Tato webstránka používá soubory "cookie" ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování.

Používáním této stránky souhlasíte s naším používáním souborů "cookie".

Martingale system

Napsal eTrading.sk.

Dalším typem Position Sizing je tzv. Martingale system (Probability Theory - pravděpodobnostní teorie). Jako první ho uvedl Paul Pierre Lévy. Původně se využíval zejména při hazardních hrách, avšak postupně si našel své příznivce i mezi obchodníky na burze.

 

Martingale je velmi rizikový systém, který dokáže (za jistých nepříznivých podmínek) bleskurychle zruinovat náš obchodní účet. Kvůli objektivitě však podotýkám, že některé jeho prvky mohou být zajímavým doplňkem pro náš obchodní systém a vyšší riziko, pokud vyjde, přináší s sebou i vyšší zisky. V čem spočívá podstata Martingale systému? Jde o jednoduchý princip - násobení pozici. T.j. pokud zaznamenáme ztrátový obchod, do dalšího obchodu riskujeme 2-krát více. Uvedu konkrétní příklad.

 

Pokud je průměrná ztráta na obchod 100 USD a průměrný zisk na obchod také jen 100 USD, může dojít k následující situaci:

1. obchod: ztráta - 100 USD
2. obchod: znásobení pozic (2 kontrakty) = ztráta 200 USD
3. obchod: znásobení pozic (4 kontrakty) = ztráta 400 USD
4. obchod: znásobení pozic (8 kontraktů) = ztráta 800 USD

Po čtyřech ztrátových obchodech jsme tedy ve ztrátě už 1500 USD. Pokud je následující, t.j. 5. obchod ziskový, vyděláme:

5. obchod: znásobení pozic (16 kontraktů) = zisk 1600 USD.

 

Zisk 1600 USD mínus ztráta dosud - 1500 USD se rovná zisk 100 USD. Vycházeli jsme přitom z předpokladu, že ztráta a zisk jsou stejné - 100 dolarů na obchod. Jak však bylo již vícekrát na těchto stránkách uveděno, vyhledáváme vždy obchody nebo obchodní systém, kde je průměrný zisk vyšší než průměrná ztráta - Risk to Reward Ratio. Pokud bychom tedy dosahovali průměrnou dlouhodobou ziskovost obchodů pouze 40%, s vysokým Profit to Loss Ratio můžeme být stále pěkně ziskoví. S aplikací našeho Martingale systému by to znamenalo to, že pokud by průměrný zisk na obchod byl ne 100 USD, ale 150 USD, vydělali bychom na 16 kontraktů * 150 USD = 2400 USD. Dosáhli bychom tak zisk 2400 - 1500 USD = 900 USD.

Martingale systém je lákavý "jistotami" (resp. vysokými pravděpodobnostmi), které nabízí. Jednou musí přijít ziskový obchod a ten nám svými zisky bohatě vynahradí všechny předchozí ztráty. Jeho velkou nevýhodou je však obrovská finanční náročnost. Pokud bychom za sebou zaznamenali např. 10 ztrátových obchodů, na jedenáctý obchod bychom už museli nakoupit 1024 kontraktů. Pokud by byl margin (záloha), který blokuje náš broker za realizovaný obchod jen 500 USD, potřebovali bychom na koupu těchto kontraktů už 512 tisíc dolarů!!! Při poměru Profit / Loss Ratio 1,5 (tj ztráta 100 USD, zisk 150 USD), bychom však mohli v jedenáctém obchodě zaznamenat zisk přes 50 tisíc dolarů (celkový zisk cca 150 tis. A dosavadní ztráta cca 100 tisíc).

Poznámka: Martingale systém je založen na jistotě, že jednou přijde ziskový obchod. To je jisté. Jeho nevýhodou je, jak jsme si již ukázali dříve, vysoká finanční náročnost. Dalším faktem, který je třeba si uvědomit je to, že šance, že přijde za sebou např. 20 ztrátových obchodů je sice velmi nízká. Nicméně, po 19 zaznamenaných ztrátách za sebou, je šance, že 20. obchod bude ziskový nebo ztrátový opět 50 na 50!!! Každý další obchod je totiž vždy 50 na 50 (pokud máme procentuálně méně úspěšný obchodní systém, tak procento pravděpodobnosti ziskového obchodu se proporcionálně snižuje).