Tato webstránka používá soubory "cookie" ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování.

Používáním této stránky souhlasíte s naším používáním souborů "cookie".

RWI - Random Walk Index

Napsal eTrading.sk.

Random Walk Index (RWI) vytvořil Michael Poulos a uveřejnil ho ve zářijovém vydání "Technical analysis of Stocks and Commodities" (1992). Jde o indikátor trendu - podobně jako ADX nebo Aroon. Jeho podstatou je snaha odhalit, zda pohyb ceny podkladového aktiva je čistě náhodný, nebo za pohybem stojí významný trend. Odděluje tak boční pohyb trhu od trendu. Dělá to tak, že se dívá na skutečný cenový pohyb za n period a porovnává ho s tím, co by bylo považováno za "random walk" pohyb - tedy čistě náhodný pohyb, bez důležitého trendu.

 

Michael Poulos si uvědomil, že nejkratší trasa mezi dvěma body je přímá čára. Čím více se ceny odchylují od takové přímky, tím více je pohyb trhu čistě náhodný a ne trendující. Pro trading je logicky výhodnější, pokud máme jasný, převládající trend na trhu, jako by měl být pohyb cen čistě náhodný.

 

Výpočet indikátoru:

MAX (0-n) [RWI low = ((High - (n-1)) - (Low)) / (ATR x √n)]

MAX (0-n) [RWI high = (High) - (Low - (n-1)) / (ATR x √n)]

 

Slovy: zjistí se nejvyšší hodnota [RWI low = ((High - (n-1)) - (Low)) / (ATR x √n)] v průběhu n zvolených period zpět. Totéž platí pro RWI high. Tato nejvyšší hodnota RWI se stává RWI hodnotou pro daný den.

RWI high a RWI low se počítají pro dvě různě dlouhé periody. Pro krátkou a dlouhou periodu. Pro krátkou periodu je doporučený rozsah 2-7 dní. Pro dlouhou periodu 8-64 dní. Na uptrend poukazují hodnoty dlouhodobého RWI high nad úrovní 1. Na downtrend zase hodnoty dlouhodobého RWI low nad úrovní 1.

Obchodování: Poulos zjistil, že indikátor mu vydává dobré nákupní signály v momentě, kdy dlouhodobé RWI high je nad hranicí 1 a krátkodobé RWI low je také nad úrovní 1. Pro prodej platí opačná situace. Doporučoval prodávat, když dlouhodobé RWI low je nad úrovní 1 bodu a krátkodobé RWI high vyskočí také nad 1 bod. (Zde jsou podrobnější informace o tom, jak vydělávat na poklesu cen na burze).