Tato webstránka používá soubory "cookie" ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování.

Používáním této stránky souhlasíte s naším používáním souborů "cookie".

Channel exit

Napsal eTrading.sk.

Channel exit by se dal také přeložit jako Kanálový výstup. Přiléhavější české pojmenování je spíše Obálkový výstup nebo Hraniční výstup. Podstata Channel Exit je podobná Chandelier Exit avšak o něco propracovanejší a komplexnější. Zatímco Chandelier Exit posouvá hranici pro určení Stop Lossu v závislosti na dosaženém Highest High (příp. Highest Close) pro Long / Buy pozice, Channel Exit posouvá Stop Loss v závislosti na Lowest Low. Pro Short / Sell pozice analogicky posouváme Stop Loss v závislosti na Highest High.


Vzorec pro výpočet Channel Exit by se dal zapsat následovně:

 

CE Buy = LL n period

CE Sell = HH n period

 

n = zvolený počet period
CE Buy = Channel Exit pro dlouhé pozice
CE Sell = Channel Exit pro krátké pozice
LL n = Lowest Low za posledních n zvolených period
HH n = Highest High za posledních n zvolených period


Pokud se rozhodneme využívat Channel Exit za posledních 10 period, pak nejnižší Low během těchto 10 period je Stop Loss pro Long / Buy pozici a nejvyšší High během těchto 10 period se stává Stop Loss pro Short / Sell pozici. Stop Loss je také možné jemně posouvat o několik ticků nad / pod LL nebo HH. Představme si pospojovány LL a HH za posledních n dní. Ty tak vytvářejí jakousi hranici, obálku, během níž nás bude držet v obchodě. Po překročení těchto hranic nás vyhodí na zvoleném Stop Losse.

 

Channel Exit 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts

 

Na přiloženém obrázku je naznačen 3-denní Channel Exit. Modré body jsou místa, kam je umístěn Stop Loss. Bílé body jsou místa, kde by došlo k exekuci Stop Lossu - LL prorazí dosavadní LL nebo HH prorazí dosavadní HH.


Využití: Channel Exit má široké možnosti využití a přizpůsobení individuálním potřebám obchodníků. Nejlépe pracuje v dobře trendujících trzích. Obecně lze říci, že pokud obchodník pracuje s dlouhodobými trendy, může si CE nastavit na cca 20-25 period, když pracuje se střednědobými trendy, obvyklé nastavení je 5-25 period a pro krátkodobé trendy se využívá CE do 5 posledních period. Jelikož představivosti se meze nekladou, lze tyto periody kombinovat. Pokud chceme na začátku obchodu dát trhu větší prostor, můžeme začít na 20 periodách a každým dalším dnem zkracovat periodu o 1, t.j. 19, 18, 17, 16 atd. až po finální např. 2 periody. Můžeme také ponechat původních 20 dní, avšak každým dalším dnem přitáhnout Channel Exit o např. 5% blíže k cenovému grafu. Dostaneme tak jakousi kombinaci PSAR / Channel Exit.

Poznámka: Tak jak je zvykem u ostatních typů, ani zde Stop Loss nikdy neustupuje trhu. Pokud během zvolené periody je Lowest Low překonáno novým Lowest Low (BUY pozice), nevytváříme nový SL, ale ukončíme obchod (pokud je SL exekuován). Pokud je Highest High (SELL pozice) překonán novým HH, také vystupujeme z trhu.