Tato webstránka používá soubory "cookie" ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování.

Používáním této stránky souhlasíte s naším používáním souborů "cookie".

DYMOI - Dynamic Momentum Index

Napsal eTrading.sk.

Dynamic Momentum Index (DYMOI) vytvořili Tushar Chande a Stanley Kroll a popsali jej ve své knize "The New Technical Trader". Jeho úkolem je odhalovat překoupené a přeprodané oblasti aktiva, přičemž bere v úvahu také volatilitu trhu. Na základě této volatility následně přizpůsobuje počet dní, za které probíhá výpočet indikátoru technické analýzy. To, že se počet dní neustále mění, je důvod, proč má indikátor ve svém názvu slovo "dynamický".

 

Indikátor je založen na RSI - Relative Strength Index. Zatímco však RSI je počítáno na jedné vybrané periodě (např. 14 dní), DYMOI tento počet dní střídá. Dny jsou závislé na volatilitě trhu. Čím volatilnější je trh, tím citlivější se indikátor stává. Jinými slovy, DYMOI bude pro svůj výpočet používat více dní, v době klidných trhů a kratší počet period během volatilních trhů. Výpočet:

 

  1. Vypočítáme Standardní odchylku za zvolený počet dní (doporučuje se 5 dní)
  2. Získaný výsledek vyhladíme klouzavým průměrem (předvolených je 10 dní pro vyhlazení)
  3. Standardní odchylku vydělíme svou vyhlazenou verzí, dostaneme tak údaj V
  4. Číslo 14 vydělíme získaným údajem a číslo zaokrouhlíme směrem dolů na nejbližší celé číslo. Dostaneme údaj T. Ten by měl být v rozsahu 5 až 30 dní. Pokud překračuje maximální hodnotu, můžeme ho následně upravit, aby nepřekročil např. hranici 30 dní. Získáme tak počet dní, za který budeme dynamicky měnit výpočet RSI indikátoru.
  5. Vypočítáme RSI pro každý den zvlášť.

 

Tím, že DYMOI bere do úvahu také volatilitu, mohou být jeho nárůsty a poklesy prudší, než je tomu při klasickém RSI. Tushar Chande proto doporučoval kombinovat tento indikátor s jiným, trendovým indikátorem. DYMOI by měl dosahovat nejlepší výsledky během bočního pohybu trhu, nikoli během trendujících trhů. Použití indikátoru je následně stejné. Jako hranice prodeje a nákupu můžeme používat hranice 70/30 nebo 50/50. To, jaké nastavení upřednostníte, je na preferencích každého obchodníka samotného.