: Nejde o DEMA podle Mulloye, ale čistě o EMA z EMA - tedy Exponenciální klouzavý průměr exponenciálního klouzavého průměru).

 

Generalized DEMA kombinuje uvedeny dva indikátory do jednoho, přičemž je možné určit jim vzájemné váhy ve finální GDEMA.


Vzorec pro výpočet je následující:

1. Určíme si váhu V
2. GDEMA = [EMA * (1 + V)] - [EMA (EMA) * V]

 

Váha V určuje, jaká míra Dvojího EMA bude brána v úvahu při výpočtu indikátoru. Pokud V = 0, pak Generalized DEMA dosahuje stejné hodnoty jako čistá EMA. Pokud je hodnota V = 1, pak jde o Dvojitý EMA.

Generalized DEMA se takovou úpravou stává méně "agresivní" formou Dvojího EMA. Sami si tak určujeme, nakolik vyhladíme hodnoty indikátoru použitím dalšího klouzavého průměru. Obvyklé nastavení váhy V je na hodnotě 0,7. Indikátor při takovémto nastavení zohledňuje 70% váhy Dvojího EMA a jen 30% váhy čistého EMA.
 
GDEMA je zajímavou kombinací charakteristik EMA - jako rychlého sledování a přizpůsobování se aktuální situaci, tak i vyhlazování křivky, kvůli odbourání falešných signálů. Pokud využíváte pro obchodování na burze EMA, stojí zato ve svém obchodním systému otestovat také GDEMA indikátor. Snadno tak zjistíte, do jaké míry může být přínosem pro realizaci a zefektivnění vašich obchodních rozhodnutí.