Zvolte jazyk

Kurz měnového páru na trhu forex je vyjádřen poměrem cen dvou měn a běžně bývá zaokrouhlený na čtyři desetinná místa. Měny jsou označovány standardními zkratkami a jsou navzájem odděleny lomítkem. Příkladem může být GBP/USD. První měnu nazýváme "base currency" a druhou "counter currency" (synonyma pro druhou měnu jsou "qoute currency" či "secondary currency"). Princip forex obchodování je jednoduchý a bude vysvětlen na podrobném příkladu v textu níže. Pokud mluvíme o koupi či prodeji měnového páru, týká se to vždy první měny, tedy base currency. Obchody, při kterých měnový pár nakupujeme, se v odborné terminologii nazývají "Long". Obchody, při kterých ho prodáváme, nazýváme "Short", nebo mluvíme také o tzv. Shortingu.

Příklad: Pokud kupujeme měnový pár EUR/USD a cena je stanovena na 1,3600 USD, znamená to, že kupujeme EUR, prodáváme USD (jde o Long obchod). Za každých prodaných 1,3600 USD koupíme 1 EUR. Pokud bychom pár prodávali, znamenalo by to, že za každé prodané 1 EUR dostaneme 1,3600 USD (šlo by o Short obchod). Do long obchodů jdeme tehdy, pokud očekáváme posilování první měny a oslabování té druhé. V číselném vyjádření by to znamenalo, že po nákupu měnového páru začne hodnota růst nad vstupní cenu 1,3600. Short obchody uzavíráme tehdy, pokud očekáváme oslabení základní měny (v tomto případě EUR). Zisk bychom tedy dosáhli, kdyby následně směnný kurz klesl pod 1,3600. Zapamatovat si podstatu obchodování na Forexu můžeme jednoduše. Pokud jsme měnový pár nakoupili, chceme aby kurz rostl. Pokud jsme ho prodali, chceme, aby kurz měnového páru klesal. Tak můžeme dosáhnout zisk. Určit správný moment na nákup a prodej deviz nám mohou pomoci různé forex technické indikátory a signály, které generují.

Výpočet zisku při tradingu

Výpočet zisku je poměrně jednoduchý. Podstatou FX tradingu je, že páry se obchodují v lotech, což je 100 000 jednotek, miniloty znamenají 10 000 jednotek a mikroloty 1 000 jednotek. Obchodovat můžeme i násobky, vždy se to však týká base currency (první měny v měnovém páru). 7 mikrolotů EUR/USD by se tedy rovnalo 7 000 EUR, 5 minilotů GBP/USD znamená 50 000 GBP a 3 loty USD/CHF jsou hodny 300 000 USD.

V následujícím příkladu se budeme držet standardního lotu a našeho měnového páru EUR/USD. Pokud bychom daný pár nakoupili a následně by se jeho cena změnila z 1,3600 na 1,3601, znamenalo by to, že při koupi jsme zaplatili 136 000 USD, při následném prodeji zinkasujeme 136 010 USD. Zisk je tedy 10 USD. Pokud by šlo o obchodování FX páru EUR/GBP, byl by zisk 10 GBP, pokud EUR/CAD, zisk by tvořil 10 CAD. Znamená to, že minimální cenový posun v měnovém páru, který je také nazýván "pip" nám přináší vždy zisk nebo ztrátu 10 jednotek counter currency (druhé měny). Při obchodování minilotu by to byla 1 jednotka a při mikrolotě jen 0,1 jednotky counter currency.

Obchodní účty u FX brokera se však nejčastěji zvyknou vést v USD. Pokud by byla counter currency jiná, než americký dolar a chtěli bychom svůj zisk nebo ztrátu z obchodování přepočítat právě na USD, postup by byl následující: (minimální cenový posun / cena měnového páru) * velikost lotu. Dejme tomu, že kurz USD/CHF je zhruba na úrovni 0,9000. V našem případě by to bylo (0,0001 / 0,9000) * 100 000 = 11,11 USD zisku nebo ztráty na 1 pip. Jinak řečeno, zisk na 1 pip je 10 CHF, což je v přepočtu právě uvedených 11,11 USD. Možná jste si už uvědomili, že ještě rychlejším přepočtem by bylo vydělit daný zisk kurzem měnového páru. Tedy 10 / 0,9000 = 11,11 USD a dosáhneme tentýž výsledek.

Hlavními obchodovanými měnami na Forexu jsou:

americký dolar (USD),
kanadský dolar (CAD),
australský dolar (AUD),
evropské euro (EUR),
britská libra (GBP),
japonský jen (JPY) a
švýcarský frank (CHF).

Měny jsou standardně označeny zkratkou, sestávající ze tří písmen. První dvě písmena identifikují zemi, přičemž třetí písmeno označuje název měny dané země - například Austrálie + Dolar = AUD.

Kombinací výše uvedených měn lze dostat hlavní měnové páry, které jsou také nazývány jako "major pairs". Forex obchodníci každý z těchto párů zvyknou volat familiárnějším pojmenováním, které je uvedeno v závorce.

EUR/USD (Fiber),
USD/JPY (Yen, Ninja),
USD/CHF (Swissy),
GBP/USD (Cable).
AUD/USD (Aussie)
USD/CAD (Loonie)

Uvedené měnové páry tvoří kolem 85 % celého objemu obchodů na FX trhu. Při pohledu na major pairs si lze všimnout, že v každém z nich je zakomponován USD. Uvedená procenta vycházejí pak z faktu, že samotný americký dolar je zahrnut v 85 % všech obchodů na trhu Forex. Jde jednoznačně o nejvýznamnější, nejvíce obchodovanou měnu. Pro zajímavost, druhou nejvíce obchodovanou měnou je EUR, a to je zakomponováno zhruba do 40 % všech FX obchodů. Třetí nejobchodovanější měnou, možná trochu překvapivě, není britská libra, ale japonský jen. Jen tvoří přibližně 19 % obchodů, libra 13 % obchodů. Měny se obchodují v párech, a proto uvedená procenta nemusí tvořit maximálně 100 %, ale až 200 %, tedy v obchodech musí být zároveň započítané % pro USD i % pro EUR, pokud je obchodovaným párem EUR/USD.

V případě, že měnový pár USD neobsahuje, hovoříme o tzv. "cross currency". Vychází to z historie, kdy se všechny měny měnily nejdříve na americké dolary a až následně na další měnu. Když byl později dolar jako mezičlánek vynechán, začalo se o těchto párech mluvit právě jako o cross currencies. Příkladem je měnový pár EUR/JPY, GBP/CHF a podobně. Specifikem cross currencies je to, že v podstatě sestávají ze dvou obchodů. Pokud bychom chtěli například nakoupit GBP/CHF a jako mezičlánek bude použit právě USD (nejdůležitější měna, kvůli nejvyšší likviditě), rovnalo by se to ve skutečnosti nákupu GBP/USD a prodeji CHF/USD. V prvním případě jsme USD prodávali, v tom druhém nakupovali, co se vzájemně neguje. Zůstane nám pak jen nakoupená měna GBP a prodána měna CHF, o čem hovoříme jako o nákupu měnového páru GBP/CHF. Právě kvůli takovému mezičlánku zvykne být spread, který je účtován na cross currency, vyšší než spread, který broker účtuje za obchodování některého z major pairs, tedy párů obsahujících USD.

Forex trading však není limitován pouze na tyto měny a jejich kombinace. Obchodovat se dají přirozeně i ostatní měny. Zkratky pro označení ostatních měn můžete najít zde

Joomla templates by a4joomla