Zvolte jazyk

Na forex trhu sa obchodují měnové páry. To znamená, že ve vzájemném vztahu jsou dvě různé měny. Jako příklad poslouží například EUR/USD. Pokud zadáváme obchodní příkaz na nákup nebo prodej, týká se to vždy první měny v páru. Například při koupi měnového páru EUR/USD si od našeho brokera půjčujeme US dolary, které prodáváme, abychom mohli koupit příslušné množství EUR. Kromě toho, že můžeme vydělávat na správném odhadu toho, která měna bude posilovat, a která oslabovat, je tu ještě jeden důležitý aspekt. Tím je tzv. rollover nebo vydělávání na úrokovém rozdílu mezi uvedenými měnami.

Každá měna má svou základní úrokovou míru, která ovlivňuje ekonomiku dané země. Pokud chce vláda podpořit rozvoj ekonomiky státu, úrokovou míru sníží a uplatňuje tzv. expanzivní měnovou politiku. Pokud chce ekonomiku utlumit (např. z důvodu jejího přehřátí, nadměrné inflace, případně možného vytvoření a prasknutí bubliny), úrokovou míru zvýší. Z toho vyplývá, že úrokové sazby různých měn jsou na různých úrovních. Najít dvě měny s úroky na stejné úrovni je spíše výjimkou. Na tomto rozdílu byly založeny i tzv. Carry trades s jenem - půjčování si zejména velkého objemu japonského jenu za nízký úrok a následném investování do amerického dolaru s podstatně vyšším úrokem.

Ve skutečnosti však jde o velmi jednoduchý princip. Představte si, že byste si od banky mohly vzít úvěr 100 000 EUR, za který byste platili úrok 4 %, přičemž byste mohli tyto peníze ihned investovat do aktiva, které by vám přinášelo 6 %. Co se stane v takovém případě? Bance zaplatíte její požadovaný úrok, přičemž úrokový diferenciál (rozdíl) by tvořil váš zisk. Ten by v takovém případě byl 2 % za peníze, které vám ani nepatří.

Na FX trhu platí následující princip. Předpokládejme, že koupíme jeden lot EUR/USD. Jeden lot znamená 100 000 jednotek dané měny, v tomto případě 100 000 EUR. Kontrolovat takový velký objem měny, i s mnohem menším obchodním účtem, můžeme díky pákovému obchodování. Abychom však dostali 100 tisíc EUR, musíme si půjčit příslušné množství US dolarů. Pokud by byl kurz EUR/USD na úrovni 1,3600 znamenalo by to, že si půjčíme 136 000 USD, za které nakoupíme 100 000 EUR. V tomto okamžiku do našeho obchodování zasáhne důležitý aspekt, týkající se úroků.

Musíme si uvědomit, že mezi dvěma různými měnami existuje úrokový rozdíl, který je nutno vyrovnat - probíhá takzvaný rollover. Rollover znamená, že pokud měnu držíme jistý čas, na jedné straně platíme úrok za měnu, kterou jsme si půjčili a prodali, zatímco na druhé straně inkasujeme úrok za měnu, kterou jsme nakoupili. Pokud by byla krátkodobá úroková míra pro EUR stanovena na úrovni 2 % a úroková sazba USD na úrovni 1 %, nakoupili jsme měnu, která je o 1 % hodnotnější. Za půjčení si USD dolarů tedy platíme úrok 136 000 x 0,01 x počet dnů/365. Pokud bychom měnový pár drželi např. 70 dní, bylo by to: 136 000 x 0,01 x 70/365 = 260 USD za půjčení si měny. Na druhé straně máme Eura, které nám přinášejí také úrok. V tomto případě by to bylo 100 000 x 0,02 x 70/365 = 380 EUR.

Máme částku, kterou musíme zaplatit za půjčený kapitál a částku, kterou jsme vydělali. Částky jsou však v různých měnách. Provedeme je proto na společnou měnu. Jelikož obchodní účty, které vede náš forex broker, jsou většinou založeny v USD, provedeme je na dolary. Za půjčení platíme úrok 260 USD a za nakoupené Eura zinkasujeme úrok 380 x 1,36 = 520 USD. Výsledek tohoto obchodu je jasný. Pokud by se výměnný poměr EUR/USD vůbec nezměnil, neznamená to, že jsme na nule. Ve skutečnosti bychom na takovém stagnujícím trhu stále vydělali. Náš výdělek by byl 520 USD - 260 USD. Trh se vůbec nepohnul, my jsme přesto mohli vydělat 260 USD. To je právě to jedno procento na úrokovém diferenciálu mezi danými měnami.

Princip vydělávání na úrocích je nyní již jasný. Důležité je ještě uvědomit si, kdy přesně k tomu dochází. Forex není centralizovaný trh, který by měl přesně vymezené obchodní hodiny (market hours). Přesto, že lze nalézt mnoho rozporuplných informací o tom, kdy přesně se obchoduje během týdne, a kdy se přechází z jedné obchodní zóny do druhé, realita je taková, že Forex funguje 24/7 (i když se na něm obchoduje 24/5 ), t. j. tento trh se technicky neuzavírá a funguje nonstop.

