Tato webstránka používá soubory "cookie" ke zlepšení uživatelské zkušenosti a zabezpečení svého efektivního fungování.

Používáním této stránky souhlasíte s naším používáním souborů "cookie".

Fixní stop loss

Napsal eTrading.sk.

Fixní Stop Loss je nejjednodušším určením maximální ztráty, kterou je obchodník ochoten akceptovat. Pro každý den v obchodě si stanoví tutéž fixní ztrátu např. 200 USD (pozor: třeba myslet na přepočet na ticky / pipsy, podle toho, co obchodujeme). Vstupní cena do obchodu minus stanovený stop loss 200 dolarů se rovná hranici, na níž z trhu vystupujeme, resp. se necháme vyhodit na Stop Loss.

 

Příklad: Nakoupíme Komoditu za cenu 100 USD. Jeden tick (minimální cenový posun komodity) se rovná např. 12,5 USD, přičemž v jednom dolaru (z uvedených 100) je např. 10 ticků. Představte si milimetrovník na klasickém krejčovském metru => 1 milimetr se rovná 1 tick. To znamená, že pokud klesne cena ze 100 na 99 USD, klesla o 10 ticků (milimetrů). Každý tick má ale hodnotu 12,5 USD, což znamená, že jsme přišli už o 125 USD. Jak si jistě můžete rychle domyslet, pokles o dalších 6 ticků (6 * 12,5 = 75 USD) t.j. na cenu 98,4 USD by znamenal, že jsme přišli už o 200 dolarů. Při pádu ceny na hranici 98,4 USD nás z trhu vyhodí námi stanovený Stop Loss (ten byl 200 USD nebo 16 ticků).

Situaci rozebíráme do podrobností proto, aby bylo jasné, že SL se nestanoví jako mínus 200 USD, ale jako přesná cena, kde nás má z trhu vyhodit. V tomto případě by to byla cena 98,4 USD za kontrakt.

Shrneme předchozí informace: příkaz brokerovi by byl BUY za 100 USD, Stop Loss stanoven na 98,4 USD.

Poznámka: Pokud vám není jasné, jak jsme při poklesu ceny komodity ze 100 USD na 98,4 USD mohli přijít o 200 USD, tak stručné vysvětlení:

- Cena 100 USD je vždy stanovena pouze za jeden barel, jeden bushel, jednu tunu atd. My však disponujeme např. 125 tunami zboží (na jeden jediný kontrakt), což znamená, že při poklesu ceny ze 100 USD na 99 USD jsme přišli o 1 USD * 125 tun, což tvoří až 125 USD.

Použití: První den v obchodě stanovíme Stop Loss nad / pod vstupní cenu. Pokud jsme nakoupili 1 kontrakt za 100 USD, SL stanovíme POD vstupní cenu na hranici např. 98,4 USD. Pokud jsme prodali 1 kontrakt, SL stanovíme NAD vstupní cenu, t.j. např. 101,6 USD (v tomto případě nás z trhu vyhodí, pokud cena začne stoupat - my jsme vsadili na přesný opak - její pokles).

Každý další den (BUY pozice) posouváme Fixní Stop Loss na rozdíl Close ceny - námi zvolených 16 ticků (200 dolarů). T.j. pokud cena od koupy vzrostla na 101 dolarů, znamená to, že jsme vydělali 125 USD a Stop Loss posouváme na 99,4 USD (druhý den obchodu tak riskujeme z našich vlastních peněz už jen 6 ticků * 12,5 USD = 75 USD) . Tento Stop Loss posouváme, dokud cena roste. Vyděláváme a posouváním SL výš a výš chráníme stále větší část zisků.

Opačný postup - posouvání Stop Loss čím dál tím níž, platí pro short pozici - pokud jsme prodali a chceme vydělávat na tom, že cena bude klesat.

Pozor: při BUY pozici SL nikdy neposouváme níž než jsme ho měli předchozí den a při SELL pozici SL nikdy neposouváme výš než jsme ho měli předchozí den. Jinak by to znamenalo, že "ustupujeme" trhu a jsme ochotni akceptovat čím dál tím vyšší ztrátu.


Poznámka: Někteří obchodníci neposouvají SL každý den, tak jak to bylo popsáno výše. Posunou ho jen jedenkrát - když dosáhnou jistou hranici zisku, SL posouvají na BEP (Break Even Point). Tím si zajistí, že nejsou ani ziskoví ani ztrátoví, kdyby je vyhodilo z trhu. Obchodu tak dají dostatečnou volnost na to aby se rozběhl.

Pozor: uvedený postup platí pouze v případě, pokud máme stanovenou horní hranici, kde chceme z trhu vystoupit - tzv. Profit Target. T.j. po posunutí Stop Loss na BEP jsme v situaci, kdy nás z trhu buď vyhodí s nulovým ziskem / ztrátou nebo dosáhneme náš stanovený Profit Target např. 500 USD.