Zvolte jazyk

Forex není centralizovaný trh. Není to kamenná instituce, která by měla přesně vymezené obchodní hodiny. Je to OTC (Over The Counter) trh, což v případě tohoto trhu znamená, že FX trading se realizuje po celém světě prostřednictvím elektronické sítě. Párování příkazů probíhá 5 dní v týdnu a 24 hodin denně. Obchodování na Forexu ustane jen během víkendu, i to ne celého. Dokonce ani během něj není nákup a prodej měn definitivně uzavřen. V průběhu víkendu však hlavními tvůrci trhu (market makeři), velké banky (jakou je Deutsche Bank nebo Citi bank), silné finanční skupiny a pod. neobchodují, a proto Foreign Exchange Market (v překladu do češtiny jako Devizový trh) spíše hybernuje. Technicky je stále otevřený, to co však drobné investory reálné limituje, jsou omezení, které uplatňuje jejich forex broker. Ten v této době nedodává do obchodní platformy žádná data, neakceptuje nové obchodní příkazy a pokud ano, pouze za cenu extrémně vysokých spreadů.

Přesto, že FX trh není centralizovaný, má hlavní finanční centra, z nichž se během dne uskutečňuje největší objem obchodů. Za ty lze považovat Sydney, Tokyo, Frankfurt, Curych, Paříž, Londýn a New York. Forex market hours nebo obchodní hodiny na těchto trzích nejsou přesně vymezeny. Spíše můžeme mluvit jen o začátku a konci obchodní aktivity na příslušných trzích. Ta začíná zhruba o 20:00 GMT v neděli a končí ve 22:00 GMT v pátek. Přibližně proto, neboť jak již bylo zmíněno, Forex není během víkendu technicky uzavřen. Jde jen o to, že na něm není téměř žádná obchodní aktivita. Za začátek a konec týdne lze proto považovat zvýšení aktivity na trhu, ne otevření dveří, či symbolický úder na zvonec, který by to celé spouštěl. Ze stejného důvodu také nelze přesně vymezit začátek a konec FX obchodování v jednotlivých finančních centrech a v závislosti na zdroji informací lze nalézt velmi rozdílné údaje.

Pokud mluvíme o jednotlivých obchodních seancích ve finančních centrech, neznamená to, že jen v těchto časech je dovoleno obchodovat investorům, kteří pocházejí z daných oblastí. Neznamená to ani to, že v těch časech se obchoduje pouze v daných oblastech a nikde jinde na světě. Znamená to jen to, že v uvedených časech jsou tyto oblasti nejaktivnější. Jinými slovy, je to čas, kdy v daném regionu začínají pracovat vládní agentury, otevřou se finanční instituce, banky, ETF fondy a svou enormní aktivitou během daných hodin vytvářejí (a pojmenovávají) daný trh. Faktem je, že v průběhu dne se těžiště obchodování na forexu přesouvá z jednoho finančního centra do druhého, čímž je pokryt celý rozsah 24 hodin. Přesun obchodů z jednoho centra do druhého umožňuje hovořit o Australoázijské, Evropské a Severoamerické seanci. Ty jsou také nazývány Tokijská, Londýnská a New Yorkská seance.

Během Londýnské seance jsou nejvíce obchodovanými měnovými páry kombinace EUR, GBP a USD měn. Během US seance se obchoduje zejména s USD, EUR, GBP, JPY a AUD. Během Asijské seance je obchodní aktivita jen slabá a obchoduje se zejména s měnovými páry obsahujícími JPY. Nejlepší hodiny pro obchodování jsou zejména během Londýnské a NY seance. Tehdy je devizový trh mimořádně aktivní, což znamená, že obchodníci mohou pro své obchodní příkazy dosáhnout nejlepší likviditu a nejnižší spready. Kromě toho, hlavní ekonomické zprávy o fundamentech přicházejí na trh právě v těchto časech. Na obrázku níže jsou zobrazeny čtyři hlavní finanční centra a nejaktivnější obchodní hodiny (GMT, Zulu time).

 forex market trading hours

Jak lze vidět, dvě nejsilnější seance, kterými jsou Londýnská a New Yorkská seance, se překrývají zhruba po dobu 3 hodin. To je doba, po kterou je možné dosáhnout ideální likviditu. Pokud bychom GMT převedli na lokální čas finančních center, zjistili bychom, že jde o interval zhruba od 8:00 do 16:00 (nebo 9:00 – 17:00). Platí to pro Londýn i New York. Stačí se zamyslet a přijdeme na to, že je to čas, kdy přicházejí obchodníci, makléři, bankéři do práce a začínají realizovat objednávky. Uvedené časy je nutné brát s malou rezervou. GMT čas (nebo také Zulu time) je absolutní čas, který se nemění. Většina zemí však přistoupila na změnu letního a zimního času, což znamená, že lokální čas může ještě oscilovat ± jedna hodina. Kromě toho, nejdůležitější pro retailové obchodníky je to, v jakých časech jim FX trading umožní jejich vlastní broker. Bez této informace je jakákoliv orientační tabulka zbytečná. Co se týče určení vhodného momentu na nákup a prodej měn v jednotlivých obchodních dnech, k tomu obchodníkům napomáhají různé technické indikátory a signály, které generují.

Denní objem obchodů na Forexu je aktuálně odhadován na úrovni kolem 5 bilionů USD. Pro ilustraci, během jednotlivých obchodních seancí jsou realizovány následující objemy obchodů:

Londýnská seance (cca 35 % denního objemu),
New Yorkská seance (20 % denního objemu),
Sydney + Tokyo seance (zhruba 10 % denního objemu).

Přesto, že finanční centra plynule přebírají obchodní příkazy a tvoří tak likviditu trhu Forex není jedna nekonečná smyčka. Je tu stanoven přesný čas, který ukončuje jeden obchodní den, a kterým zároveň začíná druhý. Tím je umožněno, aby obchodníci mohli vůbec odebírat a analyzovat tržní ceny - například to, jaké bylo dosaženo High nebo Low během dne. Čas uzávěrky každého dne je stanoven na 22:00 GMT. Tehdy dochází k uzavření jednoho dne, otevření nového a k vyrovnání rolloveru, tedy úrokového diferenciálu mezi měnami zahrnutými do měnového páru. 

Joomla templates by a4joomla