Pokud je tedy neustále otevřený, kdy končí jeden obchodní den a začíná další? Samozřejmě musí být stanoven konec obchodních dnů. Jinak by například nebylo možné dodávat investorům tržní data. Konec jednoho obchodního dne a začátek druhého je stanoven na 22:00 GMT. V tomto čase se tedy považují obchody z předchozího obchodního dne za uzavřené a otevírají se nově v novém obchodním dnu. Důvod, proč se obchody jen nepřenášejí, ale se uzavírají a otevírají nově je jednoduchý. Na devizovém trhu byste totiž museli vypořádat své závazky do 2 dnů. Také se zde operuje s pojmem T/N - Tomorrow Next, t. j. od zítřka další den. Ale kdo z obchodníků, přítomných na Forexu by měl zájem měnu skutečně dodat, či převzít? Jelikož Foreign exchange market je založen právě na hedžovaní pozic, spekulacích na cenové rozdíly, investování dočasně volných finančních prostředků a podobně, myslí se zde na to, abychom nemuseli převzít obchodované měny, o které ve skutečnosti zájem nemáme. Realizuje se to malým technickým fíglem. Pokud měnu nakoupíme nebo prodáme, přebíráme na sebe závazek dodání či převzetí do 2 obchodních dnů (T/N - tomorrow next). Pokud se však při uzavření obchodního dne všechny pozice "resetují", dochází k neustálému obnovování našich otevřených pozic, a my tak máme povinnost splnit náš závazek až o dva dny. Z tohoto také pramení samotný název rollover (obnovení či překlopení pozice). V podstatě to znamená neustále obnovování doby vypořádání až o dva dny ... o dva dny ... o dva dny ...

Obchodování na Forexu a jeho princip, popsaný výše, se zdá být velice jednoduchý. No je nutné uvědomit si všechny skutečnosti, které mohou hrát proti investorovi. Jde o základ kapitálových trhů - úrokový a kapitálový výnos z investice.

Tou první skutečností je (úrokový výnos), pokud koupíme měnu s nižší úrokovou sazbou, než má měna, kterou si půjčujeme, úrok nebudeme dostávat, ale právě naopak, musíme ho platit. I to je důvod, proč se mnozí Forex obchodníci specializují pouze na nákup měn s vyšší úrokovou mírou než mají měny, které si půjčují. Zda se vám tento aspekt zdá významný či nikoli, každopádně stojí za zamyšlení.

Tou druhou skutečností je (kapitálový výnos), že obchodník nevydělává jen na rollover, ale hlavně na posunu cen, kurzů měnového páru. V tom případě, pokud by měnový pár nakoupil, ale kurz páru začal klesat, musel by ze svého obchodního účtu tuto ztrátu uhradit. Že nejde jen o symbolické částky si ukážeme na následujícím příkladu.

Pokud jsme měnový pár EUR/USD nakoupili při daném kurzu 1,3600 a tento kurz v průběhu následujících dnů klesl na 1,3500, znamená to, že jsme si museli půjčit 136 000 USD na nákup, ale při prodeji daného páru zinkasujeme zpětně jen 135 000 USD. Jelikož náš zisk z rolloveru tvořil 260 USD a při prodeji měny jsme předělali 1 000 USD, dosažená kapitálová ztráta byla vyšší než náš úrokový výnos. V konečném důsledku jsme tak předělali i navzdory lepšímu úroku. Naše ztráta činí 740 USD. I jemný posun kurzu měnového páru tak neguje zisk z rolloveru. Určit správný moment na nákup a prodej deviz nám mohou pomoci například různé technické indikátory a signály, které generují.

Přesto lze jednoznačně konstatovat, že je výhodnější stát na straně měny s vyšším úrokem, než na té s nižším úrokem. V předchozím případě jsme například předělali 740 USD (kapitálová ztráta + úroková ztráta). Pokud bychom však pár EUR/USD nenakupovali, ale právě prodávaly (t. j. věřili bychom měně s nižším úrokem) a kurz by také stoupl o 1 cent - v tomto případě z 1,36 na 1,37, znamenalo by to, že jsme prodali 100 000 EUR, abychom mohli zinkasovat 136 000 USD. Při prodeji za 136 00 USD dostaneme však jen 136 000/1,37 = 99 270 EUR. To znamená, že naše ztráta je 730 EUR, což je 1 000 USD (zatím je to stejná situace jako v předchozím příkladě). Nicméně, pokud je úrokový diferenciál mezi měnami - 1 % p. a., byl by náš čistý rozdíl - 260 USD a dosažená ztráta z tradingu až 1 260 USD.

Jaký je rozdíl mezi uvedenými příklady? Pokud nevlastníme křišťálovou kouli, nemůžeme s jistotou vědět, či kurz měnového páru bude stoupat nebo klesat. Šance je 50/50, nicméně, zatímco při investování do měny s vyšším úrokem jsme mohli předělat 740 USD za uvedených 70 dnů, při investování do měny s nižším úrokem bychom předělali až 1 260 USD. Která z těchto dvou pozic je pro investora výhodnější?

Placení či inkasování rolloveru se týká každého obchodníka, který drží pozici overnight. Overnight znamená, že se pozice přesouvá z jednoho dne do dalšího. Je to dodržováno velice striktně. I kdybychom vstoupili do obchodu 21:55 a z daného obchodu vystoupili 22:02 GMT, drželi jsme pozici overnight a jsme povinni splnit naše závazky ohledně vyrovnání úrokových rozdílů. 

Joomla templates by a4joomla